GameTZ.com

The Used Game Trading Zone (UGTZ) grundades av Stephen Osborne i mitten av 1990-talet. Exakt när UGTZ uppstod är osäkert, men det har spårats så långt tillbaka som till den 23 december 1996 (via ett USENET-inlägg av Osborne). Osborne förde manuellt en växande lista över föremål som handlare hade tillgängliga för handel. Handlarna kunde sedan söka igenom de mycket stora listorna för att hitta föremål som de ville ha och sedan lämna anbud via e-post till ägaren/ägarna av föremålen.

I takt med att UGTZ fortsatte att växa blev denna lista ständigt svårare för Osborne att upprätthålla för hand. I oktober 1997 skapade Bill Marrs ett system som automatiserade mycket av det arbete som Osborne hade gjort för hand. Under en kort tid därefter upprätthölls delar av UGTZ på både Osbornes och Marrs webbplatser. Så småningom fattades beslutet att flytta hela verksamheten till Marrs webbplats.

Domännamnet ugtz.com registrerades sommaren 1998, följt av införandet av en oberoende databas våren 1999 . Denna databas gjorde det möjligt för näringsidkare att se en lista över potentiella affärer, vilket sparade dem mycket tid när det gällde att hitta affärer. I ett försök att generera en viss inkomst infördes 1999 även annonser, prenumerationer och ett program för affilierad marknadsföring på webbplatsen.

I mars 2000 döptes webbplatsen om till Game Trading Zone och domännamnet gametz.com registrerades. Marrs klonade handelsmotorn GameTZ.com och inrättade tre andra webbplatser: MusicTZ.com, MovieTZ.com och BookTZ.com. I början av 2002 lades dock musik-, film- och bokdomänerna ned och alla fyra ”Trading Zones” lades tillbaka till huvudwebbplatsen GameTZ.com.

I februari 2003 övergick webbplatsen till ett format som endast gäller för prenumeranter, där det fortfarande var möjligt för icke-prenumeranter att passivt använda webbplatsen, men där det krävdes en prenumeration för att kunna påbörja affärer och vara aktivt involverad i gemenskapen. I augusti 2005 återgick sajten till frivillig prenumeration och icke-prenumeranter fick återigen full tillgång till GameTZ.com:s funktioner för handel och gemenskap.

GameTZ.com har mer än 346 000 avslutade affärer i februari 2021.

Leave a Reply