PMHCC – Behavioral Health Special Initiative

Behavioral Health Special Initiative

Missionen for Behavioral Health Special Initiative (BHSI) programmet er at tilbyde vurderinger, henvisninger og støtte til finansiering til personer, der ikke er forsikret eller underforsikret med stofmisbrugsproblemer, og som kan få adgang til godkendte behandlingsprogrammer. Under paraplytitlen BHSI forvalter programmet flere statslige og lokale finansieringstildelinger, hvoraf den største er Behavioral Health Special Initiative. Programmæssigt opererer BHSI under byens Office of Addiction Services (OAS), der er en del af Philadelphia Department of Behavioral Health/MRS gennem en kontrakt med PMHCC.

BHSI

BHSI-programmet fungerer som en forvaltet plejeorganisation, der godkender hver enkelt patients pleje i henhold til klinisk/medicinsk nødvendighed (baseret på Pennsylvania Client Placement Criteria) (PCPC) og henviser dem til et netværk af godkendte narkotika- og alkoholudbydere både i og uden for byen.
Ud over den løbende koordinering med OAS arbejder BHSI-programmet sammen med de andre komponenter byens Department of Behavioral Health/MRS: Community Behavioral Health og Office of Mental Health. Dette giver programmet mulighed for bedre at opfylde behovene hos klienter, hvis finansieringsberettigelse svinger mellem medicinsk bistand og ikke-medicinsk bistandsstatus samt klienter, der har cooccurring disorders (psykisk sygdom og misbrug).
Personale i dette program består af dedikerede personer med betydelig klinisk baggrund og viden om stofmisbrug, mental sundhed og sundhedspleje samt andet personale med ekspertise inden for fakturering og computerfærdigheder. BHSI er ikke et rettighedsprogram og har retningslinjer for behandling.

Besøg BHSI-webstedet

OAS Intensive Case Management (Fee for Services)
Office of Addiction Services Case Management Unit tilbyder støttetjenester til indbyggere i Philadelphia, der er berettigede til Health Choices; finansieret af Community Behavioral Health (CBH), der søger selvforsørgelse og genopretning fra stofmisbrug og co-coccurring disorders ved at yde løbende støtte og hjælpeydelser som f.eks: engagement, evaluering af klientens styrker og behov, planlægning af tjenester og opstilling af mål, tilknytning, overvågning, støtte og coaching.

Andre aktiviteter
BHSI-programmet arbejder tæt sammen med det retsmedicinske intensive genopretningsprogram og andre strafferetlige initiativer, der betjener misbrugere inden for dette system. BHSI-personalet leverer kliniske evalueringer til retsmedicinske klienter, identificerer fællesskabsbaserede behandlingssteder og betaler for behandlingen af de personer, der af retten er blevet pålagt at deltage i behandling i stedet for fængsling.

The Office of Addictions Services Core Services er også indlejret og har til huse på BHSI, der tilbyder ikke-drogebehandlingstjenester, som støtter klienterne, mens de modtager formel behandling for at imødekomme en bred vifte af behov. Koordineringen af behandling og kernetjenester hjælper klienterne med at maksimere deres rehabiliterings- og helbredelsesproces.

Alle afhængighedstjenestefinansierede ambulante, intensive ambulante og delvise indlæggelsesprogrammer kan få adgang til kernetjenester for klienter, der deltager i deres behandlingsprogram. Kerneydelser er også tilgængelige for kriminalretlige klienter i residentialprogrammer og OAS-finansierede recovery houses og Philadelphia Recovery Community Center. Disse identificerede tjenester omfatter bl.a. rådgivning om vold i hjemmet – offer og gerningsmand, livsfærdigheder, GED-undervisning/uddannelse, træning i forældrefærdigheder, ernæring, vredeshåndtering, Wellness Works, terapeutisk rekreation og boliger, kredit og finansielle tjenester.

BHSI har en ny støttetjeneste, Telephonic Recovery Initiative Project (TRIP), som består af telefonisk støtte til personer, der søger behandling eller yderligere støtte, mens de er i behandling. TRIP’s ressourcehjælpere vil indlede telefonopkald og tilbyde TRIP-tjenester til dem, der søger støtte i deres søgen efter helbredelse. TRIP-medarbejdere vil kontakte den enkelte regelmæssigt for at tilbyde støtte til helbredelse ved at dele oplysninger og ressourcer, der kan hjælpe med helbredelse, samt udforske spørgsmål, der kan udgøre barrierer på deres vej til helbredelse.Homeless Engagement Intensive Case Management Grant vil give mulighed for traumainformerede styrkebaserede intensive sagsstyringstjenester for kronisk hjemløse klienter, der er i et af de fem identificerede langtidsbehandlingsprogrammer for stofmisbrug og samtidig medvirkende behandlingsprogrammer, der er designet til at betjene denne specifikke population. Intensive sagsbehandlere vil varetage sagsbehandlingen af disse klienter, mens de befinder sig i specialiserede langtidsbehandlingsprogrammer for langtidsstofmisbrug og samtidig medvirkende behandling på bosteder. Når behandlingen er afsluttet, vil klienterne være berettiget til boligkuponer til en permanent bolig gennem en aftale med Philadelphia Housing Authority.

Midlerne fra Homeless Engagement Intensive Case Management Grant vil gøre det muligt for de intensive sagsbehandlere (3) at fortsætte med at arbejde med klienterne i mindst et (1) år, mens de bor i en permanent bolig, for at yde støtte og øge sandsynligheden for, at klienterne vil få succes i en selvstændig bolig. Case management-tjenesterne vil blive leveret af PMHCC gennem en kontrakt med Philadelphia City of Philadelphia, som begyndte den 29/9/09. Tilskuddet har en varighed på fem (5) år.

Leave a Reply