Artikkelit Anandamidin kaksifaasiset vaikutukset

Endogeenisen kannabimimeettisen anandamidin vaikutuksia arvioitiin laajalla annosalueella useissa fysiologisissa ja käyttäytymismäärityksissä. Näihin kuuluivat hiirillä tehtävät tetrad-kokeet, joita käytetään yleisesti kannabinoidien aiheuttamien vaikutusten arvioimiseksi (motorinen aktiivisuus, rengaskatalepsia, hypotermia ja analgesiakokeet), sekä agonistisen käyttäytymisen malli yksittäin majoitettujen urosten ja ryhmässä majoitettujen ei-aggressiivisten kumppaneiden dyadisiin vuorovaikutuksiin. Anandamidin aiheuttamat vaikutukset leukosyyttien fagosytoosiin mitattiin kemiluminesenssimäärityksellä. Tulokset osoittivat, että suuremmat testatut annokset (10-100 mg/kg) aiheuttivat tunnetut estovaikutukset kaikissa edellä mainituissa parametreissa sekä fagosytoosin eston. Pienin testattu anandamidiannos (0,01 mg/kg) stimuloi käyttäytymistoimintoja avoimella kentällä, renkaalla ja aggressiivista käyttäytymistä arkoilla yksittäin pidetyillä hiirillä. Tämä annos 0,01 mg/kg stimuloi myös fagosytoosia. Ehdotamme useita mahdollisia mekanismeja selittämään nämä havainnot, kuten Gs- ja Gi-proteiinin erilainen osallistuminen, joka aktivoituu vastaavasti pienillä ja suurilla annoksilla, kannabinoidin allosterinen modulaatio ja presynaptisten kannabinoidireseptorien aktivoituminen pienillä anandamidiannoksilla.

Leave a Reply