Ataxische Cerebrale Parese

Cerebrale parese is eigenlijk niet één handicap of aandoening. Cerebrale parese is een verzamelnaam voor verschillende spierbewegingsstoornissen die het gevolg zijn van beschadiging van de hersenen tijdens de zwangerschap of de bevalling. De verschillende bewegingsstoornissen binnen de paraplu van cerebrale parese worden op basis van klinische kenmerken in verschillende typen ingedeeld. Er zijn momenteel 4 vastgestelde types van cerebrale parese: (1) spastische (2) dyskinetische (3) ataxische (4) gemengde.

Wat is Ataxische CP?

Deze pagina zal zich richten op de unieke kenmerken en symptomen van ataxische cerebrale parese. Het grondwoord “ataxie” betekent gebrek aan orde of coördinatie. Mensen die lijden aan dit type cerebrale parese hebben een verminderd dieptezicht en lijden aan een gebrek aan evenwicht en coördinatie. De verminderde coördinatie van ataxische CP is meestal het meest merkbaar in de armen en benen. Ataxische CP is het zeldzaamste subtype van cerebrale parese. Slechts ongeveer 5%-10% van de gevallen van cerebrale parese wordt geclassificeerd als ataxische CP.

Symptomen en kenmerken van ataxische CP

De meest kenmerkende eigenschappen van ataxische cerebrale parese zijn gebrek aan spierspanning (hypotonie) en gebrek aan lichaamscoördinatie. De hypotonie die gepaard gaat met ataxische CP is het meest merkbaar in de eerste 6-12 maanden na de geboorte. Zuigelingen met hypotonie door ataxische CP vertonen vaak “lappenpop”-symptomen, waarbij hun lichaam abnormaal slapper is. Meestal ontwikkelen kinderen met ataxische CP een verhoogde spierspanning naarmate ze ouder worden, maar ze bereiken nooit echt een normaal niveau.

Als een kind met ataxische CP groeit en een peuter wordt, is het ontbreken van coördinatie en evenwicht meestal het meest opvallende symptoom. Kinderen met ataxische CP hebben vaak last van zogenaamde “intentietrillingen”, wanneer de armen of handen trillen en trillen bij het reiken of proberen van een specifieke beweging. In de benen en het onderlichaam lopen mensen met ataxische CP vaak met een onhandig brede tred, waarbij de voeten breder zijn dan de heupen.

Kinderen met ernstige gevallen van ataxische CP zijn vaak niet in staat om zelfstandig te lopen en hebben een rolstoel of mobiliteitshulpmiddel nodig. Ataxische CP kan ook de mond- en gezichtscontrole belemmeren. Dit kan problemen veroorzaken met kauwen en slikken. Orale stoornissen als gevolg van ataxische CP veroorzaken ook een specifiek type spraakstoornis die soms “aftastende” spraak wordt genoemd. Mensen met scannende spraak klinken erg monotoon met een zware ademhaling. Zij hebben ook de neiging een abnormaal ritme in hun spraak te hebben met lange pauzes en plotselinge versnellingen.

Ataxie kan ook de oogbewegingen en de oogcontrole verstoren. Mensen met ataxische CP zijn vaak niet in staat om hun ogen snel naar een nieuw focuspunt te verplaatsen. De focus van de ogen zal vaak onder- of overschieten op het object en moeten worden ingehaald. Naast lichamelijke bewegingsstoornissen zal een groot percentage van de kinderen met ataxische cerebrale parese ook last hebben van cognitieve stoornissen en ontwikkelingsachterstanden.

Oorzaken van ataxische cerebrale parese

Zoals alle andere vormen van cerebrale parese is ataxische CP meestal het gevolg van beschadiging van cellen in de hersenen tijdens de vroegste ontwikkelingsfasen in de zwangerschap en bij de bevalling. De menselijke hersenen hebben voortdurend zuurstof nodig om zichzelf in stand te houden. Wanneer cellen in de hersenen zelfs maar een korte tijd verstoken blijven van de nodige zuurstof, sterven ze snel af en kunnen ze zich nooit meer herstellen. Dit soort schade aan hersencellen door zuurstoftekort is uiteindelijk de oorzaak van alle vormen van cerebrale parese. Zuurstoftekort treedt meestal op tijdens de bevalling.

Totdat een baby daadwerkelijk is geboren en zelfstandig begint te ademen, is het afhankelijk van de placenta en de navelstreng voor de voortdurende zuurstoftoevoer. Tijdens het stressvolle proces van de bevalling kan de zuurstoftoevoer van de baby vaak worden verstoord door verschillende gebeurtenissen of complicaties. Daarom is zuurstoftekort tijdens de bevalling een belangrijke oorzaak van ataxische CP. Complicaties en/of gebeurtenissen tijdens de bevalling die mogelijk tot ataxische CP kunnen leiden, zijn onder meer: problemen met de navelstreng, vertraagde bevalling door een keizersnede, schouderdystocie, fouten bij de vacuüm- en tangbevalling en andere gebeurtenissen die tot een langdurige, stressvolle bevalling leiden.

Ataxic CP kan ook worden veroorzaakt door zuurstoftekort in een vroeger stadium van de zwangerschap. Prenatale gebeurtenissen en complicaties die de hersenen van de baby kunnen beschadigen en ataxische CP kunnen veroorzaken, zijn onder meer: ontwikkelingsstoornissen, infecties bij de moeder en prenatale asfyxie.

Er is ten minste één onderzoek dat suggereert dat de meeste gevallen van ataxische cerebrale parese genetisch of prenataal zijn (hoewel je je moet afvragen in hoeverre de angst voor rechtszaken tot deze conclusie heeft geleid).

Behandeling van ataxische CP

Cerebrale parese is een blijvende aandoening. Als de schade aan de hersenen die ataxische CP veroorzaakt eenmaal is opgetreden, kan deze niet meer worden hersteld of gerepareerd. Er zijn echter een groot aantal behandelingsmogelijkheden om de meeste vormen van cerebrale parese onder controle te krijgen. Helaas is atastische cerebrale parese waarschijnlijk de minst behandelbare van de 4 CP-types. Het primaire symptoom van spastische CP (spierstijfheid / hypertonie) kan in sommige gevallen effectief worden geminimaliseerd met chirurgie en/of medicatie. Helaas zijn er momenteel geen effectieve of algemeen toegepaste behandelingen voor ataxie.

Ondanks het feit dat er geen medicijnen of operaties zijn om kinderen met ataxische CP te helpen, zijn er toch een groot aantal zeer gunstige therapeutische behandelingsmogelijkheden. Door regelmatig fysiotherapie te volgen, kunnen kinderen met ataxische CP hun lichaam beter onder controle krijgen en zelfstandig lopen. De fijne motoriek, zoals schrijven of het dichtritsen van een jas, kan worden verbeterd met ergotherapie.

Leave a Reply