Hof van Beroep kiest partij voor Alberta inzake federale koolstofbelasting

In een 4-1 meerderheidsbeslissing heeft het Hof van Beroep van Alberta de koolstofbelasting van de federale liberalen ongrondwettig verklaard.

Story continues below advertisement

De federale achtervang werd in Alberta van kracht op 1 jan. 1, en is van toepassing op benzine, diesel en huisbrandolie.

In zijn bevindingen waren drie van de rechters, waaronder opperrechter Catherine Fraser, het eens met het argument van Alberta dat de koolstofbelasting interfereert met de exclusieve bevoegdheid van de provincie om haar natuurlijke hulpbronnen te beheren, zoals vastgelegd in sectie 92(a) van de Grondwet.

“De scheiding der machten blijft de sleutel tot onze federale staat,” schreven opperrechter Fraser en de rechters Jack Watson en Elizabeth Hughes in hun uitspraak.

“De federale regering is niet de ouder; en de provinciale regeringen zijn niet haar kinderen.”

Justice Thomas Wakeling schreef een afzonderlijke beslissing ten gunste van Alberta’s positie.

‘Een grote overwinning voor Alberta’: Provincie wint beroep tegen koolstofbelasting – 24 feb 2020

Tijdens de driedaagse hoorzitting in december betoogde de federale regering dat klimaatverandering een urgente bedreiging voor de mensheid is, en dat emissies niet door provinciale grenzen worden beperkt, waardoor deze kwestie een nationale zorg is.

Story continues below advertisement

Justice Kevin Feehan was het in een afwijkende mening met die argumenten eens.

“De wet bereikt het doel van een zo klein mogelijke impact op de provinciale jurisdictie,” schreef rechter Feehan in zijn beslissing.

“Een effectieve en strenge prijsstelling voor koolstof kan realistisch gezien niet worden bereikt door gezamenlijke provinciale actie, vanwege het falen, of de onwil, van een provincie om de uitstoot van broeikasgassen adequaat aan te pakken, met de daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen voor andere provincies.”

Alberta Court of Appeal-beslissing over koolstofbelasting verwerpt een ‘vijandige federale agenda’: Kenney – 24 feb 2020

In een bericht op Twitter zei Kenney dat hij erg blij was met de uitspraak en drong er bij de regering Trudeau op aan om “de uitspraak van het hof te respecteren” en de federale koolstofbelasting op Albertans te schrappen.

Trending Stories
  • Navy sluit onderzoek naar vermeende ‘rode kamer’-opmerkingen zonder met alle betrokkenen te spreken: bronnen

  • Prins Harry krijgt zijn eerste baan na vertrek uit koninklijk familiebedrijf
Story continues below advertentie

“Dit is een grote overwinning voor Alberta en een grote overwinning voor het Canadese federalisme,” zei Alberta Premier Jason Kenney. “We zullen deze beslissing meenemen als we volgende maand voor onze bondgenoten in Ontario, Saskatchewan en Quebec opkomen bij het Hooggerechtshof van Canada,” zei Kenney.

“De provincies zijn het best in staat om beleidsbeslissingen voor hun eigen burgers te nemen. De ‘Ottawa-weet-het-beste’-houding van de federale regering verstoort het constitutionele evenwicht van onze federatie en ondermijnt ons recht om onze eigen zaken te regelen.”

Deze beslissing zal geen onmiddellijke gevolgen hebben voor de koolstofbelasting in Alberta. Deze bevindingen zullen nu worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof bij de behandeling van een beroep tegen de beslissing in Saskatchewan, die de federale regering won in een 3-2 meerderheidsuitspraak.

Ontario lanceerde ook een rechtszaak tegen de koolstofbelasting, het hof daar oordeelde in het voordeel van de liberale regering 4-1.

Story continues below advertisement

Federaal minister van Milieu en Klimaatverandering Jonathan Wilkinson zei dat de beslissing van het Hof van Beroep van Alberta “een stap in het proces” is. Hij zei dat het tijd is voor regeringen op alle niveaus om samen te werken om klimaatverandering te bestrijden.

“Het is belangrijker dan ooit voor provincies en de federale regering om samen te werken aan klimaatmaatregelen om bedrijven zekerheid te bieden en onze toezeggingen om de vervuiling te verminderen te verwezenlijken,” zei hij maandagmiddag.

“Hoewel we liever buiten de rechtbank om met provincies samenwerken, hebben we geen andere keuze dan praktische klimaatmaatregelen in de rechtbank te verdedigen.”

Wilkinson zei dat Canada zich in een goede positie bevindt om een leider te zijn als regeringen het eens kunnen worden over klimaatbeleid.

“De strijd tegen klimaatverandering is een prioriteit voor alle Canadezen en onze regering is vastbesloten om samen met alle Canadezen verder te gaan, met inbegrip van de interveniënten die aan deze zaak hebben deelgenomen – van artsen tot jongeren en van economen tot inheemse volkeren,” zei hij.

Story continues below advertisement

“Het is tijd voor politici van alle politieke strepen om te stoppen met het bestrijden van klimaatactie en te beginnen met het bestrijden van klimaatverandering.”

De minister zei dat de liberalen ervan overtuigd zijn dat de prijs van vervuiling binnen de federale jurisdictie valt en hij kijkt uit naar de beslissing van het Hooggerechtshof van Canada. Hij wilde niet speculeren over wat de regering zou kunnen doen als de uitspraak niet in haar voordeel uitvalt.

“We hebben er vertrouwen in dat het federale standpunt zal worden gehandhaafd.”

Leave a Reply