Artikelhulpmiddelen

Achtergrond: Chinese patiënten (pts) vertegenwoordigen meer dan 50% van de hepatocellulair carcinoom (HCC) gevallen in de wereld en hebben speciale kenmerken in etiologie, biologisch gedrag, behandelingsstrategie en prognose. Het doel van deze studie was om de werkzaamheid en veiligheid van apatinib, een remmer gericht tegen vasculaire endotheliale groeifactor receptor-2, te evalueren bij Chinese pt met voorbehandeld gevorderd HCC. Methoden: In deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde, fase 3-studie, uitgevoerd in 31 locaties in China, werden pts met HCC die ten minste één lijn van systemische therapie hadden gekregen (inclusief sorafenib en op oxaliplatin gebaseerde chemotherapie, wat een andere eerstelijns standaard-of-care is in China) en Child-Pugh leverfunctieklasse A of B ≤7 punten hadden, ingeschreven. De patiënten werden willekeurig toegewezen (2:1) aan 750 mg apatinib oraal eenmaal daags of placebo en gestratificeerd naar ECOG performance status (0 of 1), eerdere behandeling met sorafenib (ja of nee), en extrahepatische verspreiding en/of macrovasculaire invasie (ja of nee) in behandelingscycli van 28 dagen. Het primaire eindpunt was overall survival (OS). Resultaten: Tussen 01 apr 2014 en 03 mei 2017 werden 393 pts gerandomiseerd en ontvingen ten minste één dosis studiebehandeling (261 in apatinib-arm en 132 in placebo-arm). De mediane OS was significant langer met apatinib dan die met placebo (8,7 maanden vs 6,8 maanden ; hazard ratio 0,785 ; p=0,0476). De patiënten in de apatinib-arm hadden ook een langere mediane progressievrije overleving (PFS) in vergelijking met die in de placebo-arm (4,5 maanden vs 1,9 maanden ; hazard ratio 0,471 ; p˂0,0001). Het objectieve responspercentage was 10,7% (95% CI 7,2-15,1) met apatinib versus 1,5% (95% CI 0,2-5,4) met placebo. Behandelingsgerelateerde adverse events (TRAE’s) werden gerapporteerd in 250 (97,3%) pts in de apatinib-arm en 92 (70,8%) pts in de placebo-arm. De meest voorkomende TRAEs van graad 3 en 4 waren hypertensie (71 pts in de apatinib-arm vs 3 pts in de placebo-arm), hand-voetsyndroom (46 vs 0), verlaagd aantal bloedplaatjes (34 vs 1 ), en verlaagd aantal neutrofielen (27 vs 0). 24 (9,3%) patiënten met apatinib en 13 (10,0%) patiënten met placebo overleden als gevolg van bijwerkingen, en geen van hen werd door de onderzoekers als behandelingsgerelateerd beschouwd. Conclusies: Apatinib verlengde de OS en PFS significant in Chinese pts met voorbehandeld gevorderd HCC, en werd goed verdragen met een beheersbaar veiligheidsprofiel. Klinische onderzoeksinformatie: NCT02329860.

Leave a Reply