ArticoleEfectele bifazice ale anandamidei

Efectele anandamidei cannabimimetice endogene au fost evaluate pe o gamă largă de doze într-o serie de teste fiziologice și comportamentale. Acestea au inclus tetrada de teste la șoareci utilizate în mod obișnuit pentru a evalua efectele induse de canabinoizi (teste de activitate motorie, catalepsie inelară, hipotermie și analgezie), precum și un model de comportament agonistic privind interacțiunile diadice ale masculilor cazați singuri cu parteneri neagresivi cazați în grup. Efectele induse de anandamidă asupra fagocitozei leucocitelor au fost măsurate printr-un test de chemiluminiscență. Rezultatele au indicat că dozele mai mari testate (10-100 mg/kg) au produs efectele inhibitorii bine cunoscute la toți parametrii de mai sus, precum și inhibarea fagocitozei. Cea mai mică doză de anandamidă testată (0,01 mg/kg) a stimulat activitățile comportamentale în câmp deschis, pe inel și comportamentul agresiv la șoarecii timizi cazați singuri. Această doză de 0,01 mg/kg, a stimulat, de asemenea, fagocitoza. Sugerăm mai multe mecanisme posibile pentru a explica aceste constatări, cum ar fi implicarea diferențiată a unei proteine Gs și Gi activate la doze mici și, respectiv, mari, modularea alosterică a canabinoidului și activarea receptorilor canabinoizi presinaptici de către doze mici de anandamidă.

.

Leave a Reply