Gratis Louisiana Bill of Sale

Skydd av dina äganderätter och intressen med en Louisiana Bill of Sale

Det blir inte bättre än så här: du köper en begagnad bil, och genom att skriva under ett ifyllt gratis bill of sale-formulär i Louisiana som säljaren förberett, får du alla rättigheter till bilen. Och som säljare överför du alla intressen i bilen så att om köparen underlåter att betala sin parkeringsbot är han eller hon ansvarig, även innan fordonet ännu inte är registrerat i hans eller hennes namn!

Låter fantastiskt, eller hur? Tja, det är vad du får när du använder ett köpebrev (BOS). Undrar du vad det exakt är? Tja, en BOS representerar ett juridiskt dokument som innebär att äganderätten till en tillgång/personlig egendom överförs från en säljare till en köpare. Dokumentet illustrerar säljarens frivilliga avsikt att överlåta äganderätten till en vara till en viss kostnad eller på vissa villkor. Förutom bilar kan BOS användas vid överföring av äganderätten till andra föremål som hästar, möbler, skjutvapen, båtar och till och med hem- eller kontorselektronik.

Som juridiskt instrument kan det användas i domstol som bevis. För att inleda dess användning måste säljaren teckna BOS och fylla i sina uppgifter, uppgifter om det föremål som ska säljas samt information om köparen, bland annat. Även om detta är standarddetaljerna i BOS finns det vissa variationer, och dessa skapar och skiljer en typ av BOS från en annan. Så för att skydda dina intressen måste du skapa en lämplig typ av BOS som matchar det du säljer. Det bästa är, som nämnts ovan, att du inte behöver betala för det dokument som behövs eftersom vi har gratis Louisiana bill of sale form. Nu när vi har det klart för oss, här är några av de BOS som du kanske vill använda för att skydda dig själv och till och med för att deklarera skatter.

Alla bevis på försäljningshandlingar har en sak gemensamt: de kommer med villkoret ”i befintligt skick”. Vad innebär detta? I befintligt skick innebär att det inte finns någon garanti för frågor som rör fastighetens tillstånd och att det föremål som säljs inte har några defekter.

Notera att delstaten Louisiana rekommenderar att man undertecknar BOS i närvaro av en notarie.

Vad behövs för en fullständig BOS för motorfordon i Louisiana?

Om du säljer en begagnad eller ny bil kan du endast överföra äganderätten till fordonet genom att fylla i och intyga (underteckna) en BOS som är specifik för motorfordon. Med hjälp av detta dokument kommer du inte att tvingas betala för böter om köparen överger bilen, underlåter att betala vad som ska betalas till staten eller om de underlåter att registrera fordonet inom utsatt tid. Du måste alltså ladda ner den blankett som behövs för att fylla i BOS och sedan fylla i den med all information som behövs för att artikeln ska vara giltig.

Vilka detaljer gör detta dokument för bevis på försäljning komplett?

Säljarens och köparens information. Eftersom det här dokumentet utgör den juridiska kanalen för överföring av äganderätten till bilen måste det innehålla säljarens och köparens fullständiga juridiska namn. Det ska också innehålla båda parters ID-nummer eller körkortsnummer samt deras fullständiga fysiska och postadresser (detta inkluderar delstat, stad och postnummer). Observera att ID-numret eller körkortsnumret är viktigt för att bevisa identiteten på de inblandade parterna i transaktionen om en tvist skulle uppstå, även om det inte är ett juridiskt krav.

Beskrivningen av det fordon som säljs. Det enda sättet för dig att bevisa att du har sålt din bil är att beskriva dess egenskaper. Du måste lyfta fram fordonets identifikationsnummer, märke, modell, årsmodell, färg och andra egenskaper som specificerar den bil som säljs. Eventuella serie- eller registreringsnummer för fordonet eller dess delar ska också lyftas fram.

Det är inköpspriset. Säljs bilen kontant eller byts den mot något annat? Om det är ett byte, vad får säljaren i stället för bilen och samtycker de till det? Om det är en kontantförsäljning, hur mycket accepterar säljaren för bilen? När priset är överenskommet bör säljaren skriva ner beloppet skriftligt, där beloppet först skrivs i ord och sedan i siffror. Hur är det i de fall då fordonet går till köparen som en gåva? När du ger ut fordonet som en gåva måste du belysa detta i BOS. Observera att det förväntade betalningsdatumet bör ingå i dokumentet.

Dekmometervärden. För att bevisa att de uppgifter du har lämnat under bilens körsträcka måste du anteckna den exakta siffran på vägmätarställningen vid försäljningstillfället. Och om fordonet är mindre än 10 år gammalt krävs en deklaration om mätarställning.

Säljarens upplysningar. Detta är den del av BOS som anger att säljaren intygar att han/hon ger korrekt information om det motorfordon som säljs, inklusive eventuella kända fel. Genom att underteckna upplysningen lovar säljaren att den information han eller hon har lämnat ut är sann efter bästa kännedom.

Signaturer och datum. En BOS för motorfordon är endast slutgiltig om den har underskrifter från säljaren och köparen och om den är notariellt bestyrkt. Förutom namnteckningarna ska det finnas datum för slutförande av BOS. Notariellt godkännande är avgörande när man köper ett motorfordon eftersom det behövs för registreringen av fordonet.

Glöm inte att behålla en kopia av dokumentet efter notariellt godkännande.

Förberedelse av ett BOS för vattenskotrar i delstaten Louisiana

Vill du sälja din båt eller yacht och överlåta den fulla äganderätten till köparen? Staten Louisiana har täckt dig med BOS för vattenfarkoster och lagar som stöder användningen av BOS som bevis på äganderätt. För att behandla dokumentet måste du fylla i BOS-formuläret för båtar (vattenskotrar) med information som den ersättning som ska betalas för båten, vattenskotrarens årsmodell, stil, märke, färg och modell. Du måste också ange om båten har unika egenskaper som diskbänk, dubbelmotor, släpvagn eller dusch, bland annat.

För att slutföra försäljningen är det viktigt att de inblandade parterna sätter sina signaturer.

Då BOS är ett krav för att båten ska kunna registreras bör den ha notarius publicus underskrift.

Säljning av hushållsföremål med hjälp av allmän BOS

För försäljning av en cykel, möbler, bärbar dator, tv eller ett piano behöver du den allmänna BOS. Förutom de inblandade parternas namn och signaturer måste du ange den ersättning som betalats för föremålet, dess märke/modell/år/färg och till och med serie- eller registreringsnumret. Du måste också skriva under säljarens upplysningar.

Det här dokumentet behöver inte vara notariellt bestyrkt, även om du bör behålla undertecknade kopior.

Så, vilken BOS letar du efter? Våra blanketter för köpebrev finns tillgängliga online för alla invånare i Louisiana. Ladda ner ditt idag!

Leave a Reply