Artikelværktøjer

Baggrund: De kinesiske patienter (pts) udgør mere end 50% af hepatocellulært karcinom (HCC) tilfælde i verden og har særlige træk i ætiologi, biologisk adfærd, behandlingsstrategi og prognose. Formålet med denne undersøgelse var at evaluere effektiviteten og sikkerheden af apatinib, en inhibitor, der er rettet mod vascular endothelial growth factor receptor-2, hos kinesiske patienter med forbehandlet avanceret HCC. Metoder: I dette randomiserede, placebokontrollerede, dobbeltblindede fase 3-studie udført på 31 steder i Kina blev pts med HCC, der havde modtaget mindst én linje af systemisk behandling (herunder sorafenib og oxaliplatin-baseret kemoterapi, som er en anden første linje standard-of-care i Kina) og havde Child-Pugh leverfunktionsklasse A eller B ≤7 point, tilmeldt. Pts’erne blev tilfældigt tildelt (2:1) til at modtage 750 mg apatinib oralt en gang dagligt eller placebo og stratificeret efter ECOG-præstationsstatus (0 eller 1), tidligere sorafenib-behandling (ja eller nej) og ekstrahepatisk spredning og/eller makrovaskulær invasion (ja eller nej) i 28-dages behandlingscyklusser. Det primære endepunkt var den samlede overlevelse (OS). Resultater: Mellem 01 apr. 2014 og 03 maj 2017 blev 393 pts randomiseret og modtog mindst én dosis af studiebehandlingen (261 i apatinib-arm og 132 i placebo-arm). Den mediane OS var signifikant længere med apatinib end med placebo (8,7 måneder vs. 6,8 måneder ; hazard ratio 0,785 ; p=0,0476). Pts i apatinib-armen havde også forlænget median progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med dem i placeboarmen (4,5 måneder vs. 1,9 måneder ; hazard ratio 0,471 ; p˂0,0001). Den objektive responsrate var 10,7 % (95 % CI 7,2-15,1) med apatinib mod 1,5 % (95 % CI 0,2-5,4) med placebo. Behandlingsrelaterede bivirkninger (TRAE’er) blev rapporteret hos 250 (97,3 %) pts i apatinib-armen og 92 (70,8 %) pts i placebo-armen. De mest almindelige TRAE’er af grad 3 og 4 var hypertension (71 pts i apatinib-armen vs. 3 pts i placeboarmen), hånd-fod-syndrom (46 vs. 0), nedsat antal blodplader (34 vs. 1 ) og nedsat antal neutrofile (27 vs. 0). 24 (9,3 %) pts med apatinib og 13 (10,0 %) pts med placebo døde på grund af bivirkninger, og ingen af dem blev af investigatorerne anset for at være behandlingsrelaterede. Konklusioner: Apatinib forlængede OS og PFS signifikant hos kinesiske pts med forbehandlet avanceret HCC, og blev godt tolereret med en håndterbar sikkerhedsprofil. Oplysninger om kliniske forsøg: NCT02329860.

Leave a Reply