Cikkek eszközei

Háttérinformációk: A kínai betegek (pts) teszik ki a hepatocelluláris karcinóma (HCC) eseteinek több mint 50%-át a világon, és sajátos jellemzőkkel rendelkeznek etiológia, biológiai viselkedés, kezelési stratégia és prognózis tekintetében. E vizsgálat célja az apatinib, a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor receptor-2-t célzó gátló hatásosságának és biztonságosságának értékelése volt előkezelt előrehaladott HCC-ben szenvedő kínai pts-ben. Módszerek: Ebbe a 31 kínai helyszínen végzett randomizált, placebokontrollos, kettős vak, 3. fázisú vizsgálatba olyan HCC-s betegeket vontak be, akik legalább egy sor szisztémás terápiában részesültek (beleértve a sorafenib és oxaliplatin alapú kemoterápiát, amely Kínában szintén az első vonalbeli standard terápiát jelenti), és Child-Pugh A vagy B májfunkciós osztályú, ≤7 pont volt. A pácienseket véletlenszerűen (2:1) osztották be, hogy naponta egyszer 750 mg apatinibot kapjanak szájon át vagy placebót, és 28 napos kezelési ciklusokban rétegezték őket ECOG-teljesítménystátusz (0 vagy 1), korábbi sorafenibkezelés (igen vagy nem) és extrahepatikus terjedés és/vagy makrovaszkuláris invázió (igen vagy nem) szerint. Az elsődleges végpont a teljes túlélés (OS) volt. Eredmények: 2014. április 01. és 2017. május 03. között 393 pts-t randomizáltak és legalább egy adag tanulmányi kezelésben részesültek (261 az apatinib karban és 132 a placebo karban). A medián OS szignifikánsan hosszabb volt apatinib mellett, mint placebóval (8,7 hónap vs. 6,8 hónap ; hazard ratio 0,785 ; p=0,0476). Az apatinib karban lévő betegeknél a progressziómentes túlélés (PFS) mediánja is hosszabb volt, mint a placebo karban lévőknél (4,5 hónap vs. 1,9 hónap ; hazard ratio 0,471 ; p˂0,0001). Az objektív válasz aránya 10,7% (95% CI 7,2-15,1) volt az apatinib mellett, szemben a placebóval elért 1,5%-kal (95% CI 0,2-5,4). A kezeléssel összefüggő nemkívánatos eseményeket (TRAE) 250 (97,3%) betegnél jelentettek az apatinib karban és 92 (70,8%) betegnél a placebo karban. A leggyakoribb 3. és 4. fokozatú TRAE-k a következők voltak: magas vérnyomás (71 beteg az apatinib karban vs. 3 beteg a placebo karban), kéz-láb szindróma (46 vs. 0), csökkent vérlemezkeszám (34 vs. 1 ) és csökkent neutrofil szám (27 vs. 0). Az apatinibot kapó 24 (9,3%) és a placebót kapó 13 (10,0%) beteg halt meg nemkívánatos események miatt, és a vizsgálatot végzők egyiket sem tekintették kezeléssel összefüggőnek. Következtetések: Az apatinib jelentősen meghosszabbította az OS-t és a PFS-t előkezelt, előrehaladott HCC-ben szenvedő kínai betegeknél, és jól tolerálható volt, kezelhető biztonsági profil mellett. Klinikai vizsgálati információk: NCT02329860.

Leave a Reply