Streams v1.6

 • 09/17/2020
 • 2 minuter att läsa
  • m
  • l
  • V

By Mark Russinovich

Publicerad: July 4, 2016

Download Download Streams (499 KB)

Introduktion

NTFS-filsystemet ger applikationer möjlighet att skapa alternativa dataströmmar av information. Som standard lagras all data i en fils huvuddataström utan namn, men genom att använda syntaxen ”file:stream” kan du läsa och skriva till alternativa dataströmmar. Inte alla tillämpningar är skrivna för att få tillgång till alternativa flöden, men du kan demonstrera flöden på ett mycket enkelt sätt. Byt först till en katalog på en NTFS-enhet från en kommandotolk. Skriv sedan ”echo hello >test:stream”. Du har just skapat en ström med namnet ”stream” som är associerad med filen ”test”. Observera att när du tittar på storleken på ”test” rapporteras den som 0, och filen ser tom ut när den öppnas i någon textredigerare. För att se din stream skriver du ’more < test:stream’ (typecommand accepterar inte stream-syntax så du måste använda more).

NT kommer inte med några verktyg som låter dig se vilka NTFS-filer som har streams associerade med dem, så jag har skrivit ett själv. Streams willexamine filerna och katalogerna (observera att kataloger också kan ha alternativa dataströmmar) som du anger och informerar dig om namnet och storleken på alla namngivna strömmar som den stöter på i dessa filer. Streams använder sig av en odokumenterad inhemsk funktion för att hämta information om filströmmar.

Användning av Streams

Användning: streams <fil eller katalog>

Parameter Beskrivning
-s Rekursera underkataloger.
-d Släck strömmar.
Streams tar emot jokertecken, t.ex. ”streams *.txt”.

Download Download Streams (499 KB)

Kör på:

 • Client: Windows Vista och högre
 • Server: Windows Server 2008 och högre
 • Nano Server: 2016 och senare

Leave a Reply