Bisulfiittisekvensointi

DNA:n metylaatio on epigeneettinen mekanismi, jolla tiedetään olevan merkitystä nisäkkäiden geenien säätelyssä, genomipainatuksessa ja transponoituvien elementtien tukahduttamisessa. Metylaatiomalleja voidaan luonnehtia tutkimalla tiettyjä lokuksia tai tekemällä koko genomin laajuisia metylaatioprofiileja. Bisulfiittikäsittelyä pidetään kultaisena standardimenetelmänä DNA:n metylaation määrittämisessä.
Natriumbisulfiitti deaminoi modifioimattomat sytosiinit urasiiliksi, mutta ei vaikuta 5-metyylisytosiiniin. Bisulfiittikäsitelty DNA monistetaan sitten PCR:llä, jonka aikana 5-metyylisytosiinit monistetaan sytosiiniksi ja urasiilit tymiiniksi . DNA:n sekvensoinnilla voidaan sitten selvittää kiinnostavan alueen tai koko genomin metylaatiotilanne yhden nukleotidin tarkkuudella.
Bisulfiittikäsitellyn DNA:n PCR-monistaminen edellyttää entsyymiä, joka sietää urasiilia sisältävää DNA:ta ja kohteita, joiden AT-arvo on korkea (modifioimattomien sytosiinien muuntaminen tymiiniksi lisää kohde-DNA:n AT-suhdetta). NEB:n EpiMark Taq DNA-polymeraasi on optimoitu bisulfiittikäsitellyn DNA:n onnistunutta monistamista varten.

Leave a Reply