Gratis salgsbrev fra Virginia

Tre typer salgsbrev i Virginia

Et salgsbrev (BOS) henviser til det juridiske instrument, der beviser, at et salg har fundet sted. Samtidig beviser dette dokument overdragelsen af ejendomsretten fra sælgeren til køberen gennem en monetær udveksling. I andre tilfælde er der ikke tale om en monetær udveksling, og der opstår en handel. I begge tilfælde skal sælgeren angive detaljerne i handlen og også vise, at begge parter har accepteret salget, uanset hvilken form for transaktion de er enige om.

I staten Virginia kan denne dokumentation med bevis for ejerskab kræve eller ikke kræve anerkendelse fra en notar. Behovet for notarens bekræftelse afhænger af værdien af den pågældende genstand. Desuden er notarial bekræftelse et spørgsmål om regulering: Hvis køberen skal registrere det nye aktiv i sit navn, er det klogt, at sælger og køber møder op foran den offentlige notar og underskriver dokumentet der.

Som defineret ovenfor er en slutseddel et juridisk dokument. Som alle juridiske instrumenter får parterne i transaktionen udpegede navne for at beskrive deres roller. I dette tilfælde er de anerkendte parter køber og sælger.

Hvad du måske ikke ved er, at sælgeren udarbejder BOS ved at downloade en gratis Virginia bill of sale formular.

Hvilket BOS bør du få?

Sælger du en bil

Når du sælger din brugte bil, skal du udfærdige et BOS for motorkøretøjer. Dette dokument anerkendes af Virginias afdeling for motorkøretøjer og overfører juridisk set ejendomsrettigheder og forpligtelser for køretøjet fra sælgeren til køberen.

Hvad betyder det? Det betyder, at hvis håndhævende myndigheder kontakter sælgeren og beder ham om at betale for parkeringsbøder, som den nye køber har pådraget sig efter at have forladt køretøjet, kan sælgeren nægte at påtage sig ansvaret, fordi han ikke længere er ejer af køretøjet.

For at gøre alt dette muligt skal sælgeren udfylde den gratis salgsattestformular i Virginia med alle detaljer om transaktionen og de involverede parter.

Hvad skal du indtaste i BOS-formularen for motorkøretøjer?

Datoen for BOS’ens oprettelse. Køberens og sælgerens navn og deres respektive fysiske adresser.

Køretøjets salgspris i dollars, hvor beløbet først skrives med ord og derefter med tal. Noter også datoen for betalingen.

Salgsbetingelserne, og om der er tale om en kontanttransaktion eller en handel. Glem ikke salgsbetingelserne.

En anden vigtig detalje er sælgerens oplysning. Du tror måske på den gyldne regel, men det skader ikke at dobbelttjekke tingene. En sælger kan ønske at underskrive en sælgers oplysning, hvis han eller hun ønsker at fritage sig selv for fejl og forsømmelser. I oplysningsskemaet fremhæver du alle de mangler ved køretøjet, som du har kendskab til, og du bekræfter, at de angivne oplysninger er efter din bedste overbevisning. Du skal underskrive oplysningsskemaet.

Næst skal du indtaste oplysningerne om køretøjet. Det vil sige: VIN, årgang, fabrikant, mærke, model, farve, karrosseritype og kilometertællerstand.

Da købsbevis er nødvendigt for registrering og udstedelse af titler på køretøjer, er det vigtigt, at BOS notarielt bekræftes, underskrevet og dateret af sælger og køber.

Sælger har brug for BOS til beregning af omsætningsafgift, medmindre du ønsker at betale afgifter i henhold til NADA’s bytteværdi.

Bemærk, at DMV har brug for dokumentation for købsbevis for køretøjer, der er 5 år eller ældre.

Sælger eller bytter en pistol

Du skal bruge et BOS for pistoler. I den skal du indtaste sælgers og købers oplysninger med henblik på identifikation, vilkårene for salget eller handlen. Angiv datoen for, hvornår det kommer til livs, og hvornår der skal betales. Inden du underskriver BOS’et, skal du beskrive den pistol, der sælges (og den, der handles), ved at notere kaliber, model, mærke, serienummer og registreringsnummer.

Notarial bekræftelse er unødvendig.

Salg af en båd

Lige BOS’et for motorkøretøjer er oplysningerne om parterne i handlen vigtige, ligesom detaljerne om transaktionen, herunder datoer, er vigtige. Oplysninger om transaktionens art, købsvederlagets størrelse (i ord og derefter i tal) og betingelserne/vilkårene for salget er nødvendige i denne BOS.

Men BOS for både vil naturligvis kræve andre oplysninger. Indtast derfor skrog-ID, titelnummer, skrogmateriale, hovedfarve, årgang, mærke, model og kilometertællerstand. Hvis den går med trailer, skal du angive mærke, model, længde og årgang. For motoren skal du notere mærke, hestekræfter og årgang.

Notariedokumentation kan også være nødvendig for bådens registrering, selv om parterne selv kan underskrive BOS på egen hånd.

Hvilket BOS har du brug for? Få en af vores gratis salgsattestformularer online, og få den behandlet i enhver by i staten Virginia.

Leave a Reply