Begreppet biblioterapi (bokterapi)

Bokterapi: Den moderna versionen av biblioterapi

Bokterapi eller biblioterapi är en urgammal och beprövad metod för att använda läsningens kraft för att stödja bättre psykisk hälsa och välbefinnande, samtidigt som det är en kostnadseffektiv form av terapi.

Från de gamla grekerna till dagens tusenåringar har läsning av litteratur ofta erkänts som ett terapeutiskt medium med läkande effekter som utnyttjar kraften i kreativa berättelser, poesi, noveller, personlig utveckling och självhjälpsböcker.

”HEALING FOR THE SOUL”

Det första upphovet till bokterapi eller biblioterapi kan spåras till de gamla grekerna som byggde bibliotek med både underhållnings- och utbildningsböcker. Aristoteles litteratur ansågs vara medicin för själen. Kung Ramses II hade också en särskild kammare fylld med böcker som passande nog kallades ”House of Healing for the Soul”.

I början av 1800-talet ordinerade läkare böcker för att ge vägledning och lindring av lidande. Soldater som deltog i första världskriget läste för att hantera efterkrigstrauman.

Praktiken expanderade ytterligare på 1950-talet när Carolyn Shrodes, författare till ”The Conscious Reader”, teoretiserade att karaktärer i berättelser kan ha ett enormt inflytande på de läsare som identifierar sig med dem.

I slutet av 1960-talet uppstod poesiterapi som en form av biblioterapi; en av de mest övertygande böckerna för fallet är Rhea Rubins bok med titeln ”Using Bibliotherapy: A Guide to Theory and Practice.”

Grunden för modern biblioterapi är förmågan att förskriva lämplig text för varje individ (det finns ingen storlek som passar alla och varje bok som väljs måste baseras på läsarens personliga val och läsvanor). Urvalsprocessen bygger på en process i tre steg:

1. Individen måste identifiera och knyta an till texten eller den relevanta karaktären.

2. Texten måste kunna hjälpa individen att knyta an till sina känslor och göra det möjligt för honom eller henne att släppa loss dessa (dvs. ge en ”katartisk reaktion”).

3. Ge insikt i individens egen situation baserat på de problem som karaktären står inför/diskuteras i texten och låta individen befästa dessa på ett terapeutiskt sätt.

Samtidigt som det kan vara till hjälp att läsa böcker från en föreskriven läslista kan det ibland vara mer fördelaktigt för läsaren att ha en session med en boktherapeut vid sidan av den föreskrivna texten, särskilt när det gäller allvarligare frågor/psykiska problem.

Målet med bokträning är att informera, utbilda och läka. Bokterapi eller biblioterapi omfattar två huvudtyper: pedagogisk och terapeutisk.

Pedagogisk bokterapi används ofta bland barn i skolåldern och ungdomar för att lära dem om milstolpar i utvecklingen, t.ex. pubertet och uppbyggnad av motståndskraft.

Terapeutisk bokterapi fokuserar på specifika frågor, fobier eller tillstånd. Den använder skönlitteratur, facklitteratur eller en kombination av de två för att hjälpa till att lindra symptomen och lösa problemet. Det kan handla om noveller, romaner, biografier, poesi och självhjälpsböcker. Fantasifull eller kreativ bokterapi kan vara kraftfull när det gäller att hjälpa någon att identifiera sig med karaktärerna, uppleva en förbindelse och känna sig förstådd.

Genom att noggrant handplocka de rätta böckerna kan en bokterapeut vägleda läsaren på en vacker resa av självkännedom, reflektion och läkning.

Här på Book Therapy erbjuder vi personliga bokrecept med vår boendestödjare Bijal Shah, som tar hänsyn till dina intressen, behov och läsvanor för att skapa den mest fördelaktiga läslistan för ditt specifika problem. Vi erbjuder även detta för barn.

En stor hej och tack för att du läser! Passionerad av litteratur, psykologi och livet lanserade jag Book Therapy som en alternativ form av terapi med hjälp av litteraturens kraft. Jag skapar läslistor/personaliserade bokrecept utifrån dina individuella behov, detta är min signatur för personlig läsningstjänst. Du kan också kolla in Book Therapys andra kostnadsfria läslistor och A- Z-bokrecept (som omfattar både skönlitteratur och facklitteratur). Dessa föreslår böcker baserade på din nuvarande livssituation (t.ex. ångest, jobbbyte, relationsproblem) och dina intressen (t.ex. memoarer, historisk skönlitteratur, facklitteratur, kriminalromaner etc.). Det finns också en för barn, Children’s A – Z of Book Prescriptions. Du får gärna kolla in bloggen för fler litterära pärlor. Det finns också ett inlägg om min personliga berättelse om hur jag kom in i världen av biblioterapi och bokkurering. Och om du vill komma i kontakt med mig kan du mejla mig på [email protected] eller www.booktherapy.io.

Bokterapi deltar i Amazons Associates-program för EU, USA och Kanada, ett program för affilierad reklam som är utformat för att ge webbplatser möjlighet att tjäna annonseringsavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.co.uk, Amazon.com och Amazon.ca

.

Leave a Reply