Missouri Living Will Form

A Missouri Living Will egy jogi dokumentum, hogy az egyén használhatja, hogy meghatározza, hogy tájékoztassa a család, barátok és egészségügyi szolgáltatók, mint a kívánságait abban az esetben az egyén (megbízó) kell valaha szembe egy időben, amikor ők a végén az élet körülmények. Ellentétben sok állami dokumentumok, az állam Missouri élő akarat, alapvető, de az, ami elfogadható. Ha a megbízó szeretné kiterjeszteni kívánságait más szempontok tekintetében, hogy hogyan kívánják, hogy az egészségügyi szolgáltatók kezeljék a fájdalmat stb…, mielőtt a megbízó már nem képes arra, hogy saját döntéseit az orvosok vagy a család számára ismertesse, adjon hozzá lapokat. adjon magyarázatokat és kívánságokat, írja alá és dátumozza az egyes lapokat, és legyen biztos abban, hogy a tanúk aláírják az összes lapot, valamint a dokumentumot. Ezt a dokumentumot a megbízónak ki kell töltenie, tanúnak kell lennie, miután kitöltötte. A megbízónak épelméjűségében kell kitöltenie a dokumentumot, és tisztában kell lennie azzal, hogy saját belátása szerint megváltoztathatja vagy visszavonhatja a dokumentum egészét vagy bármely részét.

Törvények – 459.010 és azt követő §-ok. Nyilatkozat; Életfenntartás

1. lépés – A megbízónak/nyilatkozattevőnek először le kell töltenie a dokumentumot –

 • A megbízónak figyelmesen el kell olvasnia az oldal tetején található Nyilatkozat bekezdést
 • Egyetértés esetén, meg kell adnia az okirat kiállításának dátumát a dátum dd/m/yy formátumban történő megadásával
 • A Nyilatkozattevő nyomtatott neve
 • A Nyilatkozattevő aláírása
 • Teljes cím

2. lépés – Tanúk aláírása – Az aláírások megadása előtt a tanúknak el kell olvasniuk a tanúvallomást, és egyet kell érteniük vele. Írja be a következőket:

 • A tanúknak be kell nyújtaniuk a megfelelő adatokat –
 • Tanúk aláírása
 • Névnyomtatott nevek
 • Teljes címek

3. lépés – Visszavonási rendelkezés –

 • Ezt a részt csak úgy kell hagyni. kitölteni abban az esetben, ha a megbízó egy későbbi időpontban vissza kívánja vonni a dokumentumot

4. lépés – Tartós egészségügyi meghatalmazás – Ha a megbízó szeretne kijelölni valakit, akiben megbízik, hogy beszéljen a nevében, amikor már nem képes erre, ezt a részt az alábbiak szerint kell kitölteni:

 • Adja meg a megbízó teljes nevét
 • Címét
 • És
 • A kijelölt meghatalmazott teljes nevét
 • .

 • Adress
 • Home Phone
 • Work Phone

Alternate Agent – Abban az esetben, ha az eredeti meghatalmazott nem tud eljárni, a megbízó a következő információk megadásával választhat helyettes megbízottat:

 • Adja meg a helyettes meghatalmazott teljes nevét
 • Adressz
 • Home Phone
 • Work Phone
 • A megbízónak el kell olvasnia a következő két bekezdést – Ez az Ön védelmét szolgálja annak biztosítása érdekében, hogy a meghatalmazottnak adott meghatalmazások csak két orvos aláírásával történjenek. akik hajlandóak nyilatkozni arról, hogy a Megbízó már teljesen képtelen a saját döntései meghozatalára
 • A 3d. bekezdésbe írja be a Megbízó nevét
 • Az aláírás dd/m/ééé
 • Írd be a Megbízó aláírását

Hitelesítés – Miután az irat elkészült és tanúskodik, a közjegyző tudomásul veszi az iratot és a megbízó aláírását, és elhelyezi hivatalos pecsétjét

.

Leave a Reply