Gratis Virginia Bill of Sale

Tre typer av Bill of Sale i Virginia

En Bill of Sale (BOS) är ett juridiskt instrument som bevisar att en försäljning har ägt rum. Samtidigt bevisar detta dokument överföringen av äganderätten från säljaren till köparen genom ett monetärt utbyte. I andra fall är utbytet inte monetärt och en handel uppstår. I båda fallen bör säljaren ange detaljerna i handeln och även visa att båda parter har kommit överens om försäljningen genom vilken form av transaktion de än kommer överens om.

I delstaten Virginia kan denna dokumentation med bevis på äganderätt behöva eller inte behöva bekräftelse från notarius publicus. Behovet av notarius publicus erkännande beror på värdet av föremålet i fråga. Dessutom är notarius publicus en fråga om reglering: om köparen måste registrera den nya tillgången i sitt namn är det klokt att säljaren och köparen inställer sig inför notarius publicus och undertecknar dokumentet där.

Som definierat ovan är ett köpebrev en juridisk handling. Liksom alla juridiska instrument får parterna i transaktionen utsedda namn för att beskriva sina roller. I det här fallet är de erkända parterna köparen och säljaren.

Vad du kanske inte vet är att säljaren drar BOS genom att ladda ner en gratis Virginia bill of sale form.

Vilken BOS bör du skaffa?

Säljer du en bil

När du säljer din begagnade bil ska du dra en BOS för motorfordon. Detta dokument, som erkänns av Virginias Department of Motor Vehicles, överför juridiskt sett äganderätt och skyldigheter för fordonet från säljaren till köparen.

Vad innebär detta? Det innebär att om tillsynsmyndigheter kontaktar säljaren och ber dem betala för parkeringsböter som den nya köparen har uppburit efter att fordonet övergivits, kan säljaren vägra att ta på sig ansvaret eftersom han eller hon inte längre är ägare till fordonet.

För att göra allt detta möjligt måste säljaren fylla i den kostnadsfria blanketten Bill of Sale i Virginia med alla detaljer om transaktionen och de inblandade parterna.

Vad behöver du ange i BOS-blanketten för motorfordon?

Datumet datum då BOS:et skapades. Köparens och säljarens namn och deras respektive fysiska adresser.

Företagets försäljningspris i dollar med beloppet skrivet i ord först och sedan i siffror. Notera också datumet för betalningen.

Villkoren för försäljningen och om det är en kontanttransaktion eller ett byte. Glöm inte försäljningsvillkoren.

En annan viktig detalj är säljarens upplysningar. Du kanske tror på den gyllene regeln, men det skadar inte att dubbelkolla saker och ting. En säljare kan vilja underteckna en säljarens information om han eller hon vill friskriva sig från felsteg. I meddelandet lyfter du fram alla fel på fordonet som du känner till och intygar att de uppgifter som anges är efter bästa kännedom. Du måste skriva under upplysningen.

Nästan skriver du in uppgifterna om fordonet. Det vill säga: VIN, årsmodell, tillverkare, märke, modell, färg, karosserityp och mätarställning.

Då bevis på köpet är nödvändigt för att fordon ska kunna registreras och tituleras, är det viktigt med en notariell registrering av BOS som undertecknats och daterats av säljaren och köparen.

Säljaren behöver BOS för beräkning av försäljningsskatten om du inte vill betala skatt enligt NADA:s inbytesvärde.

Notera att DMV behöver dokumentationen för inköpsbevis för fordon som är 5 år eller äldre.

Säljer eller byter en pistol

Du behöver ett BOS för vapen. I den anger du säljarens och köparens uppgifter för identifiering, villkoren för försäljningen eller bytet. Ange datum när det kommer till liv och när du betalar för båten. Innan du skriver under BOS beskriver du vapnet som säljs (och ett som byts) genom att anteckna kaliber, modell, fabrikat, serienummer och registreringsnummer.

Notariellt godkännande är onödigt.

Sälja en båt

I likhet med BOS för motorfordon spelar uppgifterna om parterna i bytet roll, liksom uppgifterna om transaktionen, inklusive datum. Uppgifter om typ av transaktion, köpeskillingen (i ord och sedan i siffror) och villkoren för försäljningen är nödvändiga i denna BOS.

BOS för båtar kommer dock att kräva annan information, naturligtvis. Ange därför skrov-ID, titelnummer, skrovmaterial, huvudfärg, år, märke, modell och kilometerstånd. Om den går med släpvagn, ange märke, modell, längd och år. För motorn noterar du märke, hästkrafter och årtal.

Notariat kan också behövas för båtens registrering även om parterna kan skriva under BOS på egen hand.

Vilken BOS behöver du? Skaffa något av våra kostnadsfria blanketter för köpebrev online och få det behandlat i vilken stad som helst i delstaten Virginia.

Leave a Reply