Ataktinen aivohalvaus

Aivohalvaus ei oikeastaan ole yksittäinen vamma tai häiriö. Aivohalvaus on yleistermi, jolla viitataan kokoelmaan erilaisia lihasten liikehäiriöitä, jotka ovat seurausta aivojen vaurioitumisesta raskauden tai synnytyksen aikana. Aivohalvauksen piiriin kuuluvat erilaiset liikehäiriöt luokitellaan eri tyyppeihin kliinisten ominaisuuksien perusteella. Tällä hetkellä on olemassa neljä vakiintunutta aivohalvaustyyppiä: (1) spastinen (2) dyskineettinen (3) ataktinen (4) sekamuotoinen.

Mikä on ataktinen CP?

Tällä sivulla keskitytään ataksisen aivohalvauksen ainutlaatuisiin ominaisuuksiin ja oireisiin. Juurisana ”ataksia” tarkoittaa järjestyksen tai koordinaation puutetta. Tämäntyyppistä aivohalvausta sairastavilla henkilöillä on heikentynyt syvyyshavainto ja he kärsivät tasapainon ja koordinaation puutteesta. Ataktisen CP:n heikentynyt koordinaatio on yleensä selvimmin havaittavissa käsissä ja jaloissa. Ataktinen CP on harvinaisin aivohalvauksen alatyyppi. Vain noin 5-10 % aivohalvaustapauksista luokitellaan ataktiseksi CP:ksi.

Ataktisen CP:n oireet ja ominaispiirteet

Ataktisen CP:n tunnusomaisimpia piirteitä ovat lihasjänteyden puute (hypotonia) ja kehon koordinaation puute. Ataktiseen CP:hen liittyvä hypotonia on selvimmin havaittavissa ensimmäisten 6-12 kuukauden aikana syntymän jälkeen. Lapsilla, joilla on ataktisen CP:n aiheuttama hypotonia, on usein ”räsynukke”-oireita, jolloin heidän vartalonsa on epänormaalin veltto. Yleensä ataksista CP:tä sairastaville lapsille kehittyy vanhemmiten lisääntynyt lihasjänteys, mutta se ei koskaan saavuta normaalia tasoa.

Kun ataksista CP:tä sairastava lapsi kasvaa ja tulee pikkulapseksi, hänen huomattavin oireensa on yleensä koordinaation ja tasapainon puute. Lapset, joilla on ataktinen CP, kärsivät usein niin sanotusta intentionaalisesta vapinasta, kun kädet tai käsivarret tärisevät ja vapisevat kurottaessaan tai yrittäessään tiettyä liikettä. Jaloissa ja alavartalossa ataktinen CP aiheuttaa usein sen, että henkilöt kävelevät hankalan leveällä kävelytyylillä, jossa jalat ovat lantiota leveämmät.

Lapset, joilla on vaikea ataktinen CP, eivät useinkaan pysty kävelemään itsenäisesti ja tarvitsevat pyörätuolia tai liikkumisen apuvälineitä. Ataktinen CP voi myös heikentää suun ja kasvojen hallintaa. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia pureskelussa ja nielemisessä. Ataktisesta CP:stä johtuva suun toimintahäiriö aiheuttaa myös erityyppisen puhehäiriön, jota kutsutaan joskus ”skannaavaksi” puheeksi. Henkilöt, joilla on pyyhkäisevä puhe, kuulostavat hyvin yksitoikkoisilta ja hengitys on raskasta. Heidän puheensa rytmi on usein epänormaali, ja siinä on pitkiä taukoja ja äkillisiä kiihtyvyyksiä.

Ataxia voi myös heikentää silmien liikettä ja kontrollia. Ihmiset, joilla on ataktinen CP, eivät useinkaan pysty nopeasti siirtämään silmiään uuteen tarkennuspisteeseen. Silmien tarkennus alittaa tai ylittää usein kohteen ja joutuu ottamaan sen kiinni. Fyysisen liikehäiriön lisäksi suuri osa lapsista, joilla on ataktinen aivohalvaus, kärsii myös kognitiivisista häiriöistä ja kehitysviiveistä.

Ataktisen aivohalvauksen syyt

Kuten kaikki muutkin aivohalvaustyypit, ataktinen CP on yleensä seurausta aivojen solujen vaurioitumisesta niiden varhaisimmissa kehitysvaiheissa raskauden ja synnytyksen aikana. Ihmisen aivot tarvitsevat jatkuvasti happea ylläpitääkseen itseään. Kun aivosolut jäävät ilman tarvittavaa happea lyhyeksikin ajaksi, ne kuolevat nopeasti eivätkä voi koskaan uusiutua. Tällainen hapenpuutteesta johtuva aivosolujen vaurioituminen aiheuttaa viime kädessä kaikenlaisen aivohalvauksen. Hapenpuute tapahtuu useimmiten jossain vaiheessa synnytyksen aikana.

Kunnes vauva todella syntyy ja alkaa hengittää itse, hän on riippuvainen istukan ja napanuoran jatkuvasta hapensaannista. Synnytyksen stressaavan prosessin aikana vauvan hapensaanti voi usein häiriintyä erilaisten tapahtumien tai komplikaatioiden vuoksi. Tämän vuoksi hapenpuute synnytyksen aikana on johtava syy ataktiseen CP:hen. Synnytyksen ja synnytyksen aikaisia komplikaatioita ja/tai tapahtumia, jotka voivat mahdollisesti johtaa ataktiseen CP:hen, ovat muun muassa seuraavat: napanuoraongelmat, viivästynyt keisarinleikkaussynnytys, olkapään dystokia, tyhjiö- ja pihtisynnytysvirheet sekä muut tapahtumat, jotka johtavat pitkittyneeseen, stressaavaan synnytykseen.

Ataksinen CP voi johtua myös raskauden aikaisemmasta hapenpuutteesta. Synnytystä edeltäviä tapahtumia ja komplikaatioita, jotka voivat mahdollisesti vaurioittaa vauvan aivoja ja aiheuttaa ataktisen CP:n, ovat muun muassa seuraavat: kehityshäiriöt, äidin infektio ja synnytystä edeltävä asfyksia.

On olemassa ainakin yksi tutkimus, jonka mukaan suurin osa ataktisen CP:n tapauksista on joko geneettisiä tai synnytystä edeltäviä (joskin on ihmeteltävä, missä määrin oikeudenkäynneistä aiheutuneet pelot pakottivat tähän päätelmään).

Ataktisen CP:n hoito

Aivohalvaus on pysyvä tila. Kun ataktisen CP:n aiheuttava aivovaurio on kerran syntynyt, sitä ei voida korjata tai korjata. On kuitenkin olemassa lukuisia hoitovaihtoehtoja, joiden avulla voidaan hallita useimpia aivohalvaustyyppejä. Valitettavasti ataktinen aivohalvaus on todennäköisesti vähiten hoidettavissa neljästä CP-tyypistä. Spastisen CP:n ensisijainen oire (lihasjäykkyys / hypertonia) voidaan joissakin tapauksissa minimoida tehokkaasti leikkauksella ja/tai lääkkeillä. Valitettavasti ataksiaan ei kuitenkaan ole tällä hetkellä olemassa tehokkaita tai laajalti käytettyjä hoitomuotoja.

Vaikka ataksista CP:tä sairastavien lasten auttamiseksi ei ole olemassa lääkkeitä tai leikkauksia, on silti olemassa lukuisia erittäin hyödyllisiä terapeuttisia hoitovaihtoehtoja. Säännölliset fysioterapiaohjelmat voivat kehittää kehon hallintaa ja antaa ataksista CP:tä sairastaville lapsille mahdollisuuden itsenäiseen kävelyyn. Hienomotorisia taitoja, kuten kirjoittamista tai takin vetoketjun sulkemista, voidaan parantaa toimintaterapian avulla.

Leave a Reply