Biomedische Informatica

The Future of Medicine is Computation

Meer dan 100 jaar geleden bekeek Abraham Flexner de toestand van het medisch onderwijs in de V.S. en de invloed daarvan op de uitoefening van de geneeskunde. Wat hij rapporteerde over het gebrek aan moderne wetenschap in de geneeskunde zorgde ervoor dat de helft van de medische scholen in dit land moesten sluiten. Vandaag bevinden we ons op een ander Flexneriaans moment. Geneeskunde en biomedische wetenschap zijn data- en kennisverwerkende ondernemingen die grotendeels worden uitgevoerd zonder enige van de moderne instrumenten van kwantitatieve analyse of automatisering.

Op 1 juli 2015 hebben we het Department of Biomedical Informatics aan de Harvard Medical School ingehuldigd. Deze jonge afdeling, voortbouwend op onze tienjarige geschiedenis als het voormalige Center for Biomedical Informatics, brengt kwantitatieve methoden en engineering naar de biogeneeskunde op HMS. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat de komende 100 jaar resulteren in de baanbrekende behandelingen en wetenschappelijke inzichten die we voorspelden in een artikel in het New England Journal of Medicine, getiteld “A Glimpse of the Next 100 Years in Medicine.”

-Zak Kohane, voorzitter

Leave a Reply