Biomedicinsk informatik

Medicinens framtid är beräkning

För över 100 år sedan granskade Abraham Flexner läget för den amerikanska läkarutbildningen och dess inverkan på den medicinska praktiken. Det han rapporterade om bristen på modern vetenskap inom medicinen ledde till att hälften av läkarutbildningarna i landet stängdes. I dag befinner vi oss i ett annat Flexnerskt ögonblick. Medicin och biomedicinsk vetenskap är data- och kunskapsbearbetande företag som till stor del bedrivs utan några av de moderna verktygen för kvantitativ analys eller automatisering.

Den 1 juli 2015 invigde vi avdelningen för biomedicinsk informatik vid Harvard Medical School. Denna unga avdelning, som bygger på vår tioåriga historia som tidigare Center for Biomedical Informatics, för in kvantitativa metoder och ingenjörskonst i biomedicinen vid HMS. Vårt uppdrag är att se till att de kommande 100 åren leder till de banbrytande behandlingar och vetenskapliga insikter som vi förutspådde i en artikel i New England Journal of Medicine med titeln ”A Glimpse of the Next 100 Years in Medicine”.

-Zak Kohane, ordförande

Leave a Reply