Eerste verslag van werkgroep over leermiddelen voor zwarte, Aziatische en etnische minderheden

De werkgroep Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum (Zwarte, Aziatische en etnische minderheden (BAME) gemeenschappen, bijdragen en ervaringen in het nieuwe leerplan) werd in juli aangekondigd om toezicht te houden op de ontwikkeling van leermiddelen en om hiaten in de huidige leermiddelen of opleiding met betrekking tot BAME-gemeenschappen, hun bijdragen en ervaringen te signaleren.

Prof Charlotte Williams OBE, honorair hoogleraar aan de School of History, Philosophy and Social Sciences van de Bangor University, is voorzitter van de groep.

De groep is gevraagd advies uit te brengen over het onderwijzen van thema’s die verband houden met Zwarte, Aziatische en minderheidsetnische gemeenschappen en ervaringen binnen het schoolcurriculum.

In het tussentijds verslag van de werkgroep worden aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de eerste drie maanden van de bijeenkomsten van de groep.

In het eindverslag van de groep, dat in het voorjaar zal worden gepubliceerd, zullen bredere kwesties aan de orde komen, waaronder extra leren voor leraren in opleiding die cursussen voor de initiële lerarenopleiding volgen.

Kirsty Williams, de minister van Onderwijs, zei:

Ik wil professor Williams en de andere leden van de werkgroep bedanken voor hun belangrijke werk bij het onderzoek naar en de opstelling van dit uitstekende verslag.

De komende weken zal ik deze aanbevelingen in detail bestuderen en ik zal mijn reactie later dit jaar bekendmaken. Ik ben zeer verheugd over de uitdagingen en mogelijke oplossingen die het rapport biedt, en het biedt een context voor het hele curriculum.

In oktober heb ik de oprichting aangekondigd van een nationaal netwerk van mensen uit de praktijk en belanghebbenden, om in het hele onderwijsveld inzichten te delen, informatie te verzamelen en samen steun en oplossingen voor problemen te bedenken.

Een deel van de opdracht van het nieuwe nationale netwerk zal zijn om lacunes in de middelen met betrekking tot BAME-ervaringen en de geschiedenis van Wales vast te stellen. Dit zal beter informeren hoe we verder gaan met nieuwe middelen en het ondersteunen van scholen bij het leveren van het nieuwe curriculum.

Ik zie er zeer naar uit om het eindrapport van professor Williams in het vroege voorjaar te ontvangen.

Leave a Reply