Missouri Living Will Form

Missouri Living Will er et juridisk dokument, som en person kan bruge til at informere familie, venner og læger om deres ønsker i tilfælde af, at personen (Principal) nogensinde skulle stå over for et tidspunkt, hvor de er i slutningen af livet omstændigheder. I modsætning til mange statslige dokumenter er Missouri’s livstestamente grundlæggende, men det er det, der er acceptabelt. Hvis hovedpersonen ønsker at uddybe sine ønsker med hensyn til andre aspekter af, hvordan han/hun ønsker, at hans/hendes lægebehandlinger skal behandle smerte osv. før det tidspunkt, hvor hovedpersonen ikke længere er i stand til at træffe sine egne beslutninger, som læger eller familie kender, skal han/hun indtaste yderligere ark med forklaringer og ønsker, underskrive og datere hvert ark og sørge for, at dine vidner underskriver alle ark samt dokumentet. Dette dokument skal være bevidnet, når det er udfyldt af forstanderen, det skal bevidnes. Forstanderen skal udfylde dokumentet, mens han/hun er ved sine fulde fem og skal være opmærksom på, at han/hun kan ændre eller tilbagekalde hele eller dele af dette dokument efter eget skøn.

Love – 459.010, ff. Erklæring; Livsunderstøttelse

Strin 1 – Ordregiveren/deklaranten skal først downloade dokumentet –

 • Ordregiveren skal omhyggeligt læse erklæringsafsnittet øverst på siden
 • Hvis han er enig, angive en dato for dokumentets udfærdigelse ved at indtaste datoen i formatet dd/m/ååå
 • Deklarantens trykte navn
 • Deklarantens underskrift
 • Fuldstændig adresse

Strin 2 – Vidneunderskrifter – Inden vidnerne afgiver deres underskrifter, skal de læse vidneerklæringen og være enige i den. Angiv følgende:

 • Vidnerne skal afgive deres respektive oplysninger –
 • Vidners underskrifter
 • Trykte navne
 • Fuldstændige adresser

Strin 3 – Bestemmelse om tilbagekaldelse –

 • Dette afsnit bør kun være udfyldes i tilfælde af, at fuldmagtsgiveren ønsker at tilbagekalde dokumentet på et senere tidspunkt

Strin 4 – Varig fuldmagt til sundhedspleje – Hvis fuldmagtsgiveren ønsker at udpege en person, som han/hun har tillid til, til at tale på hans/hendes vegne, når han/hun ikke længere er i stand til at gøre det, skal dette afsnit udfyldes på følgende måde:

 • Indtast hovedpersonens fulde navn
 • Adresse
 • og
 • Det fulde navn på den udpegede fuldmægtig/agent
 • Adresse
 • Hjemmetelefon
 • Telefon på arbejdspladsen

Alternativ befuldmægtiget – I tilfælde af at den oprindelige befuldmægtigede ikke er i stand til at fungere, kan agenturgiveren vælge en stedfortræder ved at give følgende oplysninger:

 • Indgiv det fulde navn på den alternative agent
 • Adresse
 • Hjemmetelefon
 • Hjemtelefon
 • Arbejdstelefon
 • Den primære skal læse de næste to afsnit – Dette vedrører din beskyttelse for at sikre, at de beføjelser, der gives til agenten, kun vil finde sted med underskrifter fra to læger villige til at erklære, at fuldmagtsgiveren er fuldstændig ude af stand til at træffe sine egne beslutninger længere
 • Indtast fuldmagtsgiverens navn i det tredje afsnit
 • Dater underskrift i dd/m/ååå
 • Indtast fuldmagtsgiverens underskrift

Notarization – Når dokumentet er udfyldt og bevidnet, bekræfter notaren dokumentet og hovedmandens underskrift og anbringer sit officielle segl

Leave a Reply