VT GMP (018290)

Handel med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär höga risker, inklusive risken att förlora en del av, eller hela, ditt investeringsbelopp, och kanske inte är lämplig för alla investerare. Priserna på kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer såsom finansiella, regulatoriska eller politiska händelser. Handel på marginal ökar de finansiella riskerna.
För att bestämma dig för att handla med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara fullt informerad om de risker och kostnader som är förknippade med handel på de finansiella marknaderna, noga överväga dina investeringsmål, din erfarenhetsnivå och din riskaptit och vid behov söka professionell rådgivning.
Fusion Media vill påminna dig om att de uppgifter som finns på den här webbplatsen inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Uppgifterna och priserna på webbplatsen tillhandahålls inte nödvändigtvis av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsgaranter, och därför är priserna kanske inte exakta och kan skilja sig från det faktiska priset på en viss marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämpliga för handelsändamål. Fusion Media och alla leverantörer av data som finns på denna webbplats tar inget ansvar för förlust eller skada till följd av din handel eller din tillit till informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data som finns på denna webbplats utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från Fusion Media och/eller dataleverantören. Alla immateriella rättigheter förbehålls leverantörerna och/eller utbytet som tillhandahåller uppgifterna på denna webbplats.
Fusion Media kan kompenseras av de annonsörer som förekommer på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna eller annonsörerna.

Visa mer

Leave a Reply