Free Louisiana Bill of Sale

Protection of Your Ownerships Rights and Interests with a Louisiana Bill of Sale

It doesn’t get better than this: you buy a used car, and by signing a completed free bill of sale form in Louisiana prepared by the seller, you get all the rights to the car. A jako sprzedawca, przekazujesz wszystkie udziały w samochodzie, tak że jeśli kupujący nie zapłaci mandatu za parkowanie, jest za to odpowiedzialny, nawet jeśli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na jego nazwisko!

Brzmi niesamowicie, prawda? Cóż, to jest to, co dostajesz od korzystania z rachunku sprzedaży (BOS). Zastanawiasz się, co to jest, dokładnie? Cóż, BOS reprezentuje dokument prawny, który oznacza przeniesienie własności nad aktywami / własności osobistej od sprzedawcy do kupującego. Dokument ten ilustruje dobrowolny zamiar sprzedawcy do przekazania posiadania rzeczy za opłatą lub pod pewnymi warunkami. Oprócz samochodów, BOS może być stosowany przy przenoszeniu prawa własności innych przedmiotów, takich jak konie, meble, broń palna, łodzie, a nawet domowa lub biurowa elektronika.

Jako instrument prawny, może być używany w sądzie jako dowód. Aby rozpocząć jego stosowanie, sprzedawca musi narysować BOS i wypełnić swoje dane, szczegóły przedmiotu sprzedaży, jak również informacje o kupującym, między innymi. Chociaż są to standardowe dane w BOS, istnieją pewne różnice, które tworzą i odróżniają jeden rodzaj BOS od drugiego. Tak więc, aby chronić swoje interesy, musisz stworzyć odpowiedni typ BOS dopasowany do tego, co sprzedajesz. Najlepszą częścią, jak wspomniano powyżej, jest to, że nie trzeba płacić za dokument potrzebny, ponieważ mamy wolny Louisiana bill of sale formularza. Teraz, że mamy, że w dół, oto niektóre z BOS może chcesz użyć do ochrony siebie, a nawet do składania taxes.

Wszystkie dowody sprzedaży dokumentów mają jedną cechę wspólną: pochodzą one z „as-is” warunek. Co to oznacza? As-is oznacza, że nie ma gwarancji w sprawach związanych z warunkami nieruchomości i że przedmiot sprzedaży nie ma wad.

Należy pamiętać, że stan Luizjana zaleca podpisanie BOS w obecności notariusza.

Co jest potrzebne do sporządzenia kompletnego BOS dla pojazdów mechanicznych w Luizjanie?

Jeśli sprzedajesz używany lub nowy samochód, możesz przenieść własność pojazdu tylko poprzez wypełnienie i poświadczenie (podpisanie) BOS specyficznego dla pojazdów mechanicznych. Używając tego dokumentu, nie będziesz musiał płacić za bilety, jeśli kupujący porzuca samochód, nie płaci tego, co jest należne rządowi, lub jeśli nie zarejestruje pojazdu w wyznaczonym czasie. Tak więc, musisz pobrać formularz potrzebny do wypełnienia BOS, a następnie wypełnić go wszystkimi informacjami potrzebnymi do uczynienia pozycji ważnym.

Jakie szczegóły sprawiają, że ten dowód sprzedaży dokument kompletny?

Informacje o sprzedawcy i kupującym. Ponieważ dokument ten stanowi kanał prawny do przenoszenia własności samochodu, musi posiadać pełne nazwy prawne sprzedawcy i kupującego. Powinien również posiadać państwowe numery ID lub numery prawa jazdy dla obu stron, a także ich pełne adresy fizyczne i pocztowe (obejmuje to stan, miasto i kod pocztowy). Należy pamiętać, że numer identyfikacyjny lub numer licencji jest ważny dla udowodnienia tożsamości stron biorących udział w transakcji w przypadku sporu, nawet jeśli nie jest to wymóg prawny.

Opis pojazdu na sprzedaż. Jedynym sposobem, aby udowodnić, że sprzedałeś swój samochód jest opisanie jego atrybutów. Musisz podkreślić numer identyfikacyjny pojazdu, jego markę, model, rok, kolor i inne cechy, które określają samochód na sprzedaż. Wszelkie numery seryjne lub rejestracyjne pojazdu lub jego części powinny być również highlighted.

To jest cena zakupu. Czy samochód jest sprzedawany za gotówkę, czy jest wymieniany na coś innego? Jeśli jest to handel, co jest sprzedawca coraz w miejsce samochodu i czy zgadzają się na to? Jeśli jest to sprzedaż gotówkowa, ile sprzedawca przyjmuje za samochód? Po uzgodnieniu ceny sprzedający powinien podać kwotę na piśmie, najpierw słownie, a następnie cyframi. A co w przypadku, gdy pojazd trafia do kupującego jako prezent? W przypadku przekazania pojazdu w prezencie, należy zaznaczyć to w BOS. Zwróć uwagę, że w dokumencie powinien znaleźć się przewidywany termin zapłaty.

Odczyty licznika kilometrów. Aby udowodnić, że informacje, które podałeś pod przebiegiem samochodu, musisz zanotować dokładną liczbę na odczytach licznika kilometrów w momencie sprzedaży. A jeśli pojazd ma mniej niż 10 lat, to oświadczenie o ujawnieniu licznika kilometrów będzie konieczne.

Ujawnienie sprzedawcy. Jest to część BOS, który stwierdza, że sprzedawca poświadcza, aby dać dokładne informacje na temat pojazdu silnikowego na sprzedaż, w tym wszelkie wady znane. Podpisując ujawnienie, sprzedawca obiecuje, że informacje, które podał, są prawdziwe zgodnie z jego najlepszą wiedzą.

Podpisy i daty. BOS dla pojazdów mechanicznych jest ostateczny tylko wtedy, gdy ma podpisy sprzedającego i kupującego oraz gdy jest potwierdzony notarialnie. Oprócz podpisów, powinna być również data sfinalizowania BOS. Notarializacja jest kluczowa przy zakupie pojazdu silnikowego, ponieważ jest potrzebna do rejestracji pojazdu.

Nie zapomnij zachować kopii dokumentu po jego notarialnym podpisaniu.

Przygotowanie BOS dla skuterów wodnych w stanie Luizjana

Chcesz sprzedać swoją łódź lub jacht i przenieść pełną własność na kupującego? Stan Luizjana ma cię pokryte z BOS dla statków wodnych, jak również prawa, które wspierają wykorzystanie BOS jako dowód własności. Aby przetworzyć dokument, należy wypełnić formularz BOS dla łodzi (skuter wodny) z informacjami takimi jak wynagrodzenie płatne za łódź, rok, styl, marka, kolor i model skutera wodnego. Musisz również wskazać, czy łódź pochodzi z unikalnych funkcji, takich jak zlew, twin-engine, przyczepa, lub prysznic, wśród innych funkcji.

Aby sfinalizować sprzedaż, ważne jest, aby strony zaangażowane złożyć swoje podpisy.

Ponieważ BOS jest wymagany do rejestracji łodzi, powinien być podpisany przez notariusza.

Sprzedaż przedmiotów gospodarstwa domowego przy użyciu ogólnego BOS

Do sprzedaży roweru, mebli, laptopa, telewizora lub pianina, potrzebny jest ogólny BOS. Oprócz nazwisk i podpisów zaangażowanych stron, musisz podać cenę zapłaconą za przedmiot, jego markę/model/rok/kolor, a nawet numer seryjny lub rejestracyjny. Musisz również podpisać ujawnienie sprzedawcy.

Chociaż powinieneś zachować podpisane kopie, ten dokument nie musi być potwierdzony notarialnie.

Więc, którego BOS szukasz? Nasze formularze Bill of Sale są dostępne online dla wszystkich mieszkańców Luizjany. Pobierz swój dzisiaj!

Leave a Reply