Glukóza v krvi

Glukóza je nejdůležitější sacharidové palivo v těle. Ve stavu nasycení pochází většina cirkulující glukózy ze stravy, ve stavu nalačno udržuje koncentraci glukózy glukoneogeneze a glykogenolýza. Velmi málo glukózy se ve stravě vyskytuje ve formě glukózy; většina se nachází ve složitějších sacharidech, které se trávicím procesem rozkládají na monosacharidy. Přibližně polovina všech sacharidů ve stravě je ve formě polysacharidů a zbytek jako jednodušší cukry. Asi dvě třetiny cukru ve stravě tvoří sacharóza, což je disacharid glukózy a fruktózy. Glukóza je klasifikována jako monosacharid, protože ji nelze dále rozložit hydrolýzou. Dále se klasifikuje jako hexóza kvůli svému šestiuhlíkatému skeletu a jako aldóza kvůli přítomnosti aldehydové skupiny na 1. uhlíku. Aldehydová skupina kondenzuje s hydroxylovou skupinou, takže glukóza existuje jako hemiacetalová kruhová struktura. Tato kruhová struktura vysvětluje mnoho reakcí glukózy.

Za normálních okolností se koncentrace glukózy v krvi udržuje na relativně stabilní koncentraci od 80 do 120 mg/dl. Silné redukční vlastnosti glukózy umožnily její relativně snadné měření, a tak byl klinický odhad cirkulující glukózy jedním z prvních testů, které měl klinik k dispozici. Nedávné zavedení technologie mikroglukózooxidázy nyní umožnilo, aby si pacient sám změřil koncentraci glukózy v krvi, a odhad glykémie se tak nepochybně stal nejpoužívanějším vyšetřením krevní chemie. Porozumění metodám měření glukózy v krvi pomůže lékaři interpretovat hodnoty a vyhnout se nástrahám nepřesného testování.

Leave a Reply