Gnoza

Co to jest gnoza?

Gnoza jest zdolnością mózgu do rozpoznawania wcześniej poznanych informacji, takich jak przedmioty, osoby lub miejsca, zebranych z naszych zmysłów. Istnieją zatem różne rodzaje gnozy, po jednym dla każdej modalności zmysłowej, oraz gnozy łączące różne modalności zmysłowe.

Proste procesy gnostyczne (w które zaangażowana jest tylko jedna modalność zmysłowa):

– Gnoza wzrokowa: zdolność do rozpoznawania różnych bodźców (przedmiotów, twarzy, kolorów, kształtów) za pomocą wzroku i przypisywania im znaczenia.

– Gnoza słuchowa: zdolność do rozpoznawania różnych bodźców (dźwięków) za pomocą słuchu.

– Gnoza dotykowa: zdolność do rozpoznawania lub identyfikowania różnych bodźców (tekstury, przedmiotów lub temperatury) za pomocą dotyku.

– Gnoza węchowa: zdolność do rozpoznawania różnych bodźców (zapachów) za pomocą węchu.

– Gnoza smakowa: zdolność do rozpoznawania różnych bodźców (smaków) za pomocą smaku.

Złożone procesy gnostyczne (w których zaangażowana jest więcej niż jedna modalność zmysłowa):

– Schemat ciała: zdolność do rozpoznawania i mentalnego postrzegania ciała jako całości i jego różnych części, ruchów, które można wykonać każdą częścią ciała, oraz orientacji i pozycji ciała w przestrzeni.
Wypróbuj Ćwiczenia NeuronUP Gnoza

Dlaczego gnoza jest ważna?

Gnoza ma istotne znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dzięki tej zdolności możemy rozpoznać naszych bliskich krewnych (istnieje zaburzenie zwane prozopagnozją, które polega na niezdolności do rozpoznawania znajomych twarzy) lub zidentyfikować naszą ulubioną piosenkę (istnieją osoby, które nie są w stanie rozpoznać muzyki w wyniku zaburzenia zwanego amuzją).

Czy wyobrażasz sobie, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś nie był w stanie zidentyfikować pewnych części swojego ciała jako należących do Ciebie? Albo jak by to było dotknąć zwykłego przedmiotu, takiego jak łyżka, i nie móc go rozpoznać?

Ćwiczenia NeuronUP do rehabilitacji gnozy

Ćwiczenia NeuronUP do rehabilitacji gnozy

Działania NeuronUP do rehabilitacji gnozy

W NeuronUP możemy pomóc w leczeniu trudności gnostycznych za pomocą różnych działań. Jeśli chodzi o gnozę wzrokową, mamy takie zadania, jak rozpoznawanie częściowo zakrytych obiektów (nawet jeśli nie zawsze widzimy cały obiekt, jesteśmy jednak w stanie go rozpoznać, widząc jedną z jego znaczących części) oraz wybieranie, które obiekty spełniają określone cechy.

Ćwiczenia NeuronUP do rehabilitacji gnozy

Ćwiczenia NeuronUP do rehabilitacji gnozy

Darmowa próba NeuronUP

.

Leave a Reply