Missouri Living Will Form

The Missouri living will is a legal document that an individual may use to set forth to inform family, friends and medical providers as to their wishes in the event the individual (Principal) should ever face a time when they are in the end of life circumstances. Na rozdíl od mnoha státních dokumentů je životní vůle státu Missouri, je základní, ale je to, co je přijatelné. Pokud by zadavatel chtěl rozšířit svá přání s ohledem na další aspekty toho, jak by si přál, aby poskytovatelé zdravotní péče léčili bolest atd… před okamžikem, kdy zadavatel již není schopen učinit vlastní rozhodnutí známé lékařům nebo rodině, zadejte přidané listy. uveďte vysvětlení a přání, podepište a datujte každý list a ujistěte se, že svědci podepíší všechny listy i dokument. Tento dokument musí být svědecky potvrzen, jakmile jej zadavatel vyplní, musí být svědecky potvrzen. Zadavatel musí dokument vyplnit, dokud je při smyslech, a měl by si být vědom toho, že může podle svého uvážení celý tento dokument nebo jeho část změnit nebo odvolat.

Zákony – 459.010 a násl. Prohlášení; Podpora života

Krok 1 – Zadavatel/prohlašovatel si musí dokument nejprve stáhnout –

 • Zadavatel si musí pečlivě přečíst odstavec Prohlášení v horní části stránky
 • Pokud souhlasí, uvést datum vyhotovení dokumentu zadáním data ve formátu dd/m/rr
 • Vytištěné jméno Prohlašovatele
 • Podpis Prohlašovatele
 • Úplná adresa

Krok 2 – Podpisy svědků – Před poskytnutím podpisů si svědci musí přečíst prohlášení a souhlasit s ním. Zadejte následující údaje:

 • Svědci musí předložit příslušné údaje –
 • Podpisy svědků
 • Vytištěná jména
 • Úplné adresy

Krok 3 – Ustanovení o odvolání –

 • Tento oddíl by měl být ponechán, aby byl pouze vyplnit v případě, že by zmocnitel chtěl dokument v budoucnu odvolat

Krok 4 – Trvalá plná moc pro zdravotní péči – pokud by zmocnitel chtěl jmenovat někoho, komu důvěřuje, aby mluvil jeho jménem, když už toho nebude schopen, tento oddíl je třeba vyplnit následujícím způsobem:

 • Uveďte celé jméno zmocnitele
 • Adresu
 • a
 • Celé jméno určeného zmocněnce/agenta
 • .

 • Adresa
 • Telefon domů
 • Telefon do zaměstnání

Zastupující zástupce – v případě, že původní zástupce nemůže plnit, může zmocnitel zvolit náhradníka poskytnutím následujících informací:

 • Předložte celé jméno náhradního zmocněnce
 • Adresa
 • Domácí telefon
 • Pracovní telefon
 • Zmocnitel si musí přečíst následující dva odstavce – řeší vaši ochranu, abyste zajistili, že pravomoci poskytnuté zmocněnci proběhnou pouze s podpisy dvou lékařů. ochotných prohlásit, že zmocnitel již není zcela schopen sám rozhodovat
 • V 3. odstavci uveďte jméno zmocnitele
 • Datum podpisu v dd/m/rr
 • Uveďte podpis zmocnitele

Notářské ověření – Jakmile je dokument vyplněn a dosvědčen, notář potvrdí platnost dokumentu a podpisu Příkazce a připojí své úřední razítko

.

Leave a Reply