Shewanella putrefaciensin aiheuttama harvinainen keuhkokuume

Abstract

Shewanella putrefaciens on gramnegatiivinen, ei-fermentatiivinen, oksidaasipositiivinen, liikkuva bakteeri, joka tuottaa rikkivetyä. Sitä esiintyy laajalti luonnossa erityisesti meriympäristöissä. Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa Shewanella putrefaciens voi olla ihmisen patogeeni. Se voi aiheuttaa monenlaisia kliinisiä oireyhtymiä, kuten bakteremiaa sekä iho- ja pehmytkudosinfektioita. S. putrefaciensin aiheuttama keuhkokuume on kuitenkin harvinainen; kirjallisuudessa on raportoitu yhteensä neljä tapausta. Esittelemme tapauksen 63-vuotiaasta miehestä, joka esiteltiin ensiapupoliklinikalle sydänpysähdyksen jälkeen, putosi meriveteen kasvot alaspäin. Toisena sairaalahoitopäivänä hänellä diagnosoitiin keuhkokuume kliinisten, radiologisten ja laboratoriolöydösten perusteella. Empiirinen antibioottihoito vankomysiini- ja piperasilliini/tatsobaktaamiyhdistelmällä aloitettiin. Endotrakeaalisesta aspiraatista otetussa gramvärjätyssä preparaatissa todettiin gramnegatiivisia bakteereja, ja endotrakeaalisesta aspiraattiviljelystä kasvatettu isolaatti tunnistettiin S. putrefaciensiksi Biomerieux API 20 NE -tekniikalla. Kirjallisuuden tarkastelun sekä viljely- ja herkkyystulosten perusteella potilaamme hoito muutettiin kefefiimiksi. Potilaan keuhkokuume parani kefepiimihoidon myötä. Uskomme, että potilaamme sai ilmeisesti S. putrefaciensin aiheuttaman keuhkokuumeen lähes hukkumisen jälkeen meriveteen. Keuhkokuume parani kefepiimihoidon jälkeen.

1. Johdanto

Shewanella putrefaciens on gramnegatiivinen, fermentoimaton, oksidaasipositiivinen, liikkuva bakteeri, joka tuottaa rikkivetyä. Sitä esiintyy laajalti luonnossa erityisesti meriympäristöissä. Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa Shewanella putrefaciens voi olla ihmisen patogeeni. Se voi aiheuttaa monenlaisia kliinisiä oireyhtymiä, kuten bakteremiaa sekä iho- ja pehmytkudosinfektioita. Sitä pidetään tavallisimmin saastuttajana yhdessä muiden bakteerien kanssa tai saprofiittina, joka selviytyy muiden organismien kanssa elimistön aiemmin vaurioituneissa kudoksissa. S. putrefaciensin aiheuttama keuhkokuume on kuitenkin harvinainen; kirjallisuudessa on raportoitu yhteensä neljä tapausta. Tässä raportoimme harvinaisesta Shewanella putrefaciensin aiheuttamasta keuhkokuumeesta.

2. Tapausselostus

63-vuotias valkoihoinen mieshenkilö tuotiin päivystyspoliklinikalle sen jälkeen, kun hänet oli löydetty reagoimattomana. Perheen mukaan hän oli paikallisella rannalla Long Islandilla, NY:ssä, vyötärön syvyydessä meressä, kun hänen todettiin menettäneen tajuntansa, minkä jälkeen hän putosi kasvot alaspäin veteen. Lääkintähenkilöstö elvytti ja intuboi hänet paikan päällä. Päivystyspoliklinikalla hänellä todettiin NSTEMI, ja hänet otettiin jatkohoitoa varten sydämen tehohoitoyksikköön. Toisena sairaalapäivänä fyysisessä tutkimuksessa todettiin matala, 100,3 F:n ja 102 F:n lämpötila, molemminpuoliset karkeat hengitysäänet ja hajanaiset rytmihäiriöt. Rintakehän röntgenkuva oli kuvan 1 mukainen, ja siinä näkyi kehittyviä infiltraatteja. Potilaalle aloitettiin tässä vaiheessa empiirisesti vankomysiini ja piperasilliini/tatsobaktaami. Hengitystieviljelyt endotrakeaalisista aspiraateista tehtiin samana päivänä. Hänessä kasvoi gramnegatiivisia bakteereja, jotka myöhemmin kolmantena päivänä tunnistettiin Shewanella putrefaciensiksi Biomerieux API 20 NE -tekniikalla. Negatiivinen katkaisupistepaneeli tehtiin ja todettiin organismin olevan herkkä aztreonaamille, kefepiimille, keftatsidiimille, siprofloksasiinille, gentamisiinille, levofloksasiinille, meropenaamille ja piperasilliinille/tazobaktaamille ja resistentti imipeneemille. Veriviljelyt tehtiin päivänä, jolloin potilaalla oli piikki, ja 5 päivää alkuperäisen veriviljelyn jälkeen kaikki veriviljelyt olivat negatiivisia. Kliinisten ja radiologisten oireiden sekä S. putrefaciensin positiivisen hengitystieviljelyn perusteella diagnoosi S. putrefaciensin aiheuttamasta sekundaarisesta keuhkokuumeesta vahvistettiin. Kirjallisuuden tarkastelun ja aikaisemman raportoidun tapauksen kefepiimivasteen perusteella potilaamme hoito muutettiin kefepiimiksi IVPB 1 g 12 tunnin välein. 24 tuntia hoidon jälkeen potilaan kuume laski ja hänen kliininen tilansa parani merkittävästi. Myöhemmin hänet onnistuttiin ekstuboimaan, ja sen jälkeen hän on voinut hyvin. Mikrobiologia

Shewanella putrefaciens, joka tunnetaan aiemmin nimellä Alteromonas putrefaciens tai Pseudomonas putrefaciens, on ainoa ei-fermentatiivinen gramnegatiivinen sauva, joka tuottaa rikkivetyä . S. putrefaciens- ja S. algae -tartunta korreloi meriveden lämpötilan ja suolapitoisuuden kanssa. Tämä tarkoittaa, että Shewanella-infektioita esiintyy lämpimässä ilmastossa tai lauhkean ilmaston lämpiminä kesinä. Toisin kuin S. putrefaciens, S. algae tuottaa limakalvomaisia pesäkkeitä, joissa on beetahemolyysi lampaanveriagarilla, se kasvaa 42 celsiusasteessa ja 6-prosenttisessa NaCl:ssa ja vähentää nitriittiä . S. algae ei kuitenkaan pysty tuottamaan happoa maltoosista. Näiden kahden lajin välisiin tärkeisiin eroaviin ominaisuuksiin kuuluu S. algaen kyky tuottaa limakalvomaisia pesäkkeitä, joissa on beetahemolyysi lampaanveriagarilla, kasvaa 42 asteen lämpötilassa ja NaCl 6 % w/v:ssä ja vähentää nitriittiä sekä kyvyttömyys tuottaa happoa maltoosista, toisin kuin S. putrefaciens -lajilla. Koska näillä kahdella lajilla näyttää olevan erilainen patogeeninen potentiaali ihmiselle, oikea tunnistaminen on tärkeää, ja se on mahdollista rutiininomaisissa kliinisen mikrobiologian laboratorioissa.

4. Pohdinta

S. putrefaciens -bakteerin aiheuttama infektio koskee tavallisimmin ihoa ja pehmytkudoksia, jotka liittyvät ihovaurioihin (trauma, viilto, haavauma) ja välikorvatulehdukseen. Primääristä bakteremiaa, jolla on fulminantti kulku, esiintyy myös immuunipuutteisilla potilailla. S. putrefaciens ei yleensä aiheuta alempien hengitysteiden infektioita. Hengitysteiden kolonisaatio, johon voi liittyä infektio, on todettu harvinaisissa tapauksissa ysköksestä ja keuhkopussista viljellyistä isolaateista sekä tranthorakaalisen neulan aspiraatioviljelmistä . On todennäköistä, että S. putrefaciens kulkeutui potilaamme hengitysteihin merivedestä, kun hän putosi kasvot alaspäin mereen. S. putrefaciens -bakteeriin liittyvää keuhkokuumetta on raportoitu neljässä muussa tapauksessa. Yhdessä tapauksessa potilas putosi jokeen vesikulkuneuvo-onnettomuuden yhteydessä ja sai S. putrefaciens -bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen, kun taas toisessa tapauksessa potilas sai hengitysteiden kolonisaation sen jälkeen, kun hän oli melkein hukkunut meriveteen . Kahdessa muussa tapauksessa S. putrefaciens -tartunnan lähdettä ei voitu vahvistaa. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto neljästä aiemmin ilmoitetusta tapauksesta sekä nyt ilmoitetusta tapauksesta . Positiivisen viljelynäytteen ja kliinisten oireiden välinen yhteys sekä kliinisen kuvan paraneminen hoidon aloittamisen jälkeen eivät jätä epäilystä tämän potilaan isolaatin patogeenisestä luonteesta.

Tapaus Aika Sukupuoli Mahdollinen lähde Diagnosoitu sairaalahoitopäivien jälkeen Hoitotulos Viite
1 64 M ? 38 Parannettu
2 39 M Joki vesi 14 Parannettu
3 43 F ? 1 parannettu
4 63 M Merivesi 2 Parannettu Tässä tapauksessa
5 56 56 M Merivesi 3 Parannettu
Taulukko 1
Yhteenveto raportoiduista S.putrefaciensin aiheuttama.

5. Johtopäätös

Potilaalle kehittyi ilmeisesti S. putrefaciensin aiheuttama keuhkokuume sen jälkeen, kun hän oli lähes hukkunut meriveteen. Keuhkokuume parani kefepiimihoidon jälkeen.

Leave a Reply