Animal performance and meat characteristics in steers reared in intensive conditions rehed with feeding with different vegetable oils

Naudanlihan laadun parantaminen on tärkeä tavoite sekä kuluttajan ravintoarvon että tuottajien kaupallisen arvon parantamiseksi. Tämän työn tavoitteena oli tutkia erilaisten kasviöljyjen lisäravinteiden vaikutuksia kasvukykyyn, ruhon laatuun ja lihan laatuun intensiivisissä olosuhteissa kasvatetuilla naudanlihapihveillä. Yhteensä 240 Blonde D’ Aquitaine -härkää (keskimääräinen painoarvo 293,7 ± 38,88 kg) ryhmiteltiin 24 erään (10 härkää/erä), ja ne jaettiin satunnaisesti johonkin kolmesta ruokintakäsittelystä (kahdeksan erää kutakin käsittelyä kohti), joihin kuhunkin lisättiin joko 4-prosenttisesti hydrattua palmuöljyä (PALM) tai oliiviöljystä (OLI) tai soijapapuöljystä (SOY) peräisin olevia rasvahappoja (FA). Kasvukyvyssä tai ruhon laadussa ei havaittu eroja. Lihan laadun analysointia varten jokaisesta erästä valittiin satunnaisesti yksi härkä, ja ruhon vasemman puoliskon kuudes kylkiluu leikattiin irti. PALM-lihassa oli korkein 16:0-prosenttiosuus (P<0,05) ja alhaisin n-6/n-3 monityydyttymättömien rasvahappojen (PUFA) suhde (P<0,05), OLI-lihassa oli korkein t11-18:1-pitoisuus (P<0,01) ja c9,t11-18:2-pitoisuus (P<0.05), ja SOY:llä oli alhaisin monotyydyttymättömien rasvahappojen (MUFA) arvo (P<0,001), korkein PUFA:n prosenttiosuus (P<0,01) ja alhaisempi aterogeenisuusindeksi (P=0,07) kuin PALM:lla. Lihan aistinvaraisissa ominaisuuksissa ei havaittu merkittäviä eroja. Lihan ominaisuuksien pääkomponenttianalyysin tulosten perusteella voitiin kuitenkin erottaa niiden härkien liha, jotka käyttivät oliiviöljyn rasvahappoja, soijaöljyä käyttäneiden härkien lihasta.

Leave a Reply