ArtiklerBifasiske virkninger af anandamid

Virkninger af det endogene cannabimimetiske anandamid blev vurderet over et bredt dosisinterval i en række fysiologiske og adfærdsmæssige forsøg. Disse omfattede den tetrad af test hos mus, der almindeligvis anvendes til at vurdere cannabinoid-inducerede virkninger (motorisk aktivitet, ringkatalepsi, hypothermi og analgesi-test), samt en model for agonistisk adfærd på dyadiske interaktioner af enkeltvis opstaldede hanner med ikke-aggressive gruppeopstaldede partnere. Anandamidinducerede virkninger på leukocyt-fagocytose blev målt i et kemiluminescensforsøg. Resultaterne viste, at de højere testede doser (10-100 mg/kg) gav de velkendte hæmmende virkninger på alle de ovennævnte parametre samt hæmning af fagocytose. Den laveste dosis af anandamid, der blev testet (0,01 mg/kg), stimulerede adfærdsaktiviteter i det åbne felt, på ringen og aggressiv adfærd hos frygtsomme mus, der var opstaldet enkeltvis. Denne dosis på 0,01 mg/kg stimulerede også fagocytose. Vi foreslår flere mulige mekanismer til at forklare disse resultater, såsom en differentiel involvering af et Gs- og et Gi-protein, der aktiveres ved henholdsvis lave og høje doser, allosterisk modulation af cannabinoidet og aktivering af presynaptiske cannabinoidreceptorer ved lave doser af anandamid.

Leave a Reply