Vad är glykaner?

Glykaner är kedjeliknande strukturer som består av enskilda sockermolekyler (monosackarider) som är sammanlänkade med kemiska bindningar. Monosackarider som glukos, fruktos och galaktos är mest kända som byggstenar i kostsocker och kolhydrater och är den huvudsakliga bränslekällan i de flesta levande organismer.

Det finns dock många andra typer av monosackarider i naturen, och de kan sättas samman till ett enormt antal olika kedjestrukturer, från extremt långa raka kedjor som polymerer till komplexa förgrenade former.

Cemiska strukturer för sockermolekyler: Glukos, sackaros, stärkelse, glykan
Sockermolekyler (sackarider) kan bilda en stor mängd olika strukturer med olika biologiska funktioner.

Det är nu känt att sockerkedjor inte bara är en energikälla – de har också många andra funktioner i biologiska system. De sockerkedjestrukturer som vanligen kallas glykaner finns vanligtvis fastsatta på proteiner och lipider i levande organismer. De ingående monosackariderna, deras kombination och bindningsposition samt typen av förgrening kan alla påverka egenskaperna och rollerna hos dessa ”glykokonjugater”.

Modell för glykanstruktur
Glykanstrukturer representeras konventionellt med hjälp av ett schematiskt system där varje typ av monosackarid representeras med en annan färg

Sockerenheter som vanligen förekommer i glykaner: Glukos (Glc), galaktos (Gal), mannos (Man), fukos (Fuc), N-acetylglukosamin (GlcNAc), N-acetylgalaktosamin (GalNAc), sialinsyra (Neu5Ac)

Och även om vår förståelse av den biologiska betydelsen av glykaner fortfarande håller på att utvecklas har ”glykovetenskap” blivit ett viktigt område inom biovetenskap och medicinsk vetenskap som i allt högre grad tillämpas vid läkemedelsutveckling.

Hej glykaner: Innehållsförteckning

  • Varför glykaner?
  • Vad är glykaner?
  • Glykaner och celler
  • Glykaner och sjukdomar
  • Glykaner och vår teknik

Leave a Reply