Koncept biblioterapie (terapie knihou)

Knižní terapie: Moderní verze biblioterapie

Knihoterapie neboli biblioterapie je stará a léty prověřená metoda, která využívá sílu četby k podpoře lepšího duševního zdraví a pohody a zároveň zůstává nákladově efektivní formou terapie.

Od starých Řeků až po moderní tisíciletí je četba literatury často uznávána jako terapeutické médium s léčebnými účinky, které využívá sílu tvůrčího vyprávění příběhů, poezie, novel, knih o osobním rozvoji a svépomocných knih.

„LÉČBA PRO DUŠI“

První počátky knižní terapie neboli biblioterapie lze vysledovat až ke starým Řekům, kteří budovali knihovny obsahující zábavné i vzdělávací knihy. Aristotelova literatura byla považována za lék pro duši. Také král Ramses II. měl vyhrazenou komnatu plnou knih, která byla příznačně označena jako „Dům léčení duše“.

Na počátku devatenáctého století předepisovali lékaři knihy jako návod a úlevu od utrpení. Vojáci, kteří se účastnili první světové války, četli, aby zvládli poválečné trauma.

Praktika se dále rozšířila v padesátých letech 20. století, kdy Carolyn Shrodesová, autorka knihy „Vědomý čtenář“, teoretizovala, že postavy v příbězích mohou mít obrovský vliv na ty čtenáře, kteří se s nimi ztotožní.

Na konci šedesátých let se jako forma biblioterapie objevila poetoterapie; jednou z nejpřesvědčivějších knih pro tento případ je kniha Rhey Rubinové s názvem „Using Bibliotherapy:

Základem moderní biblioterapie je schopnost předepsat vhodný text pro každého jednotlivce (neexistuje velikost, která by vyhovovala všem, a každá vybraná kniha musí vycházet z osobního výběru čtenáře a jeho čtenářských návyků). Proces výběru je založen na třech krocích:

1. Jedinec se musí s textem nebo příslušnou postavou ztotožnit a navázat s ní kontakt.

2. Text musí být schopen pomoci jedinci spojit se s jeho emocemi a umožnit mu jejich uvolnění (tj. poskytnout „katarzní reakci“).

3. Text musí být schopen pomoci jedinci navázat kontakt s jeho emocemi a umožnit mu jejich uvolnění. Poskytnout vhled do vlastní situace jedince na základě problémů, s nimiž se potýká postava/diskutuje v textu, a umožnit jedinci, aby si je terapeutickým způsobem upevnil.

Ačkoli četba knih ze seznamu předepsané četby může být užitečná, někdy může být pro čtenáře prospěšnější sezení s knižním terapeutem vedle předepsaného textu, zejména v případě vážnějších problémů/psychických potíží.

Cílem knižní terapie je informovat, vzdělávat a léčit. Knihoterapie neboli biblioterapie zahrnuje dva hlavní typy: vzdělávací a terapeutickou.

Vzdělávací knižní terapie se často používá u dětí školního věku a dospívajících, aby je poučila o vývojových meznících, například o pubertě a budování odolnosti.

Terapeutická knižní terapie se zaměřuje na konkrétní problémy, fobie nebo stavy. Využívá beletrii, literaturu faktu nebo jejich kombinaci, aby pomohla zmírnit příznaky a vyřešit problém. Může se jednat o povídky, romány, životopisy, poezii a svépomocné knihy. Imaginativní nebo kreativní knižní terapie může být mocná v tom, že někomu pomůže ztotožnit se s postavami, zažít spojení a cítit se pochopen.

Pomocí pečlivého ručního výběru správných knih může knižní terapeut vést čtenáře na krásnou cestu sebeuvědomění, reflexe a uzdravení.

Zde v Book Therapy nabízíme individuální knižní recepty s naší stálou knižní terapeutkou Bijal Shah, které berou v úvahu vaše zájmy, potřeby a čtenářské návyky, aby vytvořily nejpřínosnější seznam četby pro váš konkrétní problém. Nabízíme to i pro děti.

Velmi vás zdravíme a děkujeme, že čtete! S vášní pro literaturu, psychologii a život jsem zahájila Book Therapy jako alternativní formu terapie využívající sílu literatury. Vytvářím seznamy četby/osobní knižní recepty na základě vašich individuálních potřeb, to je můj podpis osobní čtenářské služby. Můžete se také podívat na další bezplatné seznamy četby Book Therapy a A-Z knižních receptů (zahrnující beletrii i literaturu faktu). Ty navrhují knihy na základě vaší stávající životní situace (např. úzkost, změna zaměstnání, trápení ve vztahu) i zájmů (např. memoáry, historická beletrie, literatura faktu, krimi atd.). Existuje také jeden pro děti, Dětské A – Z knižních receptů. Neváhejte a podívejte se na blog, kde najdete další literární skvosty. Je tam také příspěvek o mém osobním příběhu, jak jsem vstoupila do světa biblioterapie a knižní kurately. A pokud byste se se mnou chtěli spojit, napište mi na [email protected] nebo www.booktherapy.io.

Knižní terapie je účastníkem programu Amazon EU, US and Canada Associates Programme, což je partnerský reklamní program, jehož cílem je poskytovat webům prostředky k získávání reklamních poplatků prostřednictvím reklamy a odkazů na Amazon.co.uk, Amazon.com a Amazon.ca

.

Leave a Reply