Biblioterapian (kirjaterapia)

Kirjaterapia: The Modern Version of Bibliotherapy

Kirjaterapia eli biblioterapia on ikivanha ja hyväksi havaittu menetelmä, jossa lukemisen voimaa hyödynnetään paremman mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi ja joka on samalla kustannustehokas terapiamuoto.

Vanhoista kreikkalaisista nykypäivän vuosituhatvuotiaisiin, kirjallisuuden lukeminen on usein tunnustettu terapeuttiseksi välineeksi, jolla on parantavia vaikutuksia, jotka hyödyntävät luovan tarinankerronnan, runouden, novellien, henkilökohtaisen kehityksen ja itseapukirjojen voimaa.

”TERVEYDENHOITOTAPA Sielulle”

Kirjojen terapian tai biblioterapian ensimmäiset alkujuuret voidaan jäljittää antiikin kreikkalaisiin, jotka rakensivat kirjastoja, joihin mahtui sekä viihdyttäviä että opettavaisia kirjoja. Aristoteleen kirjallisuutta pidettiin lääkkeenä sielulle. Kuningas Ramses II:lla oli myös oma kirjoja täynnä oleva kammio, joka oli osuvasti nimetty ”Sielun parantamisen taloksi”.

1900-luvun alussa lääkärit määräsivät kirjoja opastukseksi ja hengähdystauoksi kärsimyksestä. Ensimmäiseen maailmansotaan osallistuneet sotilaat lukivat käsitelläkseen sodanjälkeisiä traumoja.

Käytäntö laajeni entisestään 1950-luvulla, kun Carolyn Shrodes, ”The Conscious Reader” -kirjan kirjoittaja, esitti teorian, jonka mukaan tarinoiden hahmot voivat olla valtavan vaikutusvaltaisia niihin lukijoihin, jotka samaistuvat heihin.

1960-luvun lopulla runoterapia nousi esiin biblioterapian eräänä muotona; yksi tapauksen vakuuttavimpia kirjoja on Rhea Rubinin teos nimeltä ”Biblioterapian käyttäminen: A Guide to Theory and Practice.”

Nykyaikaisen biblioterapian perustana on kyky määrätä kullekin yksilölle sopiva teksti (kaikille sopivaa kokoa ei ole olemassa, ja jokaisen valitun kirjan on perustuttava lukijan henkilökohtaisiin valintoihin ja lukutottumuksiin). Valintaprosessi perustuu kolmivaiheiseen prosessiin:

1. Yksilön on tunnistettava teksti tai asiaankuuluva hahmo ja löydettävä yhteys siihen.

2. Tekstin on kyettävä auttamaan yksilöä liittymään tunteisiinsa ja mahdollistettava niiden purkautuminen (eli mahdollistettava ”katarttinen reaktio”).

3. Tekstin on kyettävä auttamaan yksilöä liittymään tunteisiinsa ja mahdollistettava niiden purkautuminen (eli tarjottava ”katarttinen reaktio”). Tarjota oivalluksia yksilön omaan tilanteeseen hahmon kohtaamien/tekstissä käsiteltyjen asioiden pohjalta ja antaa yksilölle mahdollisuus vahvistaa niitä terapeuttisella tavalla.

Vaikka kirjojen lukeminen määrätyltä lukulistalta voi olla hyödyllistä, toisinaan kirjaterapeutin kanssa pidetty istunto määrätyn tekstin ohella voi olla lukijalle hyödyllisempi, erityisesti vakavampien ongelmien/mielenterveysongelmien kohdalla.

Kirjaterapian päämääränä on tiedottaminen, kouluttaminen ja parantaminen. Kirjaterapia tai biblioterapia käsittää kaksi päätyyppiä: kasvatuksellinen ja terapeuttinen.

Kasvatuksellista kirjaterapiaa käytetään usein kouluikäisten lasten ja nuorten keskuudessa opettamaan heille kehityksen virstanpylväitä, esimerkiksi murrosikää ja vastustuskyvyn rakentamista.

Terapeuttisessa kirjaterapiassa keskitytään tiettyihin ongelmiin, fobioihin tai sairauksiin. Siinä käytetään kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta tai näiden kahden yhdistelmää oireiden lievittämiseksi ja ongelman ratkaisemiseksi. Näitä voivat olla novellit, romaanit, elämäkerrat, runous ja itseapukirjat. Mielikuvituksellinen tai luova kirjaterapia voi olla voimakasta auttaessaan ihmistä samaistumaan hahmoihin, kokemaan yhteyden ja tuntemaan itsensä ymmärretyksi.

Huolellisella käsinvalinnalla oikeat kirjat kirjaterapeutti voi ohjata lukijan itsetuntemuksen, pohdinnan ja paranemisen kauniille matkalle.

Täällä Kirjaterapiassa tarjoamme henkilökohtaisia kirjareseptejä, joita paikallinen kirjaterapeuttimme Bijal Shah antaa, ja joissa otetaan huomioon kiinnostuksenkohteesi, tarpeittesi ja lukutottumuksiesi tarpeet ja joiden avulla voidaan laatia hyödyllisin lukulista tiettyyn ongelmaan. Tarjoamme tätä myös lapsille.

Terveiset ja kiitos lukemisesta! Intohimoisesti kirjallisuudesta, psykologiasta ja elämästä innostuneena käynnistin Kirjaterapian vaihtoehtoisena terapiamuotona, jossa käytetään kirjallisuuden voimaa. Luon lukulistoja/henkilökohtaisia kirjareseptejä yksilöllisten tarpeidesi pohjalta, tämä on tunnusomainen henkilökohtainen lukupalveluni. Voit tutustua myös muihin Book Therapyn ilmaisiin lukulistoihin ja kirjaresepteihin (jotka kattavat sekä kauno- että tietokirjallisuuden). Niissä ehdotetaan kirjoja, jotka perustuvat nykyiseen elämäntilanteeseesi (esim. ahdistus, työpaikan muutos, parisuhteen sydänsurut) sekä kiinnostuksen kohteisiisi (esim. muistelmat, historiallinen kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus, rikokset jne.). Myös lapsille on yksi, Children’s A – Z of Book Prescriptions. Tutustu rohkeasti blogiin, josta löydät lisää kirjallisia helmiä. Siellä on myös postaus henkilökohtaisesta tarinastani siitä, miten pääsin biblioterapian ja kirjakuraattorien maailmaan. Ja jos haluat olla yhteydessä, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai www.booktherapy.io.

Kirjaterapia osallistuu Amazonin EU:n, USA:n ja Kanadan kumppanuusohjelmaan, joka on kumppanuusmainontaohjelma, jonka tarkoituksena on tarjota sivustoille keino ansaita mainospalkkioita mainostamalla ja linkittämällä Amazon.co.uk, Amazon.com ja Amazon.ca-sivustoihin

.

Leave a Reply