Bendamustine

Identificatie

Naam Bendamustine Accessienummer DB06769 Omschrijving

Bendamustine is een geneesmiddel met stikstofmosterd dat is geïndiceerd voor gebruik bij de behandeling van chronische lymfocytaire leukemie (CLL) en indolent B-cel non-Hodgkin-lymfoom (NHL) dat is gevorderd tijdens of binnen zes maanden na behandeling met rituximab of een rituximab-bevattend schema. Bendamustine is een bifunctioneel mechloorethaminederivaat dat in staat is elektrofiele alkylgroepen te vormen die zich covalent binden aan andere moleculen. Door deze functie als alkylerende stof veroorzaakt bendamustine intra- en interstreng-kruisverbindingen tussen DNA-basen, wat leidt tot celdood. Het is werkzaam tegen zowel actieve als rustende cellen, hoewel het exacte werkingsmechanisme onbekend is.

Type Kleine molecule Goedgekeurde groepen, Onderzoeksstructuur

Duim
3D

Download

Vergelijkbare structuren

Structuur voor Bendamustine (DB06769)

×

Afbeelding
Sluiten

Gewichtsgem: 358.263
Monoisotopisch: 357.101082345 Chemische formule C16H21Cl2N3O2 Synoniemen

 • Bendamustina
 • Bendamustine
 • Ribomustine

Externe ID’s

 • SDX 105
 • SDX-105
 • SDX105

Pharmacology

Pharmacology

Versnel uw onderzoek naar geneesmiddelen met de enige volledig gekoppelde ADMET-dataset in de sector, ideaal voor:
Machine Learning
Data Science
Drug Discovery

Versnel uw drug discovery onderzoek met onze volledig gekoppelde ADMET-dataset
Learn more

Indicatie

Bendamustine is geïndiceerd voor gebruik bij de behandeling van chronische lymfocytaire leukemie (CLL) en indolente B-cell non-Hodgkin-lymfoom (NHL) die is gevorderd tijdens of binnen zes maanden na behandeling met rituximab of een rituximab-bevattend schema.

Geassocieerde aandoeningen

 • Chronische lymfocytaire leukemie (CLL)
 • Folliculaire niet-Hodgkin-lymfoom refractair
 • Refractair Hodgkin-lymfoom
 • Refractair Mantle Cell Lymfoom
 • Waldenström’s Macroglobulinemia (WM)
 • Recidief multipel myeloom
 • Refractair indolent B-cel non-hodgkin lymfoom

Contra-indicaties & Blackbox Warnings Contraindications

Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Met onze commerciële gegevens, krijgt u toegang tot belangrijke informatie over gevaarlijke risico’s, contra-indicaties en bijwerkingen.

Lees meer
Onze Blackbox-waarschuwingen hebben betrekking op risico’s, contra-indicaties en bijwerkingen
Lees meer

Farmacodynamica

Er werden tot één uur na de infusie geen gemiddelde veranderingen in het QTc-interval van meer dan 20 milliseconden waargenomen.

Werkingsmechanisme

Bendamustine is een bifunctioneel mechloorethaminederivaat dat in staat is elektrofiele alkylgroepen te vormen die zich covalent aan andere moleculen binden. Door deze functie als alkylerende stof veroorzaakt bendamustine intra- en interstreng-kruisverbindingen tussen DNA-basen, wat leidt tot celdood. Het is werkzaam tegen zowel actieve als rustende cellen, hoewel het exacte werkingsmechanisme onbekend is.

Absorptie

Na een enkele IV-dosis bendamustinehydrochloride trad de Cmax meestal op aan het eind van de infusie. De dosisproportionaliteit van bendamustine is niet bestudeerd.

Distributievolume

Het gemiddelde steady-state distributievolume (Vss) van bendamustine was ongeveer 20-25 L. Steady-state distributievolume voor totale radioactiviteit was ongeveer 50 L, wat erop wijst dat noch bendamustine noch totale radioactiviteit uitgebreid in de weefsels worden gedistribueerd.

Eiwitbinding

In vitro varieerde de binding van bendamustine aan humane serumplasma-eiwitten van 94-96% en de gegevens suggereren dat het niet waarschijnlijk is dat bendamustine wordt verdrongen of wordt verdrongen door sterk eiwitgebonden geneesmiddelen.

Metabolisme

In vitro gegevens wijzen erop dat bendamustine voornamelijk via hydrolyse wordt gemetaboliseerd tot monohydroxy (HP1) en dihydroxy-bendamustine (HP2) metabolieten met geringe cytotoxische activiteit. Twee actieve minder belangrijke metabolieten, M3 en M4, worden voornamelijk gevormd via CYP1A2. De concentraties van deze metabolieten in plasma zijn echter respectievelijk 1/10e en 1/100e van die van de moederverbinding, wat suggereert dat de cytotoxische activiteit voornamelijk te wijten is aan bendamustine. De resultaten van een massabalansstudie bij de mens bevestigen dat bendamustine uitgebreid wordt gemetaboliseerd via hydrolytische, oxidatieve en conjugatieve routes.

Beweeg over onderstaande producten om de reactiepartners te bekijken

 • Bendamustine
  • γ-hydroxybendamustine (bendamustinemetaboliet M3)
  • N-desmethyl-bendamustine (bendamustinemetaboliet M4)
  • monohydroxy-bendamustine (bendamustinemetaboliet HP1)
   • dihydroxy-bendamustine (bendamustinemetaboliet HP2)

Eliminatieroute

De gemiddelde terugwinning van totale radioactiviteit bij kankerpatiënten na IV-infusie van bendamustinehydrochloride bedroeg ongeveer 76% van de dosis. Ongeveer 50% van de dosis werd teruggevonden in de urine en ongeveer 25% van de dosis werd teruggevonden in de feces. Urinaire excretie werd bevestigd als een relatief kleine eliminatieroute van bendamustine, met ongeveer 3,3% van de dosis teruggevonden in de urine als ouder. Minder dan 1% van de dosis werd in de urine teruggevonden als M3 en M4, en minder dan 5% van de dosis werd in de urine teruggevonden als HP2.

Halfwaardetijd

40 minuten

Klaring

700 ml/min

Bijwerkingen Medische fouten

Verminder medische fouten
en verbeter de behandelingsresultaten met onze uitgebreide & gestructureerde gegevens over bijwerkingen van geneesmiddelen.

Lees meer
Medicatiefouten beperken &en behandeluitkomsten verbeteren met onze gegevens over bijwerkingen
Lees meer

Toxiciteit

Risico op tumor-lysesyndroom.Stop het gebruik in geval van ernstige/progressieve huidreacties.Hematologische maligniteiten van verschillende vormen gemeld.Stop het gebruik in geval van ernstige infusiereacties.Kan extravasatie veroorzaken.Milde tot matige nierinsufficiëntie.Milde leverinsufficiëntie.Sepsis (infecties) kan optreden.Gebruik vermijden indien zwanger.Mogelijkheid van anafylaxie of infusiereacties-ernstig in zeldzame gevallen.

Beïnvloede organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar

Interacties

Geneesmiddelinteracties

Deze informatie mag niet worden geïnterpreteerd zonder de hulp van een zorgverlener. Als u denkt dat u een interactie ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met een zorgverlener. De afwezigheid van een interactie betekent niet noodzakelijk dat er geen interacties bestaan.
 • Goedgekeurd
 • Vet goedgekeurd
 • Nutraceutisch
 • Illicit
 • Ingetrokken
 • Onderzoek
 • Experimenteel
 • Alle drugs
Drug Interactie
Integreren van drugs-drug
interacties in uw software
Abametapir De serumconcentratie van Bendamustine kan worden verhoogd wanneer het wordt gecombineerd met Abametapir.
Abatacept Het metabolisme van Bendamustine kan verhoogd zijn wanneer het wordt gecombineerd met Abatacept.
Abciximab Het risico of de ernst van bloedingen kan verhoogd zijn wanneer Abciximab wordt gecombineerd met Bendamustine.
Abiraterone De serumconcentratie van Bendamustine kan verhoogd zijn wanneer het gecombineerd wordt met Abiraterone.
Acenocoumarol Het metabolisme van Bendamustine kan verlaagd zijn wanneer het gecombineerd wordt met Acenocoumarol.
Acetaminofen Het metabolisme van Bendamustine kan verminderd zijn wanneer het gecombineerd wordt met Acetaminofen.
Acetylsalicylzuur Het risico of de ernst van bloedingen kan worden verhoogd wanneer acetylsalicylzuur wordt gecombineerd met Bendamustine.
Acyclovir Het metabolisme van Bendamustine kan worden verlaagd wanneer het wordt gecombineerd met Acyclovir.
Adalimumab Het metabolisme van Bendamustine kan verhoogd zijn wanneer het gecombineerd wordt met Adalimumab.
Adenovirus type 7 vaccin levend Het risico of de ernst van infectie kan verhoogd zijn wanneer Adenovirus type 7 vaccin levend gecombineerd wordt met Bendamustine.
Interactions

Verbeter de resultaten voor de patiënt
Bouw effectieve beslissingsondersteunende hulpmiddelen met de meest uitgebreide interactieschecker voor geneesmiddelen in de sector.

Meer informatie

Voedselinteracties Geen interacties gevonden.

Producten

Products

Uitgebreide & gestructureerde geneesmiddel-product info
Van applicatie nummers tot product codes, verbind verschillende identifiers via onze commerciële datasets.

Lees meer
Verbind eenvoudig verschillende identifiers terug naar onze datasets
Lees meer

Productingrediënten

Ingrediënt UNII CAS InChI Key
Bendamustinehydrochloride 981Y8SX18M 3543-75-7 ZHSKUOZOLHMKEA-UHFFFAOYSA-N
Bendamustine hydrochloride monohydraat X15906D285 1374784-02-7 TWBJYCLUHINEDN-UHFFFAOYSA-N

Internationale/andere merken Levact (NAPP Pharmaceuticals ) / Treakisym (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) Merknaam receptplichtige producten

Naam Dosering Sterkte Route Labeller Marketing Start Marketing End Regio Image
Belrapzo Injectie 100 mg/1 Intraveneus Eagle Pharmaceuticals, Inc 2019-06-03 Niet van toepassing USUS flag
Bendamustine Hydrochloride Injectie 100 mg/1 Intraveneus Eagle Pharmaceuticals, Inc 2018-05-15 2020-09-30 USUS flag
Bendamustine Hydrochloride voor Injectie Poeder, voor oplossing Intraveneus Auro Pharma Inc Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada flag
Bendamustinehydrochloride voor injectie Poeder, voor oplossing Intraveneus Jamp Pharma Corporation Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada flag
Bendamustinehydrochloride voor injectie Poeder, voor oplossing Intraveneus Accord Healthcare Inc Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada flag
Bendamustinehydrochloride voor injectie Poeder, voor oplossing Intraveneus Auro Pharma Inc Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada flag
Bendamustinehydrochloride voor injectie Poeder, voor oplossing Intraveneus Mylan Pharmaceuticals Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada flag
Bendamustinehydrochloride voor injectie Poeder, voor oplossing Intraveneus Accord Healthcare Inc Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada flag
Bendamustinehydrochloride voor injectie Poeder, voor oplossing Intraveneus Jamp Pharma Corporation Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada flag
Bendamustinehydrochloride voor injectie Poeder, voor oplossing Intraveneus Mylan Pharmaceuticals Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada vlag

Generalic Prescription Products

Naam Dosering Sterkte Route Labeller Marketing Start Marketing End Regio Image
Bendamustine Hydrochloride Injectie, poeder, gelyofiliseerd, voor oplossing 100 mg/20mL Intraveneus Mylan Institutional LLC 2018-04-26 Niet van toepassing USUS flag
Bendamustinehydrochloride Injectie, poeder, gelyofiliseerd, voor oplossing 25 mg/5mL Intraveneus Mylan Institutional LLC 2018-04-26 Niet van toepassing USUS flag
Nat-bendamustine Poeder, voor oplossing Intraveneus Natco Pharma Limited Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada flag
Nat-bendamustine Poeder, voor oplossing Intraveneus Natco Pharma Limited Niet van toepassing Niet van toepassing CanadaCanada vlag

Categorieën

ATC-codes L01AA09 – Bendamustine

 • L01AA – Stikstofmosterd analoga
 • L01A – ALKYLATING AGENTS
 • L01 – ANTINEOPLASTIC AGENTS
 • L – ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS

Drug Categories Chemical TaxonomyProvided by Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen die bekend staan als benzimidazolen. Dit zijn organische verbindingen die een benzeenring bevatten die versmolten is met een imidazoolring (vijfledige ring met een stikstofatoom, 4 koolstofatomen en twee dubbele bindingen). Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Organoheterocyclische verbindingen Klasse Benzimidazolen Subklasse Niet beschikbaar Directe ouder Benzimidazolen Alternatieve ouders Stikstofmosterdverbindingen / Dialkylarylaminen / N-gesubstitueerde imidazolen / Benzenoïden / Heteroaromatische verbindingen / Aminozuren / Monocarbonzuren en derivaten / Carboxylzuren / Azacyclische verbindingen / Organopnictogene verbindingen / Organochloriden / Organische oxiden / Koolwaterstofderivaten / Carbonylverbindingen / Alkylchloriden vertonen 5 meer Substituenten Alkylchloride / Alkylhalogenide / Amine / Aminozuur / Aminozuur of derivaten / Aromatische heteropolycyclische verbinding / Azacyclus / Azool / Benzenoid / Benzimidazool / Carbonylgroep / Carboxylzuur / Carboxylzuurderivaat / Dialkylarylamine / Heteroaromatische verbinding / Koolwaterstofderivaat / Imidazool / Monocarbonzuur of derivaten / N-gesubstitueerde imidazool / Stikstofmosterd / Organische stikstofverbinding / Organisch oxide / Organische zuurstofverbinding / Organochloride / Organohalogeenverbinding / Organonitrogeenverbinding / Organooxygenverbinding / Organopnictogeenverbinding / Tertiair alifatisch/aromatisch amine / Tertiair amine Toon 20 meer Moleculair kader Aromatische heteropolycyclische verbindingen Externe descriptoren Niet beschikbaar

Chemical Identifiers

UNII 9266D9P3PQ CAS-nummer 16506-27-7 InChI-sleutel YTKUWDBFDASYHO-UHFFFAOYSA-N InChI

InChI=1S/C16H21Cl2N3O2/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23)

IUPAC-naam

4-{5–1-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl}butaanzuur

SMILES

CN1C(CCCC(O)=O)=NC2=CC(=CC=C12)N(CCCl)CCCl

Algemene referenties

 1. Hartmann JT, Mayer F, Schleicher J, Horger M, Huober J, Meisinger I, Pintoffl J, Kafer G, Kanz L, Grunwald V: Bendamustine hydrochloride bij patiënten met refractair weke delen sarcoom: een niet-vergelijkende multicenter fase 2 studie van de Duitse sarcoomgroep (AIO-001). Cancer. 2007 Aug 15;110(4):861-6.
 2. Bagchi S: Bendamustine voor gevorderd sarcoom. Lancet Oncol. 2007 Aug;8(8):674.
 3. Dennie TW, Kolesar JM: Bendamustine voor de behandeling van chronische lymfocytische leukemie en rituximab-refractaire, indolente B-cel non-Hodgkin lymfomen. Clin Ther. 2009;31 Pt 2:2290-311. doi: 10.1016/j.clinthera.2009.11.031.
 4. Teichert J, Baumann F, Chao Q, Franklin C, Bailey B, Hennig L, Caca K, Schoppmeyer K, Patzak U, Preiss R: Characterization of two phase I metabolites of bendamustine in human liver microsomes and in cancer patients treated with bendamustine hydrochloride. Cancer Chemother Pharmacol. 2007 May;59(6):759-70. Epub 2006 Sep 7.
 5. Darwish M, Bond M, Hellriegel E, Robertson P Jr, Chovan JP: Pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of bendamustine and its metabolites. Cancer Chemother Pharmacol. 2015 Jun;75(6):1143-54. doi: 10.1007/s00280-015-2727-6. Epub 2015 Apr 1.

Externe links KEGG Drug D07085 PubChem Compound 65628 PubChem Substance 310264882 ChemSpider 59069 BindingDB 173621 RxNav 134547 ChEBI 135515 ChEMBL CHEMBL487253 ZINC ZINC000004214955 Wikipedia Bendamustine AHFS Codes

 • 10:00.00 – Antineoplastische middelen

FDA-label

Download (170 KB)

MSDS

Download (174 KB)

Clinical Trials

Clinical Trials

Phase Status Purpose Conditions Count
4 Active Not Recruiting Treatment Advanced Follicular Lymphoma 1
4 Behandeling Chronische Lymfocytaire Leukemie (CLL) 1
3 Active Not Recruiting Treatment Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) 3
3 Active Not Recruiting Treatment Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) / Small Lymfocytair lymfoom 1
3 Active Not Recruiting Behandeling Folliculair Lymfoom (FL) 2
3 Active Not Recruiting Behandeling Folliculair Niet-Hodgkin Lymfoom (FL) Behandeling Folliculair NietHodgkin’s Lymfoom 1
3 Active Not Recruiting Behandeling Maligne Lymfomen 1
3 Active Not Recruiting Treatment Mantle Cell Lymphoma (MCL) 1
3 Active Not Recruiting Treatment Non-Hodgkin Lymfoom (NHL) 2
3 Active Not Recruiting Behandeling Stadium I Chronische Lymfocytaire Leukemie / Stadium II Chronische Lymfatische Leukemie / Stadium III Chronische Lymfatische Leukemie / Stadium IV Chronische Lymfatische Leukemie 1

Pharmacoeconomics

Fabrikanten

Niet beschikbaar

Verpakkers

Niet beschikbaar

Doseringsvormen

Vorm Route Sterkte
Injectie Intraveneus
Injectie, poeder, voor oplossing Parenteraal
Injectie Intraveneus 100 mg/1
Injectie, poeder, gelyofiliseerd, voor oplossing Intraveneus 100 mg/20mL
Injectie, poeder, gelyofiliseerd, voor oplossing Intraveneus 25 mg/5mL
Poeder, voor oplossing Intraveneus
Injectie, oplossing Intraveneus 25 mg/1mL
Injectie, poeder, gelyofiliseerd, voor oplossing Intraveneus
Injectie Parenteraal
Injectie, poeder, voor oplossing
Injectie, poeder, voor oplossing
Injectie, poeder, voor oplossing; poeder
Poeder
Injectie, poeder, voor oplossing Intraveneus
Injectie, oplossing, concentraat Intraveneus; Parenteraal
Injectie, oplossing, concentraat Intraveneus 180 mg/2mL
Injectie, oplossing, concentraat Intraveneus 45 mg/0.5mL
Poeder, voor oplossing Intraveneus 100 mg
Poeder, voor oplossing Intraveneus 25 mg

Prijzen niet beschikbaar Octrooien

Patentnummer Pediatrische Verlenging Goedgekeurd Verloopt (geschat) Regio
US8791270 Ja 2014-07-29 2026-07-12 USUS vlag
US8344006 Ja 2013-01-01 2030-03-23 USUS vlag
US8445524 Ja 2013-05-21 2029-09-26 USUS vlag
US8669279 Ja 2014-03-11 2029-09-26 USUS vlag
US8883836 Ja 2014-11-11 2029-09-26 USUS vlag
US8436190 Ja 2013-05-07 2031-04-26 USUS vlag
US8895756 Ja 2014-11-25 2026-07-12 USUS vlag
US8609863 Ja 2013-12-17 2026-07-12 USUS vlag
US9034908 Nee 2015-05-19 2033-03-15 USUS vlag
US9144568 Nee 2015-09-29 2033-03-15 USUS vlag
US9000021 Nee 2015-04-07 2033-03-15 USUS vlag
US8609707 Nee 2013-12-17 2031-08-11 USUS vlag
US9265831 Nee 2016-02-23 2031-01-28 USUS vlag
US9533955 Nee 2017-01-03 2029-03-26 USUS vlag
US9597397 Nee 2017-03-21 2033-03-15 USUS vlag
US9597399 Nee 2017-03-21 2033-03-15 USUS vlag
US9597398 Nee 2017-03-21 2033-03-15 USUS vlag
US9579384 Nee 2017-02-28 2033-03-15 USUS vlag
US9572797 Nee 2017-02-21 2031-01-28 USUS vlag
US9572796 Nee 2017-02-21 2031-01-28 USUS vlag
US9572887 Nee 2017-02-21 2033-03-15 USUS-vlag
US10010533 Nee 2018-07-03 2031-01-28 USUS vlag
US10052385 Nee 2018-08-21 2033-03-15 USUS vlag

Eigenschappen

Toestand vast Experimentele eigenschappen Niet beschikbaar Voorspelde Eigenschappen

Eigenschap Waarde Bron
Wateroplosbaarheid 0.0618 mg/ml ALOGPS
logP 3.07 ALOGPS
logP 1.66 ChemAxon
logS -3.8 ALOGPS
pKa (Sterkste Zuur) 4.38 ChemAxon
pKa (Sterkste Basisch) 6.65 ChemAxon
Physiologische lading -1 ChemAxon
Hydrogen Acceptor Count 4 ChemAxon
Waterstof Donor Aantal 1 ChemAxon
Polair oppervlak 58.36 Å2 ChemAxon
Rotatable Bond Count 9 ChemAxon
Refractiviteit 92.92 m3-mol-1 ChemAxon
Polariseerbaarheid 38.19 Å3 ChemAxon
Aantal ringen 2 ChemAxon
Biobeschikbaarheid 1 ChemAxon
Regel van Vijf Ja ChemAxon
Ghose Filter Ja ChemAxon
Veber’s Rule No ChemAxon
MDDR-zoals regel Nee ChemAxon

Voorspelde ADMET-eigenschappen

Property Value Probability
Human Intestinal Absorption + 0.9947
Bloed-hersenbarrière + 0.773
Caco-2 doorlaatbaar + 0.773
0.773 5348
P-glycoproteïne substraat Substraat 0.6887
P-glycoproteïne inhibitor I Non-inhibitor 0.8236
P-glycoproteïne inhibitor II Non-inhibitor 0.8236
P-glycoproteïne inhibitor II 0.7294
Renale organische kation transporter Non-inhibitor 0.5462
CYP450 2C9-substraat Niet-substraat 0,7141
CYP450 2D6-substraat Niet-substraat 0,7141
CYP450 2D6-substraat Niet-substraat 0,7322 Niet-remmer.7322
CYP450 3A4-substraat Niet-substraat 0.5545
CYP450 1A2-substraat Niet-remmer 0.5545
0.5545 8012
CYP450 2C9 inhibitor Non-inhibitor 0.9027
CYP450 2D6 inhibitor Non-inhibitor 0.878
CYP450 2C19 inhibitor Non-inhibitor 0.878
Non-inhibitor 0.878.8587
CYP450 3A4 inhibitor Non-inhibitor 0.8756
CYP450 inhibitory promiscuity Low CYP Inhibitory Promiscuity 0.8882
Ames-test Niet AMES-toxisch 0,618
Carcinogeniteit Niet-carcinogeen 0,618
0,618 Carcinogeniteit Niet-carcinogeen 0,0,5 %.9235
Biologische afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar 0.9798
Aute toxiciteit bij ratten 3,2636 LD50, mol/kg Niet van toepassing
hERG-remming (voorspeller I) Zwakke remmer 0.7196
hERG-remming (predictor II) niet-inhibitor 0,7584
ADMET-gegevens worden voorspeld met admetSAR, een gratis tool voor de evaluatie van chemische ADMET-eigenschappen. (23092397)

Spectra

Mass Spec (NIST) Niet beschikbaar Spectra

Spectrum Spectrumtype Splash Key
Geprognosticeerd MS/MS Spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) Voorspeld LC-MS/MS Niet beschikbaar
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) Voorspeld LC-MS/MS Niet beschikbaar
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) Voorspeld LC-MS/MS Niet beschikbaar
Voorspeld MS/MS-spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) Voorspeld LC-MS/MS Niet beschikbaar
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) Voorspeld LC-MS/MS Niet beschikbaar
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) Voorspelde LC-MS/MS Niet beschikbaar

Enzymen

Soort Eiwit Organisme Mensen Farmacologische werking

Nee

Acties

Substraat

Algemene functie Oxidoreductase activiteit, werkt op gepaarde donoren, met opname of reductie van moleculair zuurstof, gereduceerd flavin of flavoproteïne als één donor, en opname van één zuurstofatoom Specifieke functie Cytochromen P450 zijn een groep van heem-thiolaat mono-oxygenasen. In levermicrosomen is dit enzym betrokken bij een NADPH-afhankelijke elektronentransportroute. Het oxideert een verscheidenheid van structureel on… Gennaam CYP1A2 Uniprot ID P05177 Uniprot Name Cytochrome P450 1A2 Molecuulgewicht 58293.76 Da

 1. Teichert J, Baumann F, Chao Q, Franklin C, Bailey B, Hennig L, Caca K, Schoppmeyer K, Patzak U, Preiss R: Characterization of two phase I metabolites of bendamustine in human liver microsomes and in cancer patients treated with bendamustine hydrochloride. Cancer Chemother Pharmacol. 2007 May;59(6):759-70. Epub 2006 Sep 7.
 2. Bendamustine FDA-etiket

×

Interactions

Verbeter de resultaten voor de patiënt
Bouw effectieve beslissingsondersteunende hulpmiddelen met de meest uitgebreide drug-drug interaction checker in de industrie.

Meer informatie

Gemaakt op 14 september 2010 16:21 / Bijgewerkt op 23 maart 2021 14:28

Leave a Reply