ArtikelenBifasische Effecten van Anandamide

Effecten van het endogene cannabimimeticum anandamide werden beoordeeld over een breed dosisbereik in een reeks fysiologische en gedragsmatige testen. Deze omvatten de tetrad van testen bij muizen die gewoonlijk gebruikt worden om cannabinoïde-geïnduceerde effecten te beoordelen (motorische activiteit, ringkatalepsie, hypothermie, en analgetietesten), evenals een model voor agonistisch gedrag op dyadische interacties van afzonderlijk gehuisveste mannetjes met niet-agressieve in groep gehuisveste partners. Anandamide-geïnduceerde effecten op de fagocytose van leukocyten werden gemeten in een chemiluminescentie-test. De resultaten gaven aan dat de hogere geteste doses (10-100 mg/kg) de bekende remmende effecten veroorzaakten in alle bovengenoemde parameters, evenals remming van de fagocytose. De laagste geteste dosis anandamide (0,01 mg/kg) stimuleerde gedragsactiviteiten in het open veld, op de ring en agressief gedrag bij schuwe, afzonderlijk gehuisveste muizen. Deze dosis van 0.01 mg/kg, stimuleerde ook de fagocytose. We suggereren verschillende mogelijke mechanismen om deze bevindingen te verklaren, zoals een differentiële betrokkenheid van een Gs en een Gi eiwit die respectievelijk geactiveerd worden bij lage en hoge doses, allosterische modulatie van het cannabinoid, en activering van presynaptische cannabinoid receptoren door lage doses van anandamide.

Leave a Reply