Streams v1.6

 • 17/09/2020
 • 2 minutter at læse
  • m
  • l
  • V

Af Mark Russinovich

Publiceret: July 4, 2016

Download Download Streams (499 KB)

Introduktion

Det NTFS-filsystem giver applikationer mulighed for at skabe alternative datastrømme af information. Som standard gemmes alle data i en filens vigtigste unavngivne datastrøm, men ved at bruge syntaksen’file:stream’ kan du læse og skrive til alternative datastrømme. Ikke alle applikationer er skrevet til at få adgang til alternative streams, men du kan demonstrere streams på en meget enkel måde. Først skal du skifte til en mappe på et NTFS-drev fra en kommandoprompt. Skriv derefter “echo hello >test:stream”. Du har netop oprettet en stream ved navn ‘stream’, der er tilknyttet filen ‘test’. Bemærk, at når du ser på størrelsen af test, bliver den rapporteret som 0, og filen ser tom ud, når den åbnes i en hvilken som helst teksteditor. For at se din stream skal du indtaste ‘more < test:stream’ (typecommand accepterer ikke stream-syntaks, så du er nødt til at bruge more).

NT leveres ikke med nogen værktøjer, der lader dig se, hvilke NTFS-filer der er tilknyttet streams, så jeg har selv skrevet et. Streams willexamine de filer og mapper (bemærk, at mapper også kan have alternative datastrømme), du angiver, og informerer dig om navnet og størrelsen af alle navngivne streams, som den støder på i disse filer. Streams gør brug af en udokumenteret indfødt funktion til at hente filstreaminformationer.

Brug af Streams

Brug: streams <fil eller mappe>

Parameter Beskrivelse
-s Rekurse undermapper.
-d Slet streams.
Streams tager wildcards, f.eks. “streams *.txt”.

Download Download Streams (499 KB)

Kører på:

 • Client: Windows Vista og højere
 • Server: Windows Server 2008 og højere
 • Nano Server: Windows Server 2008 og højere
 • Nano Server: 2016 og højere

Leave a Reply