Gnosis

Wat is gnosis?

Gnosis is het vermogen van de hersenen om eerder geleerde informatie te herkennen, zoals voorwerpen, personen of plaatsen, verzameld via onze zintuigen. Er zijn dus verschillende soorten gnosis, één voor elke zintuiglijke modaliteit, en gnosis die verschillende zintuiglijke modaliteiten combineren.

Eenvoudige gnostische processen (waarbij slechts één zintuiglijke modaliteit betrokken is):

– Visuele gnosis: het vermogen om verschillende stimuli (voorwerpen, gezichten, kleuren, vormen) op het zicht te herkennen en er betekenis aan toe te kennen.

– Auditieve gnosis: het vermogen om verschillende stimuli (geluiden) te herkennen door te horen.

– Tactiele gnosis: het vermogen om verschillende stimuli (textuur, voorwerpen, of temperatuur) te herkennen of te identificeren door aanraking.

– Olfactorische gnosis: het vermogen om verschillende stimuli (geuren) te herkennen door te ruiken.

– Gustatorische gnosis: het vermogen om verschillende stimuli (smaken) te herkennen door te proeven.

Complexe gnostische processen (waarbij meer dan één zintuiglijke modaliteit betrokken is):

– Lichaamsschema: het vermogen om het lichaam als geheel en zijn verschillende delen te herkennen en mentaal waar te nemen, de bewegingen die met elk lichaamsdeel kunnen worden uitgevoerd, en de oriëntatie en positie van het lichaam in de ruimte.
Probeer NeuronUP Gnosis Oefeningen

Waarom is gnosis belangrijk?

Gnosis is van vitaal belang in ons dagelijks functioneren. Dankzij dit vermogen kunnen we onze naaste familieleden herkennen (er is een stoornis die prosopagnosie heet, een onvermogen om bekende gezichten te herkennen) of ons favoriete liedje identificeren (er zijn mensen die niet in staat zijn om muziek te herkennen als gevolg van een stoornis die amusia heet).

Kunt u zich voorstellen hoe uw leven zou zijn als u niet in staat zou zijn om bepaalde delen van uw lichaam te identificeren als behorend tot u? Of hoe het zou zijn om een gewoon voorwerp zoals een lepel aan te raken en het niet te kunnen herkennen?

NeuronUP Oefeningen voor rehabilitatie van gnosis

NeuronUP Oefeningen voor rehabilitatie van gnosis

NeuronUP activiteiten voor de rehabilitatie van gnosis

Bij NeuronUP kunnen we u helpen gnostische moeilijkheden te behandelen met verschillende activiteiten. Met betrekking tot visuele gnosis, hebben we taken zoals het herkennen van gedeeltelijk bedekte objecten (zelfs wanneer we niet altijd het hele object kunnen zien, zijn we toch in staat om het te herkennen door het zien van een van de significante delen) en het selecteren van welke objecten aan bepaalde kenmerken voldoen.

NeuronUP Oefeningen voor rehabilitatie gnosis

NeuronUP Oefeningen voor rehabilitatie gnosis

Gratis NeuronUP Proefversie

Leave a Reply