Missouri Living Will Form

Testamentul de viață din Missouri este un document legal pe care o persoană îl poate utiliza pentru a informa familia, prietenii și furnizorii de servicii medicale cu privire la dorințele sale în cazul în care persoana (principalul) se va confrunta vreodată cu un moment în care se află în circumstanțe de sfârșit de viață. Spre deosebire de multe documente de stat, testamentul de viață al statului Missouri, este de bază, dar este ceea ce este acceptabil. În cazul în care Principalul ar dori să își extindă dorințele în ceea ce privește alte aspecte legate de modul în care ar dori ca furnizorii de servicii medicale să trateze durerea etc… înainte de momentul în care Principalul nu mai este capabil să ia propriile decizii cunoscute de medici sau de familie, introduceți foi suplimentare. oferiți explicațiile și dorințele, semnați și datați fiecare foaie și asigurați-vă că martorii dvs. semnează toate foile, precum și documentul. Acest document, odată completat de către Directorul de școală, trebuie să fie martor. Principalul trebuie să completeze documentul cât timp este în deplinătatea facultăților mintale și trebuie să fie conștient de faptul că poate schimba sau revoca tot sau orice parte a acestui document la discreția sa.

Legi – 459.010, et seq. Declarație; Life Support

Pasul 1 – Principalul/Declarantul trebuie mai întâi să descarce documentul –

 • Principalul trebuie să citească cu atenție paragraful Declarație din partea de sus a paginii
 • Dacă este de acord, să furnizeze data semnării documentului, introducând data în format dd/m/aa
 • Numele tipărit al declarantului
 • Firma declarantului
 • Adresa completă

Etapa 2 – Semnăturile martorilor – Înainte de a furniza semnăturile, martorii trebuie să citească și să fie de acord cu declarația martorilor. Introduceți următoarele:

 • Martorii trebuie să prezinte informațiile respective –
 • Semnăturile martorilor
 • Nume tipărite
 • Adrese complete

Etapa 3 – Dispoziție de revocare –

 • Această secțiune trebuie lăsată doar pentru a fi completată în cazul în care mandantul ar dori să revoce documentul la o dată viitoare

Pasul 4 – Împuternicire permanentă pentru îngrijirea sănătății – Dacă mandantul dorește să numească pe cineva în care are încredere pentru a vorbi în numele său atunci când nu mai este capabil să o facă, această secțiune trebuie să fie completată după cum urmează:

 • Introduceți numele complet al mandantului
 • Adresa
 • Și
 • Numele complet al împuternicitului de fapt/agentului desemnat
 • .

 • Adresa
 • Telefonul de acasă
 • Telefonul de la locul de muncă

Agentul supleant – În cazul în care agentul inițial nu poate îndeplini funcția, mandantul poate selecta un supleant, furnizând următoarele informații:

 • Să prezinte numele complet al agentului supleant
 • Adresa
 • Telefonul de acasă
 • Telefonul de la locul de muncă
 • Principalul trebuie să citească următoarele două paragrafe – Acest lucru se referă la protecția dumneavoastră pentru a se asigura că puterile acordate agentului vor avea loc numai cu semnăturile a doi medici dispuși să declare că mandantul este complet incapabil să mai ia propriile decizii
 • În al 3-lea paragraf introduceți numele mandantului
 • Datați semnătura în dd/m/aa
 • Introduceți semnătura mandantului

Notarizare – Odată ce documentul este completat și atestat, notarul public va recunoaște documentul și semnătura mandantului și va aplica ștampila sa oficială

.

Leave a Reply