Dokumentation och kodning av cholelithiasis | APS Medical Billing

Den 1 oktober 2015 kommer ICD-9-CM-koduppsättningen som används för att rapportera medicinska diagnoser i USA att ersättas med ICD-10-CM-koduppsättningen. Den nya koduppsättningen innehåller mer än 68 000 koder, jämfört med 13 000 i ICD-9, och för första gången införs alfanumeriska kategoriklassificeringar. ICD-10 är således mycket bättre på att beskriva nuvarande förhållanden och vårdpraxis och har flexibiliteten att utvidgas vid behov för att anpassa sig till den föränderliga miljön.

Detta nyhetsbrev är en del av en serie från APS Medical Billing som illustrerar de förändringar som kommer att ske vid övergången till den nya koduppsättningen för exempeltillstånd, vilket ger den ytterligare dokumentation som bör ingå i radiologens rapport för att styra korrekt diagnoskodtilldelning, från och med den 1 oktober 2015.

I denna utgåva kommer vi att ta en titt på kolelithiasisdiagnoser och illustrera den ökade specificiteten enligt ICD-10-CM-nomenklaturen.

Cholelithiasis

I ICD-9-CM finns det 20 koder tillgängliga, medan ICD-10-CM fördubblar kodvalen, vilket kräver diktering för att specificera: Plats, ytterligare tillstånd, arten av det ytterligare tillståndet, Förekomst av obstruktion

– Gallblåsa
Med akut kolecystit
– Med eller utan obstruktion
Med annan kolecystit
– Kronisk
– Akut och kronisk
– Annat
o Med eller utan obstruktion
Utan kolecystit
– Med eller utan obstruktion

– Gallgång
Med kolangit
– Ospecificerat
– Akut
– Kronisk
– Akut och kronisk
o Med eller utan obstruktion
Med kolecystit
– Ospecificerat
– Akut
– Kronisk
– Akut och kronisk
o Med eller utan obstruktion
Utan kolangit eller kolecystit
– Med eller utan obstruktion
– Gallblåsa och gallgång
Med kolecystit
– Ospecificerat
– Akut
– Kronisk
– Akut och kronisk
o Med eller utan obstruktion
Utan kolecystit
– Med eller utan obstruktion
– Annat
– Med eller utan obstruktion

KALKULUS AV GALLBLADDERN

ICD-9-CM-koder
574.0 Gallsten i gallblåsan med akut kolecystit
Inkluderar
– Gallsten med akut kolecystit
– Gallstenssten med akut kolecystit
– Gallstenssten med akut kolecystit
– Kolelithiasis med akut kolecystit
– Alla tillstånd som kan klassificeras enligt 574.2 med akut kolecystit

574.1 Gallsten i gallblåsan med annan kolecystit
Inkluderar
– Gallsten med kolecystit
– Gallsten i gallgången med kolecystit
– Gallstenssten med kolecystit
– Kolelithiasis med kolecystit
– Kolelithiasis med kolelithiasis NOS
– Alla tillstånd som kan klassificeras enligt 574.2 med kolecystit (kronisk)

574.2 Gallsten i gallblåsan utan omnämnande av kolecystit
Inkluderar
– Gallsten NOS
– Gallkolik NOS
– Gallsten i gallgången
– Gallsten i cystisk kanal
– Kolelithiasis NOS
– Kolik (recidiverande) i gallblåsan
– Gallsten (inverkad)

En femte siffra läggs till ovan nämnda koder för att specificera obstruktionsstatus:
0 utan omnämnande av obstruktion
1 med obstruktion

ICD-10-CM-koder
K80.0 Gallblåskalk med akut kolecystit – lägg till femte siffran:
– K80.00 Gallblåskalk med akut kolecystit utan obstruktion
– K80.01 Gallblåskalk med akut kolecystit med obstruktion
Inkluderar alla tillstånd som anges i K80.2 med akut kolecystit

K80.1 Gallblåskalk med annan kolecystit – lägg till 5:e siffran:

– K80.10 Gallsten i gallblåsan med kronisk kolecystit utan obstruktion (inkluderar kolelithiasis med kolecystit NOS)
– K80.11 Gallsten i gallblåsan med kronisk kolecystit med obstruktion
– K80.12 Gallsten i gallblåsan med akut och kronisk kolecystit utan obstruktion
– K80.13 Gallsten i gallblåsan med akut och kronisk kolecystit med obstruktion
– K80.18 Gallsten i gallblåsan med annan kolecystit utan obstruktion
– K80.19 Gallblåskalk med annan kolecystit med obstruktion

K80.2 Gallblåskalk utan kolecystit – lägg till femte siffran
– K80.20 Gallblåskalk utan kolecystit utan obstruktion
– K80.21 Gallblåskalk utan kolecystit med obstruktion
Koduppsättningen omfattar:
– Cholecystolithiasis utan kolecystit
– Cholelithiasis (utan kolecystit)
– Kolik (återkommande) i gallblåsan (utan kolecystit)
– Gallsten (impakt) i cystisk ductus (utan kolecystit)
– Gallsten (impakt) i gallblåsan (utan kolecystit)

CALCULUS AV BILE DUCT

ICD-9-CM-koder
574.3 Gallgångskalk med akut kolecystit
Inkluderar
– Gallgångskalk (vilken som helst) med akut kolecystit
– Koledokolithiasis med akut kolecystit
– Alla tillstånd som kan klassificeras enligt 574.5 med akut kolecystit

574.4 Gallgångskalk med annan kolecystit
Inkluderar
– Gallgångskalk (vilken som helst) med kolecystit (kronisk)
– Koledokolithiasis med kolecystit (kronisk)
– Alla tillstånd som kan klassificeras enligt 574.5 med kolecystit (kronisk)

574.5 Gallgångskalk utan omnämnande av kolecystit
Inkluderar
– Gallgångskalk i:
o gallgång (vilken som helst)
o vanlig gallgång
o levergång
– Koledokolithiasis
– Hepatisk:
o kolik (återkommande)
o lithiasis

En femte siffra läggs till ovanstående koder för att specificera obstruktionsstatus:
0 utan omnämnande av obstruktion
1 med obstruktion

ICD-10-CM-koder
K80.3 Gallgångskalk med kolangit – lägg till femte siffran:
– K80.30 Gallgångskalk med kolangit, ospecificerad, utan obstruktion
– K80.31 Gallgångskalk med kolangit, ospecificerad, med obstruktion
– K80.32 Gallgångskalk med akut kolangit utan obstruktion
– K80.33 Gallgångskalk med akut kolangit med obstruktion
– K80.34 Gallgångskalk med kronisk kolangit utan obstruktion
– K80.35 Gallgångskalk med kronisk kolangit med obstruktion
– K80.36 Gallgångskalk med akut och kronisk kolangit utan obstruktion
– K80.37 Gallgångskalk med akut och kronisk kolangit med obstruktion
Inkluderar alla tillstånd som anges i K80.5 med kolangit

K80.4 Gallgångskalk med kolecystit – lägg till 5:e siffran
– K80.40 Gallgångskalk med kolecystit, ospecificerad, utan obstruktion
– K80.41 Gallgångskalk med kolecystit, ospecificerad, med obstruktion
– K80.42 Gallgångskalk med akut kolecystit utan obstruktion
– K80.43 Gallgångskalk med akut kolecystit med obstruktion
– K80.44 Gallgångskalk med kronisk kolecystit utan obstruktion
– K80.45 Gallgångskalk med kronisk kolecystit med obstruktion
– K80.46 Gallgångskalk med akut och kronisk kolecystit utan obstruktion
– K80.47 Gallgångskalk med akut och kronisk kolecystit med obstruktion
Inkluderar alla tillstånd som anges i K80.5 med kolecystit (med kolangit)

K80.5 Gallgångskalk utan kolangit eller kolecystit – lägg till 5:e siffran:
– K80.50 Gallgångskalk utan kolangit eller kolecystit utan obstruktion
– K80.51 Gallgångskalk utan kolangit eller kolecystit med obstruktion
Koduppsättning omfattar:
– Koledokolithiasis (utan kolangit eller kolecystit)
– Gallsten (impakt) i gallgång NOS (utan kolangit eller kolecystit)
– Gallsten (impakt) i vanlig gallgång (utan kolangit eller kolecystit)
– Gallsten (impakt) i vanlig gallgång (utan kolangit eller kolecystit)
– Gallsten (impakt) i levergången (utan kolangit eller kolecystit)
– Hepatisk kolelithiasis (utan kolangit eller kolecystit)
– Hepatisk kolik (recidiverande) (utan kolangit eller kolecystit)

KALKULUS AV GALLBLADDER OCH BILE DUCT

ICD-9-CM-koder
574.6 Gallblåsan och gallgången med akut kolecystit
Inkluderar alla tillstånd som kan klassificeras under 574.0 och 574.3

574.7 Gallblåsan och gallgången med annan kolecystit
Inkluderar alla tillstånd som kan klassificeras under 574.1 och 574.3

574.7 Gallblåsan och gallgången med annan kolecystit
Inkluderar alla tillstånd som kan klassificeras under 574.1 och 574.3.4

574.8 Gallblåsan och gallgången med akut och kronisk kolecystit
Inkluderar alla tillstånd som kan klassificeras enligt 574.6 och 574.7

574.9 Gallblåsan och gallgången med akut och kronisk kolecystit
Alla tillstånd som kan klassificeras enligt 574.2 och 574.5

En femte siffra läggs till ovanstående koder för att specificera obstruktionsstatus:
0 utan omnämnande av obstruktion
1 med obstruktion

ICD-10-CM-koder
K80.6 Calculus av gallblåsa och gallgång med kolecystit – lägg till femte siffra:
– K80.60 Calculus av gallblåsa och gallgång med kolecystit, ospecificerad, utan obstruktion
– K80.61 Calculus av gallblåsa och gallgång med kolecystit, ospecificerad, med obstruktion
– K80.62 Calculus av gallblåsa och gallgång med akut kolecystit utan obstruktion
– K80.63 Calculus av gallblåsa och gallgång med akut kolecystit med obstruktion
– K80.64 Calculus av gallblåsa och gallgång med kronisk kolecystit utan obstruktion
– K80.65 Gallblåsan och gallgången med kronisk kolecystit med obstruktion
– K80.66 Gallblåsan och gallgången med akut och kronisk kolecystit utan obstruktion
– K80.66 Gallblåsan och gallgången med akut och kronisk kolecystit utan obstruktion
– K80.67 Kalkyl av gallblåsa och gallgång med akut och kronisk kolecystit med obstruktion

K80.7 Kalkyl av gallblåsa och gallgång utan kolecystit – lägg till 5:e siffran
– K80.70 Kalkyl av gallblåsa och gallgång utan kolecystit utan obstruktion
– K80.71 Calculus av gallblåsa och gallgång utan kolecystit med obstruktion

ÖVRIG KOLELITHIASIS

ICD-10-CM-koder
K80.8 Övrig kolelithiasis – lägg till 5:e siffran:
– K80.80 Övrig kolelithiasis utan obstruktion
– K80.81 Övrig kolelithiasis med obstruktion

.

Leave a Reply