Missouri Living Will Form

Missouri elävä testamentti on oikeudellinen asiakirja, että yksittäinen henkilö voi käyttää esittää ilmoittamaan perheelle, ystäville ja lääketieteellisten palvelujen tarjoajille heidän toiveensa siinä tapauksessa, että yksilö (Päämies) pitäisi koskaan kohdata aika, jolloin he ovat elämänsä lopussa olosuhteissa. Toisin kuin monet valtion asiakirjat, Missourin osavaltion elävän tahdon, on perus, mutta on mitä on hyväksyttävää. Jos päämies haluaisi laajentaa toiveitaan muiden näkökohtien osalta siitä, miten he haluaisivat, että heidän lääketieteelliset palveluntarjoajansa hoitavat kipua jne… ennen sitä kohtaa, että päämies ei enää kykene tekemään omia päätöksiään lääkäreiden tai perheen tiedossa, kirjoita lisättyjä arkkeja. anna selitykset ja toiveet, allekirjoita ja päivämääritä jokainen arkki ja varmista, että todistajasi allekirjoittavat kaikki arkit sekä asiakirjan. Tämä asiakirja on todistettava, kun päämies on täyttänyt sen, se on todistettava. Päämiehen on täytettävä asiakirja täysi-ikäisenä, ja hänen on oltava tietoinen siitä, että hän voi harkintansa mukaan muuttaa tai peruuttaa tämän asiakirjan kokonaan tai osittain.

Lait – 459.010, et seq. Julistus; Elämäntuki

Vaihe 1 – Päämiehen/ilmoittajan on ensin ladattava asiakirja –

 • Päämiehen on luettava huolellisesti sivun yläreunassa oleva julistuksen kohta
 • Jos on samaa mieltä, annettava asiakirjan täytäntöönpanopäivämäärä merkitsemällä päivämäärä muodossa pp/kk/vvv
 • Vakuutuksen antajan painettu nimi
 • Vakuutuksen antajan allekirjoitus
 • Täydellinen osoite

Vaihe 2 – Todistajien allekirjoitukset – Ennen allekirjoitusten antamista todistajien on luettava todistajainlausunto ja hyväksyttävä se. Kirjoita seuraavat tiedot:

 • Todistajien on toimitettava omat tietonsa –
 • Todistajien allekirjoitukset
 • Painetut nimet
 • Täydelliset osoitteet

Vaihe 3 – Peruuttamismääräys –

 • Tämä osio tulisi jättää vain täytettäväksi vain siinä tapauksessa, että päämies haluaa peruuttaa asiakirjan myöhemmin

Vaihe 4 – Durable Power of Attorney for Health Care – Jos päämies haluaa nimetä jonkun, johon hän luottaa, puhumaan puolestaan silloin, kun hän ei enää kykene siihen, tämä kohta on täytettävä seuraavasti:

 • Kirjoita päämiehen täydellinen nimi
 • Osoite
 • JA
 • Valtuutetun/valtuutetun täydellinen nimi
 • .

 • Asoite
 • Kotipuhelin
 • Työpuhelin

Vaihtoehtoinen asiamies – Siinä tapauksessa, että alkuperäinen asiamies on estynyt, päämies voi valita sijaisen antamalla seuraavat tiedot:

 • Lähettäkää varaedustajan koko nimi
 • Asoite
 • Kotipuhelin
 • Työpuhelin
 • Päämiehen on luettava seuraavat kaksi kohtaa – Tämä koskee suojaanne, jotta voidaan varmistaa, että asiamiehelle annetut valtuudet toteutuvat vain kahden lääkärin allekirjoituksella. jotka ovat valmiita toteamaan, että päämies on täysin kykenemätön tekemään omia päätöksiään enää
 • 3. kappaleeseen merkitään päämiehen nimi
 • Allekirjoituspäivämäärä pp.kk.vvvv
 • Kirjoita päämiehen allekirjoitus

Notaarisointi – Kun asiakirja on täytetty ja todistettu, notaari vahvistaa asiakirjan ja toimeksiantajan allekirjoituksen ja kiinnittää virallisen sinettinsä

.

Leave a Reply