ArtiklarBifasiska effekter av anandamid

Effekter av den endogena cannabimimetikumet anandamid bedömdes över ett brett dosintervall i en rad fysiologiska och beteendemässiga tester. Dessa inkluderade den tetrad av tester på möss som vanligen används för att bedöma cannabinoidinducerade effekter (motorisk aktivitet, ringkatalepsi, hypotermi och analgesitest), samt en modell för agonistiskt beteende på dyadiska interaktioner av enstaka inhysta hanar med icke-aggressiva grupphysda partners. Anandamidinducerade effekter på leukocytfagocytos mättes i en kemiluminiscensanalys. Resultaten visade att de högre doser som testades (10-100 mg/kg) gav upphov till de välkända hämmande effekterna på alla ovanstående parametrar samt till hämning av fagocytos. Den lägsta dosen anandamid som testades (0,01 mg/kg) stimulerade beteendeaktiviteter i det öppna fältet, på ringen och aggressivt beteende hos timida ensamhållna möss. Denna dos på 0,01 mg/kg stimulerade också fagocytos. Vi föreslår flera möjliga mekanismer för att förklara dessa resultat, t.ex. en differentiell inblandning av ett Gs- och ett Gi-protein som aktiveras vid låga respektive höga doser, allosterisk modulering av cannabinoiden och aktivering av presynaptiska cannabinoidreceptorer genom låga doser av anandamid.

Leave a Reply