Parkfairfax, Del Ray zasáhly bleskové povodně

Někteří obyvatelé se stále vzpamatovávají z následků bleskových povodní v roce 2019.

„Je to šílené. Nedá se nic dělat, abyste se udrželi na nohou, protože tady nefunguje kanalizace,“ řekla obyvatelka Del Ray Mary Burnerová.

Dům obyvatelky Rosemontu Raquel Davisové poté, co se jí ze dvora přihnala povodňová voda. (Foto/Raquel Davisová)

Obyvatelé vyjádřili nespokojenost s reakcí města na povodeň a se správou infrastruktury pro dešťovou vodu.

„Člověk se ptá: ‚A co uděláte, abyste tomu v budoucnu zabránili? A oni na to: ‚Budeme doufat, že už nebude takhle pršet,'“ řekl Putzu.

„Infrastruktura v této oblasti prostě nefunguje,“ řekl Burner. „V naší uličce máme dvě kanalizace, a když tam vyjdete, když prší … je to jako bazén.“

Alexandria má asi 185 mil potrubí dešťové kanalizace, 26 mil potoků a asi 13 500 staveb, jako jsou vpusti nebo části infrastruktury. Město tuto rozsáhlou infrastrukturu kontroluje a udržuje a provádí údržbu v místech, která se vlivem stáří nebo opotřebení zhoršila, uvedl Skrabak.

„Pravidelně vyhodnocujeme. Když dostaneme hlášení o záplavách, vyjedeme se tam podívat,“ řekl Skrabak. „Pokud se dějí jednoduché věci, které lze zlepšit, snažíme se to udělat.“

Město má dlouhodobé plány na zlepšení systému dešťové vody, a to jak z hlediska množství vody, které dokáže odvést, tak z hlediska kvality dešťové vody, která ústí do místních vodních ploch.

„Provedli jsme studii a na příštích 10 let máme naplánováno asi 100 milionů dolarů na projekty zlepšení dešťové vody,“ řekl ředitel města Mark Jinks. „Obecně platí, že vytvoří dodatečnou kapacitu nebo zpomalí vodu, vymění kapacitu vytvořením retenční nádrže.“

Město také v roce 2018 zavedlo poplatek za využívání dešťové vody, který měl zajistit zdroj příjmů na zlepšení infrastruktury. Odhaduje se, že poplatek přinese ročně asi 12 milionů dolarů, jak uvedl Jinks.

Skrabak připustil, že město musí vyvážit širší zlepšení infrastruktury dešťových vod tak, aby se investice vyplatila. Systém, který se použije jen jednou za několik let, není z hlediska rozpočtu tak lákavý jako systém, který se bude používat trvale.

I po zlepšení infrastruktury mohou podle Škrabaka povodně, jako byla ta z 23. července, zůstat pro Parkfairfax, Del Ray a další záplavové oblasti problémem.

„To je dost neobvyklá událost s vysokou intenzitou,“ řekl Škrabak. „Když provedete tato zlepšení, pomůže to, ale nemuselo to zcela zabránit těmto lokalizovaným záplavovým oblastem ve městě.“

Představitelé města i jeho obyvatelé se však shodli na tom, že vzhledem k častějším výskytům podobných bouří je třeba vyvinout větší úsilí, aby se tento problém nějakým způsobem řešil.

„Problémem je, že změna klimatu zvyšuje množství vlhkosti ve vzduchu, intenzitu bouří, a to je něco, co platí nejen v Alexandrii,“ řekl Jinks.

„Musíme mít rozpočet, abychom se vypořádali s oblastmi, které mají ojedinělé problémy, ale jak se tyto události stávají stále častějšími, myslím, že je třeba vést širší rozhovor o tom, jak dimenzovat infrastrukturu, abychom se s tím vypořádali,“ řekl starosta Justin Wilson.

Existuje určitá pomoc, kterou mohou obyvatelé žijící v záplavových oblastech využít. Město má program prevence zpětného toku, který pomáhá obyvatelům zaplatit zařízení, která mohou zabránit zálohování odpadních vod. Obyvatelé se také mohou zapojit do programu FEMA Community Service Rating, který snižuje náklady na pojištění proti povodním.

Pro některé obyvatele jsou však škody již napáchány.

„Někteří z nich uvažují o stěhování,“ řekl Burner. „Jsou prostě vyřízení, tohle už nezvládnou. … Všichni jsou prostě frustrovaní. Nevíme, co máme dělat. Už nevíme, jakou cestou se vydat.“

Denise Dunbarová přispěla k tomuto článku.

.

Leave a Reply