Missouri Living Will Form

Het levenstestament van Missouri is een wettelijk document dat een individu kan gebruiken om familie, vrienden en medische zorgverleners op de hoogte te brengen van zijn wensen in het geval het individu (Opdrachtgever) ooit te maken krijgt met een tijd waarin hij zich in de eindfase van zijn leven bevindt. In tegenstelling tot veel staatsdocumenten is het levenstestament van de staat Missouri eenvoudig, maar aanvaardbaar. Als de Opdrachtgever zijn wensen wil uitbreiden met betrekking tot andere aspecten van hoe hij zou willen dat zijn medische zorgverleners pijn behandelen enz… voordat hij niet meer in staat is om zijn eigen beslissingen te nemen die bekend zijn bij artsen of familie, vul dan extra bladen in. Geef de uitleg en de wensen, onderteken en dateer elk blad en zorg ervoor dat uw getuigen alle bladen ondertekenen, evenals het document. Dit document moet worden getuigd zodra het is ingevuld door de directeur, het moet worden getuigd. De directeur moet het document invullen terwijl hij/zij bij zijn/haar volle verstand is en moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij dit document geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken kan wijzigen of herroepen.

Wetten – 459.010, e.v. Verklaring; Life Support

Stap 1 – De Opdrachtgever/Declarant moet eerst het document downloaden –

 • De Opdrachtgever moet de paragraaf over de Verklaring bovenaan de pagina zorgvuldig lezen
 • Indien hij akkoord gaat, geef een datum van uitvoering van het document door de datum in te vullen in dd/m/jj formaat
 • Gedrukte naam van de aangever
 • Handtekening van de aangever
 • Volledig adres

Stap 2 – Handtekeningen van de getuigen – Alvorens de handtekeningen te zetten, moeten de getuigen de getuigenverklaring lezen en ermee instemmen. Vul het volgende in:

 • De getuigen moeten hun respectieve gegevens verstrekken –
 • Handtekeningen van de getuigen
 • Geprinte namen
 • Volledige adressen

Stap 3 – Intrekkingsbepaling –

 • Dit gedeelte dient alleen te worden worden ingevuld voor het geval de volmachtgever het document op een later tijdstip wil herroepen

Stap 4 – Duurzame volmacht voor gezondheidszorg – Als de volmachtgever iemand wil aanwijzen die hij vertrouwt om namens hem te spreken wanneer hij daartoe niet meer in staat is, moet deze sectie als volgt worden ingevuld:

 • Voeg de volledige naam van de volmachtgever in
 • Adres
 • En
 • Volledige naam van de aangeduide gevolmachtigde/agent
 • Adres
 • Telefoon thuis
 • Telefoon werk

Anteriair agent – In geval de initiële agent verhinderd is om te dienen, kan de Principal een plaatsvervanger selecteren door de volgende informatie te verstrekken:

 • Submit the full name of the alternate agent
 • Address
 • Home Phone
 • Work Phone
 • The Principal must read the next two paragraphs – This addresses your protection to ensure that the powers provided to the agent will take place only with the handtekeningen of two physicians die bereid zijn te verklaren dat de Principal volledig niet meer in staat is om zijn eigen beslissingen te nemen
 • In de derde paragraaf vult u de naam van de Principal in
 • Datum van de handtekening in dd/m/jj
 • Voeg de handtekening van de Principal in

Notarisatie – Zodra het document is ingevuld en getuigd, bevestigt de notaris het document en de handtekening van de opdrachtgever en brengt hij zijn officiële zegel aan

Leave a Reply