Animal performance and meat characteristics in steers reared in intensive conditions fed with different vegetable oils

Podniesienie jakości mięsa wołowego jest ważnym celem z punktu widzenia poprawy zarówno wartości odżywczej dla konsumenta, jak i wartości handlowej dla producentów. Celem pracy było zbadanie wpływu różnych suplementów olejów roślinnych na wyniki wzrostu, jakość tuszy i jakość mięsa wołów wołowych odchowywanych w warunkach intensywnych. Łącznie 240 wołów rasy Blonde D’ Aquitaine (średnia BW=293,7±38,88 kg) pogrupowano w 24 partie (10 wołów/ partię) i losowo przydzielono do jednego z trzech wariantów żywienia (8 partii na wariant), z których każdy uzupełniono 4% uwodornionym olejem palmowym (PALM) lub kwasami tłuszczowymi (FA) pochodzącymi z oliwy z oliwek (OLI) lub oleju sojowego (SOY). Nie zaobserwowano różnic w wydajności wzrostu i jakości tuszy. Do analizy jakości mięsa wybrano losowo jednego wołu z każdej partii i dokonano rozbioru 6. żebra z lewej połowy tuszy. Mięso PALM charakteryzowało się najwyższą procentową zawartością 16:0 (P<0,05) i najniższym stosunkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) n-6/n-3 (P<0,05), OLI miało najwyższą zawartość t11-18:1 (P<0,01) i c9,t11-18:2 (P<0.05), a SOY charakteryzował się najniższą wartością jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) (P<0,001), najwyższym udziałem PUFA (P<0,01) oraz niższym wskaźnikiem aterogenności (P=0,07) niż PALM. Nie stwierdzono istotnych różnic w cechach sensorycznych mięsa. Natomiast wyniki analizy głównych składowych cech mięsa pozwoliły na odróżnienie mięsa tych wołów, które spożywały kwasy tłuszczowe z oliwy z oliwek od mięsa wołów, które spożywały olej sojowy.

Leave a Reply