PMHCC – Behavioral Health Special Initiative

Behavioral Health Special Initiative

Mission för Behavioral Health Special Initiative (BHSI) är att tillhandahålla bedömningar, hänvisningar och finansieringsstöd för personer som är oförsäkrade eller underförsäkrade med missbruksproblem och som kan få tillgång till licensierade behandlingsprogram. Under paraplytiteln BHSI förvaltar programmet flera statliga och lokala finansieringstilldelningar, varav den största är Behavioral Health Special Initiative. Programmässigt verkar BHSI inom ramen för stadens Office of Addiction Services (OAS), en del av Philadelphia Department of Behavioral Health/MRS genom ett kontrakt med PMHCC.

BHSI

BHSI-programmet fungerar som en organisation för administrerad vård som godkänner varje patients vård enligt klinisk/medicinsk nödvändighet (baserat på Pennsylvania Client Placement Criteria) (PCPC) och hänvisar dem till ett nätverk av licensierade drog- och alkoholleverantörer både inom och utanför staden.
Förutom den löpande samordningen med OAS arbetar BHSI-programmet med de andra komponenterna stadens Department of Behavioral Health/MRS: Community Behavioral Health och Office of Mental Health. Detta gör det möjligt för programmet att bättre tillgodose behoven hos klienter vars rätt till finansiering fluktuerar mellan medicinsk assistans och icke-medicinsk assistansstatus samt klienter som har samtidiga störningar (psykisk sjukdom och missbruk).
Personalen i detta program består av hängivna personer med betydande klinisk bakgrund och kunskap om missbruk, psykisk hälsa och hälso- och sjukvårdsfrågor samt annan personal med sakkunskap om fakturering och datakunskaper. BHSI är inte ett förmånsprogram och har riktlinjer för behandling.

Besök BHSI:s webbplats

OAS Intensive Case Management (Fee for Services)
Office of Addiction Services Case Management Unit erbjuder stödtjänster till invånare i Philadelphia som är berättigade till Health Choices; finansierade av Community Behavioral Health (CBH) och som söker självförsörjning och återhämtning från missbruk och samverkande störningar genom att tillhandahålla löpande stöd och stödtjänster som t.ex: engagemang, utvärdering av kundens styrkor och behov, planering av tjänster och fastställande av mål, koppling, övervakning, försvar och coachning.

Övrig verksamhet
BHSI-programmet har ett nära samarbete med Forensic Intensive Recovery Program och andra straffrättsliga initiativ som betjänar missbrukare inom det systemet. BHSI:s personal tillhandahåller kliniska utvärderingar för kriminalvårdsklienter, identifierar samhällsbaserade behandlingsställen och betalar för behandlingen av de personer som av domstolen har ålagts att delta i behandling i stället för fängelse.

Office of Addictions Services Core Services är också inbäddat och inrymt på BHSI som erbjuder icke-drogbehandlingsrelaterade behandlingstjänster som stödjer klienterna medan de får formell behandling för att tillgodose ett brett spektrum av behov. Samordningen av behandling och kärntjänster hjälper klienterna att maximera sin rehabilitering och återhämtningsprocess.

Alla program för öppenvård, intensiv öppenvård och partiell hospitalisering som finansieras av Addiction Service kan få tillgång till kärntjänster för klienter som deltar i deras behandlingsprogram. Kärntjänsterna är också tillgängliga för kriminalvårdsklienter i internatprogram och OAS-finansierade återhämtningshus och Philadelphia Recovery Community Center. Dessa identifierade tjänster omfattar bland annat rådgivning om våld i hemmet – offer och förövare, livskunskap, GED-läskunnighet/utbildning, utbildning i föräldrakunskap, näringslära, ilskahantering, Wellness Works, terapeutisk rekreation och bostäder, kredit- och finansiella tjänster.

BHSI har en ny stödtjänst, Telephonic Recovery Initiative Project (TRIP), som består av telefoniskt stöd till personer som söker behandling eller ytterligare stöd medan de befinner sig i behandling. TRIP:s resursassistenter kommer att inleda telefonsamtal och erbjuda TRIP-tjänster till dem som söker stöd i sin strävan efter återhämtning. TRIP-personal kommer att kontakta individen regelbundet för att erbjuda stöd till återhämtning genom att dela med sig av information och resurser som kan hjälpa till med återhämtning samt utforska frågor som kan utgöra hinder på vägen mot återhämtning.Homeless Engagement Intensive Case Management Grant kommer att ge möjlighet till traumainformerade, styrkebaserade, intensiva case management-tjänster för kroniskt hemlösa klienter som befinner sig i ett av de fem identifierade långtidsbehandlingsprogrammen för missbruk och samverkande behandling på boenden som är utformade för att betjäna den specifika populationen. Intensiva handläggare kommer att handlägga dessa klienter medan de befinner sig i specialiserade långtidsprogram för behandling av missbruk och samsjuklighet på boenden. Efter avslutad behandling kommer klienterna att vara berättigade till bostadskuponger för permanent boende genom ett avtal med Philadelphia Housing Authority.

Medlen för Homeless Engagement Intensive Case Management Grant kommer att göra det möjligt för de intensiva handläggarna (3) att fortsätta att arbeta med klienterna i minst ett (1) år medan de bor i permanenta bostäder för att ge stöd och öka sannolikheten för att klienterna kommer att lyckas med att leva ett självständigt liv. PMHCC kommer att tillhandahålla tjänsterna för ärendehantering genom ett kontrakt med Philadelphias stad som började gälla den 29 september 2009. Bidraget löper över fem (5) år.

Leave a Reply