Co to są glikany?

Glikany to struktury przypominające łańcuchy, które składają się z pojedynczych cząsteczek cukru (monosacharydów) połączonych ze sobą wiązaniami chemicznymi. Monosacharydy takie jak glukoza, fruktoza i galaktoza są najbardziej znane jako składniki budulcowe cukrów pokarmowych i węglowodanów, i są głównym źródłem paliwa w większości organizmów żywych.

Jednakże w przyrodzie występuje wiele innych rodzajów monosacharydów, które mogą łączyć się w ogromną różnorodność struktur łańcuchowych, od bardzo długich łańcuchów prostych jak polimery do skomplikowanych rozgałęzionych kształtów.

Struktury chemiczne cząsteczek cukru: Glukoza, Sacharoza, Skrobia, Glikan
Cząsteczki cukru (sacharydy) mogą tworzyć wiele różnorodnych struktur o różnych funkcjach biologicznych.

Wiemy już, że łańcuchy cukrowe są nie tylko źródłem energii – pełnią również wiele innych funkcji w układach biologicznych. Struktury łańcuchów cukrowych zwane potocznie glikanami występują w organizmach żywych najczęściej przyłączone do białek i lipidów. Składające się na nie monosacharydy, ich kombinacja i pozycja wiązania oraz rodzaj rozgałęzienia mogą wpływać na właściwości i rolę tych „glikokoniugatów”.

Model struktury glikanu
Struktury glikanu są konwencjonalnie przedstawiane przy użyciu systemu schematycznego, w którym każdy typ monosacharydu jest przedstawiany innym kolorem

Jednostki cukrowe powszechnie występujące w glikanach: Glukoza (Glc), Galaktoza (Gal), Mannoza (Man), Fukoza (Fuc), N-acetyloglukozamina (GlcNAc), N-acetylogalaktozamina (GalNAc), Kwas sialowy (Neu5Ac)

Chociaż nasze zrozumienie biologicznego znaczenia glikanów wciąż się rozwija, „glikoznawstwo” stało się obecnie istotną dziedziną nauk przyrodniczych i medycznych, która coraz częściej znajduje zastosowanie w opracowywaniu leków.

Hello Glycans: Table of Contents

  • Why Glycans?
  • What are Glycans?
  • Glycans and Cells
  • Glycans and Disease
  • Glycans and Our Technology

.

Leave a Reply