Sportovní psychologie

Stres

Jedná se o podnět, který vede k pozitivní nebo negativní reakci na určitou situaci. Vyvolává jak fyziologické, tak psychologické příznaky.

„vzorec negativních fyziologických stavů a psychologických reakcí vyskytujících se v situacích, kdy lidé vnímají ohrožení své pohody, kterému nemusí být schopni čelit“
Lazarus (1984)

Stres lze tedy vysvětlit ve dvou podobách:

 • Eustres – je pozitivní a vyvolává pocit uspokojení a vzrušení. Může zvyšovat soustředění, pozornost a úroveň dovedností. Někteří sportovci stresové situace aktivně vyhledávají a potřebují.
 • Distres – jedná se o negativní formu stresu a v extrémních případech vyvolává úzkost a obavy. Bývá škodlivý pro sportovní výkon.

Vliv stresu na výkon

V závislosti na úrovni schopností sportovce, úrovni soutěže nebo jeho osobnosti může mít stres velký vliv na výkon. Pokud sportovec vnímá požadavek jako výzvu (Eustres) nebo jako hrozbu (Distres), výsledkem bude zvýšení motivace a výkonnosti ve srovnání se zvýšením obav, respektive snížením výkonnosti.

Příčiny stresu

Sportovci budou ve stejné situaci reagovat různě, zde jsou uvedeny některé hlavní příčiny stresu:

 • Vnitřní – nemoc, spánek, osobnost typu A
 • Vnější – prostředí, ostatní lidé, zaměstnání

Úzkost

Jedná se o negativní emoční stav spojený se stresem, pocity obav, nervozity a strachu. Příčiny úzkosti jsou do značné míry stejné jako příčiny spojené se stresem. Existují dva hlavní typy úzkosti:

 • Traitová úzkost – jedná se o jádro osobnosti a konzistentní obavy/chování bez ohledu na situaci
 • Stavová úzkost – je proměnlivá a mění se v závislosti na situaci. Je to dočasný stav nálady a zahrnuje dva typy:
  • Kognitivní stavová úzkost – množství obav
  • Somatická stavová úzkost – jde o fyziologické změny způsobené vnímáním

Vliv úzkosti na sportovní výkon

Pokud sportovec zažívá obavy a negativní myšlenky (kognitivní stavová úzkost), způsobuje to špatné rozhodování a pokles úrovně koncentrace, což zvyšuje počet chyb. To lze sledovat zvýšením somatických reakcí na stav úzkosti, které zahrnují zvýšení srdeční frekvence, pocení a krevního tlaku. Některé z těchto příznaků úzkosti jsou pro sportovní výkon prospěšné, ale pokud je sportovec vnímá tak, že k nim dochází proto, že není schopen dostát požadavkům činnosti, dále zvyšují kognitivní stav úzkosti.

Vzrušení

Vzrušení se označuje jako psychický stav bdělosti a očekávání, který připravuje tělo na akci. Jednotliví sportovci mají různou úroveň nabuzení a ta je buď negativní, nebo pozitivní, ale neutrální.

Teorie vzrušení

Sportovní výkon a jeho vztah ke vzrušení lze doložit několika teoriemi:

 • Teorie pohonu
 • Hypotéza obráceného U
 • Teorie katastrofy
 • Teorie zóny optimálního fungování (ZOF)

Teorie pohonu

Jedná se o lineární vztah mezi vzrušením a výkonem, kdy se vzrušení zvyšuje sot ot roste výkon.

Důkazy však naznačují, že tato teorie je relevantní pouze do určitého bodu, po kterém může být sportovec příliš nabuzen a výkonnost klesá.

Hypotéza obráceného U

Tato teorie tvrdí, že existuje optimální úroveň nabuzení (která se bude lišit sport od sportu a sportovce od sportovce). Úroveň výkonu bude nejvyšší v optimálním bodě nabuzení. Pokud je nabuzení příliš nízké nebo příliš vysoké, bude výkonnost nižší.

Teorie katastrofy

Tato teorie se liší od hypotézy obráceného U tím, že spojuje nabuzení a úzkost. Pokud sportovec zažívá vysokou úroveň kognitivní stavové úzkosti, když vzrušení stoupá směrem k prahu sportovce, dochází u sportovce k dramatickému poklesu výkonu. Tato teorie se však také opírá o potřebu jak vzrušení, tak kognitivní úzkosti k dosažení optimálního výkonu.

Zóna optimálního fungování (ZOF) (Hanin)

Vztah stresu, úzkosti a vzrušení ovlivňuje motivaci a zlepšení výkonu až do určitého bodu. Optimální výkon má však mnoho dalších proměnných, které ovlivňují nabuzení a jedince:

Osobnost
Extroverti podávají dobrý výkon, když jsou vzrušení
Introverti podávají nejlepší výkon při nízké úrovni vzrušení

Úkol
Jednoduchý/hrubý podávají lepší výkon při vysoké úrovni vzrušení
Složitý/drobný
Podávají lepší výkon při nízké úrovni vzrušení

Stupeň. učení
Autonomní stadium podává lepší výkon při vysokých úrovních vzrušení
Kognitivní a asociační stadium podává lepší výkon při nízkých úrovních vzrušení

Na rozdíl od hypotézy obráceného U ZOF uvádí, že jedinci podávají optimální výkon při různých úrovních vzrušení v závislosti na výše uvedených faktorech, ne všichni sportovci tedy podávají optimální výkony na vrcholu obráceného U.

Osobnost Typ úlohy Fáze učení .
Sportovec A
Nízká zóna fungování
(nízká vzrušivost)
Introvert Jednoduché/hrubé dovednosti, e.g. Shotput kognitivní/asociativní fáze
Atlet C
Vysoká zóna fungování
(vysoká vzrušivost)
extrovert Komplexní/jemné dovednosti, např. Spin bowling Autonomní

Vliv vzrušení na sportovní výkon

Pokud výkonný pracovník vnímá úroveň vzrušení jako pozitivní, bude to mít pozitivní vliv na výkon (dostat se do zóny). Pokud však změny vnímá jako negativní, zvýší to somatickou i kognitivní stavovou úzkost. V situacích s vysokým tlakem dochází k dušení a tento zvýšený stav způsobuje extrémní nervovou a výkonovou katastrofu.

Kontrola stresu, vzrušení a úzkosti

Postupná svalová relaxace je technika používaná k odstranění napětí ve svalech. Tato technika umožňuje sportovci kontrahovat uvolnění a napětí ve svalech. Kombinuje také kontrolu dýchání, která pomáhá při příznacích somatického stavu úzkosti. Existuje mnoho různých typů této kontroly biofeedback.

Magie umožňuje sportovcům zvýšit/snížit úroveň vzrušení/úzkosti vizualizací aspektů předchozích pozitivních výkonů. V případě potřeby psychické přípravy se sportovec soustředí na výkony, které vyžadovaly vysokou úroveň energie a pocity zvýšeného vzrušení. Pokud je třeba snížit úzkost a stres, sportovec se soustředí na pocity pohody a pozitivity.

Samomluva se zaměřuje na to, aby se sportovec přesvědčil, že je dost dobrý na to, aby podal dobrý výkon a hrál dobře, většina sportovců ji používá, např. „No tak, ty to dokážeš!“.

Sebedůvěra

Sportovní psychologové, trenéři a sportovci usilovně pracují na budování sebedůvěry sportovce. Již zmíněné techniky s napomáhají a podporují sebedůvěru sportovce. Je důležité rozvíjet pocit hodnoty a úspěchu a soustředit se na úspěšné výkony.

Rychlá kontrola

 • Stres je podnět, který vede k pozitivní nebo negativní reakci na určitou situaci. Vyvolává fyziologické i psychologické příznaky.
 • Stres má dvě formy: Eustres – ten je pozitivní a vyvolává pocit naplnění a vzrušení. Distres – jedná se o negativní formu stresu a v extrémních případech vyvolává úzkost a obavy.
 • V závislosti na úrovni schopností sportovce, úrovni soutěže nebo jeho osobnosti může mít stres velký vliv na výkon.
 • Úzkost je negativní emoční stav spojený se stresem, pocity obav, nervozity a strachu.
 • Existují dva hlavní typy úzkosti: Úzkost rysová – jedná se o jádro osobnosti, úzkost stavová – je proměnlivá a mění se v závislosti na situaci.
 • Existují dva typy stavové úzkosti: Kognitivní stavová úzkost – množství obav, Somatická stavová úzkost – jde o fyziologické změny v důsledku vnímání
 • Vzrušení je označováno jako psychologický stav bdělosti a očekávání, který připravuje tělo na akci.
 • Sportovní výkon a jeho vztah k nabuzení lze doložit několika teoriemi: Teorie pohonu, hypotéza obráceného U, teorie katastrofy, teorie zóny optimálního fungování (ZOF)

.

Leave a Reply