Kommentar: Är biopolymerer bättre för miljön?

Redaktörens anmärkning: Plast är oumbärlig på många områden i våra moderna liv, men frågor om materialets hållbarhet är sällan ute ur rubrikerna nuförtiden. Är biologiskt nedbrytbara, komposterbara och bioplaster verkligen en bättre miljölösning? Richard McKinlay, chef för cirkulär ekonomi på det brittiska forsknings- och konsultföretaget Axion som arbetar med resursåtervinning, ger sin åsikt.

Plastiska material som i slutet av sin livstid kan brytas ner helt naturligt och försvinna på ett ofarligt sätt kan låta som den idealiska lösningen. Människor hör termer som ”biologiskt nedbrytbar, bioplast” och ”komposterbar” och antar att dessa plaster är mer ”miljövänliga”. Verkligheten är dock inte så enkel.

Det viktigaste problemet här är en bristande förståelse för vad komposterbar eller biologiskt nedbrytbar plast är och vad bioplaster är, inklusive deras specifika användningsområden och den specialiserade behandlingsprocess som krävs för att hantera dessa material.

Bioplaster tillverkas med hjälp av förnybara råvaror i stället för att härledas direkt från olja.

Bioplaster kan användas vid tillverkning av konventionella polymerer som kan återvinnas, t.ex. återvunnen PET (polyetentereftalat), eller biologiskt nedbrytbara polymerer som PLA (polymjölksyra).

Det kan tyckas uppenbart att det är det mest hållbara alternativet att välja en bioplast. Men även om det finns en klar fördel med att inte uttömma en icke förnybar källa måste vi ta hänsyn till att många petrokemikalier är en biprodukt från oljeraffineringsprocessen. Även om vi fortfarande lever i en ekonomi som är så starkt beroende av olja kan det vara bättre att använda biprodukterna i stället för att låta dem gå till spillo.

Bioplaster är inte fria från miljöpåverkan, och de koldioxidutsläpp som är förknippade med odling av grödor och omvandling av dessa till de nödvändiga kemikalierna måste beaktas.

”Komposterbar” och ”biologiskt nedbrytbar” är mer eller mindre synonyma termer och innebär att materialet kommer att brytas ned fullständigt under vissa förhållanden. Nyckeln till att förstå eventuella fördelar är att veta om polymeren lätt bryts ner, till exempel i din hemkompost, eller om den måste behandlas i en industriell komposteringsanläggning.

Många plaster som beskrivs som biologiskt nedbrytbara eller komposterbara måste samlas in och separeras från resten av plastskrotet och skickas till en specialdesignad industriell komposteringsanläggning där de kan brytas ner framgångsrikt. Sådana anläggningar finns för matavfall, men det kan vara en utmaning att se till att komposterbara förpackningar når dem.

Konsumenternas förvirring om vilka material som kan återvinnas och vilka som inte kan återvinnas är ett annat stort problem. Är den här vattenflaskan av plast tillverkad av biologiskt nedbrytbar plast eller konventionell plast, som PET? Ska den läggas i återvinningsbehållaren eller i matavfallsinsamlingen?

För närvarande finns det i hela Storbritannien en bra infrastruktur för insamling och återvinning av PET-flaskor, och de flesta människor har tillgång till detta genom kommunala insamlingar. Infrastrukturen för insamling av matavfall är inte lika väletablerad, särskilt när det gäller insamling på plats.

För att vattenflaskor av biologiskt nedbrytbar plast ska kunna återvinnas på ett korrekt sätt skulle det alltså krävas en kampanj för att informera allmänheten så att folk förstår att biologiskt nedbrytbar plast ska läggas i matavfallet. Dessutom skulle det behövas fler insamlingsställen för matavfall på offentliga platser.

Vissa förpackningar, t.ex. de som är tillverkade av stärkelse, bryts lätt ned i en mindre kontrollerad miljö. Det är dock inte möjligt att helt övergå till denna typ av material eftersom de inte lämpar sig för alla tillämpningar. Till exempel är köks- och matåtervinningsbehållare baserade på stärkelse och kommer att brytas ned i ett hemkomposteringssystem. Detta material skulle dock inte vara lämpligt för användning i förpackningar eftersom det snabbt skulle börja brytas ned när det är vått.

Det är viktigt för varumärkesägare, livsmedelsproducenter och tillverkare att noga överväga vilket förpackningsformat de använder och att fatta ett välgrundat beslut baserat på verkligheten i vår nuvarande infrastruktur för avfallshantering och nivån på allmänhetens förståelse. Att se till att produkterna är utformade för återvinning är viktigt om vi ska kunna återvinna mer av våra resurser.

De måste också förstå vad som faktiskt händer med deras material i slutet av deras livscykel och vad deras miljöpåverkan kan bli. Det som beskrivs som komposterbart betyder inte att det bara kommer att brytas ner vid vägkanten.

Marinskräp är ett stort problem, men endast 2 procent av plastavfallet i haven beräknas komma från hela Europa och USA tillsammans. Att använda plastflaskor i Storbritannien är ett helt ansvarsfullt förpackningssystem eftersom 99 procent av hushållen kan lägga sina plastflaskor i sina hushållsbehållare för återvinning.

Att uppmärksamma avfall och nedskräpning i farten måste uppmärksammas. Nivåerna av havsplast skulle kunna minskas genom att förbättra tillhandahållandet av avfall som man kan ta med sig och genom informationskampanjer mot nedskräpning. Det behövs bättre infrastruktur på offentliga platser så att människor kan återvinna när de är ute och reser. Detta sker genom fler återvinningsstationer på t.ex. tågstationer, flygplatser och i stadskärnor. Men människor måste använda dem, förstå dem och veta varför det är viktigt.

Är biologiskt nedbrytbar plast bättre för miljön? Det är en enorm utmaning och som vi har sagt är det också komplicerat!

I slutändan måste det handla om investeringar i infrastruktur, utbildning av allmänheten och beteendeförändringar. Plast är en inneboende del av våra liv och inte ”helt dåligt”. Ansvarsfull användning, bortskaffande och återvinning av dem bör ha högsta prioritet.

Leave a Reply