Fyrd

A kora középkori Britannia germán uralkodói a regionális adó, a fyrd által biztosított gyalogságra támaszkodtak, és ettől a rendszertől függött a korai angolszász Anglia több királyságának katonai ereje. Az angolszász dokumentumokban a katonai szolgálatot fyrd-faru, fyrd-foereld, fyrd-socne vagy egyszerűen fyrd néven fejezték ki. A fyrd egy helyi milícia volt az angolszász shire-ben, amelyben minden szabad embernek szolgálnia kellett. Azokat, akik megtagadták a katonai szolgálatot, pénzbírsággal vagy földjük elvesztésével sújtották. Ine törvényei szerint:

Ha egy földdel rendelkező nemes elhanyagolja a katonai szolgálatot, 120 shillinget kell fizetnie, és elveszíti a földjét; egy földdel nem rendelkező nemesnek 60 shillinget kell fizetnie; a köznemesnek 30 shilling bírságot kell fizetnie a katonai szolgálat elhanyagolásáért.

A shire fyrd feladata volt a helyi portyák elleni fellépés. A király összehívhatta a nemzeti milíciát a királyság védelmére, azonban a főként vikingek által elkövetett rajtaütések esetén a kommunikációs és ellátmányszerzési problémák miatt a nemzeti milíciát nem lehetett elég gyorsan összehívni, ezért ritkán hívták össze.

A történészek véleménye megoszlik arról, hogy kik voltak a fyrd tagjai. A parasztok testülete volt, megkülönböztetve a thegnektől és a zsoldosoktól? Vagy a parasztok és a thegnek együttesen? Vagy mindhárom kombinációja volt? Kezdetben a haderő valószínűleg kizárólag gyalogságból állt. Alfréd idejétől kezdve azonban már lovas gyalogságból álló haderő is létezett, amely gyorsan el tudott vágtatni a bajba jutott helyekre, leszállt a nyeregből, és elűzte a portyázó csapatokat. Alfréd újjászervezése után a hadseregének két eleme volt. Az első, az úgynevezett select-fyrd valószínűleg egy szigorúan királyi lovas gyalogságból álló erő volt, amely főként thegnekből és csatlósaikból állt, akiket grófok és grófok támogattak. A második a helyi milícia vagy általános hadsereg volt, amely a shire és a borough kerület védelméért felelt, és szabadokból, például kisbérlő földművesekből, valamint a helyi thegnokból és reevesekből állt. A 11. században a gyalogságot megerősítették a házi kocsisok elit alakulatával. Az újabb kutatások azonban azt sugallják, hogy csak egy válogatott sereg létezett, amelyben a lovas elemet Wessex biztosította.

Az óangol kifejezés, amelyet az angolszász krónika a dán hadseregre használ, a “here”; Ine of Wessex 694 körül kiadott törvénykönyvében a “here” fogalmát úgy határozza meg, mint “harmincöt férfinál több embert számláló megszálló sereg vagy portyázó csapat”, ugyanakkor a későbbi forrásokban a “here” és a “fyrd” kifejezéseket felváltva használják az angol milícia vonatkozásában.

Az angolszász Angliában a földbirtokuk alapján a bérlőknek háromféle kötelezettségük volt; az úgynevezett “közös terhek”: katonai szolgálat, erődítményi munka és hídjavítás. Még ha egy földbirtokos felmentést is kapott más királyi szolgáltatások alól, e három kötelezettséget fenntartották. Erre példa egy 858-as oklevél, amelyben Æthelberht of Kent földet cserélt a thegn Wulflaffal. Ebben kikötötték, hogy Wulflaf földje mentes minden királyi szolgálat és világi teher alól, kivéve a katonai szolgálatot, a hídépítést és a vármunkákat.

Cnut törvényei szerint:

Ha valaki elhanyagolja a várak vagy hidak javítását vagy a katonai szolgálatot, 120 s. kártérítést kell fizetnie a királynak az angol törvények szerinti kerületekben, és a meglévő dániai rendeletek által meghatározott összeget…

.

Leave a Reply