Kvinder mod faderskabssvindel – Hvor mange ofre for faderskabssvindel?

How-many-paternity-fraud-victims.jpeg

Ingen ved med sikkerhed, hvor mange ofre for faderskabssvindel der er. Det amerikanske sundhedsministerium (HHS) bruger ca. 4 mia. dollars om året på håndhævelse af børnebidrag. Det sponsorerer desuden en enorm forskningsindsats og demonstrationsprojekter og hævder at være ansvarlig for at fastslå mere end en million faderskaber om året. Det vedligeholder et enormt websted.

HHS har indtil for nylig besluttet ikke at undersøge antallet af ofre for faderskabssvig. Denne beslutning var et valg snarere end en mangel på bevidsthed. HHS’s generalinspektørrapport om fastsættelse af faderskab, der blev udsendt i april 2000, bemærkede: “Vi forsøgte ikke i vores undersøgelse at bestemme andelen af manglende faderskabskendelser, der i sidste ende blev omstødt.”

Generalinspektørens rapport er et af de få regeringsdokumenter, der også selv anerkender, at falske faderskabsstiftelser kunne være værd at kvantificere. Den manglende kvantificering skyldes ikke mangel på ressourcer eller muligheder.

Som det fremgår af en online-artikel, har regeringen:

Samler tallene op på alle mulige måder: samlede inddrevne børnebidragsdollars pr. dollar i samlede udgifter, gennemsnitligt inddrevet beløb pr. sag og så videre. Men ingen steder gør staten sig den ulejlighed at tælle antallet af borgere, som den uretmæssigt har udpeget som fædre. Fordelen er overvældende, og misbruget er uundgåeligt.

Det er ikke svært at finde ofre for faderskabssvig. Tv-værten Maury Povich har gjort karriere ved at bringe skandaløse historier om faderskabssvindel i hjemmene over hele USA, men børnepengebureaukratiet har valgt ikke at kvantificere eller identificere dem.

Den eneste væsentlige indsigt i antallet af ofre for faderskabssvindel kommer fra American Associations of Blood Blanks, som årligt rapporterer, at omkring otteogtyve procent af alle faderskabstests udelukker den mand, der er målgruppen. I Californien blev der i 2000 foretaget 158.000 faderskabsstiftelser i 2000.

Hvis man antager, at de ugifte par, som udgør en stor del af disse udeblivelsesdomme, var lige så monogame som det gennemsnitlige par, der gennemgår DNA-test, ville der hvert år være ca. 44.000 falske faderskabsstiftelser i Californien fra udeblivelsesdomme. På atten år ville det næsten være 800.000 falske faderskabsafgørelser alene i Californien.

Formodstandsdomme er ikke den eneste måde at opnå en falsk faderskabsafgørelse på. Mænd, der er gift med moderen, når et barn er undfanget eller født, er automatisk “formodet far” i henhold til loven. Manden har en meget begrænset tid til at bestride faderskabet, hvilket skaber flere ofre for faderskabssvindel. Efter et barns fødsel beder hospitalerne faderen eller den formodede far om at underskrive “formularer til anerkendelse af faderskab”, uanset om de ved med sikkerhed, at barnet er deres eller ej. Hvis de undlader at underskrive formularen, bliver det opfattet negativt. Selv hvis en DNA-test senere viser, at han ikke er faderen, holdes han stadig ansvarlig.

Tager man alle kilder til falske faderskabsstiftelser i betragtning og den 18 til 21-årige levetid for en børnebidragskendelse, er et skøn på en million ofre for faderskabssvindel i USA måske konservativt.

Hvorvidt tallet er en million, hundrede tusinde eller ti tusinde, findes der et betydeligt antal ofre for faderskabssvindel, som lider under de byrder, der pålægges af falske faderskabsstiftelser. Desværre har der ikke været nogen interesse i at tælle eller identificere antallet af ofre, hvilket kan skyldes, at enhver form for faderskabssvindel betragtes som en skændsel for børnepengebureaukratiet. Hvert offer for faderskabssvig er en potentiel reduktion i præstationsstatistikkerne. Det er kun ofrene, der ønsker at blive talt, og de kontrollerer ikke forskningsbudgettet.

Leave a Reply