VT GMP (018290)

Transakcje instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiążą się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem utraty części lub całości kwoty inwestycji, i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą na nie wpływać czynniki zewnętrzne, takie jak wydarzenia finansowe, regulacyjne lub polityczne. Handel z depozytem zabezpieczającym zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o handlu instrumentami finansowymi lub kryptowalutami należy uzyskać pełną informację o ryzyku i kosztach związanych z handlem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko, a w razie potrzeby zasięgnąć profesjonalnej porady.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są podawane w czasie rzeczywistym ani dokładne. Dane i ceny na stronie internetowej niekoniecznie są dostarczane przez jakikolwiek rynek lub giełdę, ale mogą być dostarczane przez animatorów rynku, dlatego ceny mogą nie być dokładne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny na danym rynku, co oznacza, że ceny są orientacyjne i nie są odpowiednie do celów handlowych. Fusion Media i każdy dostawca danych zawartych na tej stronie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z transakcji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukcji, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Fusion Media i/lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców i/lub giełdę dostarczającą dane zawarte w tej witrynie.
Fusion Media może otrzymywać wynagrodzenie od reklamodawców, którzy pojawiają się w witrynie, na podstawie interakcji użytkownika z reklamami lub reklamodawcami.

Pokaż więcej

.

Leave a Reply